Gián án BÀI TẬP LỊCH SỬ - BÀI 17 - SỬ 6

2 294 2
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 02:11

Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 1. sau khi đánh đuổi được quân đô hộ Trưng Trắc đã được: a. Nhân dân phong làm tướng quân chỉ huy quân đội. b. Suy tôn làm vua ( trưng vương) c. phong làm thứ sử cai quản Âu Lạc. d. phong làm thái thú trông coi việc chính trị. 2. Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán đã a. nổi giận cho quân sang xâm lược nước ta ngay. b. hạ lệnh cho các tỉnh Miền nam Trung Quốc chuẩn bị quân lương sắm sửa tàu thuyền, làm đường xá để đưa quân sang đàn áp. c. cho nguoiờ sang dò la tình hình. d. không có động tĩnh gì. 3. Mã Viện được cử làm chỉ huy đạo quân xâm lược nước ta vì a. hắn là một viên tướng già lão luyện nổi tiếng lắm mưu nhiều kế đã từng chinh chiến ở phương nam. b. có nhiều kinh nghiệm trong việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa ở trong nước. c. là người thuộc địa hình nước Việt như lòng bàn tay. d. là người có công lớn trong việc đem quân đánh chiếm các nước phía Bắc Trung quốc. Câu 2: Hãy điền chữ đúng ( Đ) sai (S) vào ô trước các câu sau và giải thích ngắn gọn câu sai. 1. Vua hán Hạ lệnh cho các tỉnh Miền nam Trung quốc chuẩn bị quân lương sắm sửa tàu thuyền, làm đường xá để đưa quân sang đàn áp. 2. Mã Viện được phong làm Phục Ba tướng quân chỉ huy 2000 quân tinh nhuệ và hai vạn xe thuyền các loại cùng nhiều dân phu tiến vào nước ta. 3. Quân Hán tấn công Hợp Phố, quân ta anh dũng chống trả giết được Mã Viện, quân Hán đầu hàng. Câu 3: đánh dấu X vào ô trước ý có nội dung thuộc chính sách của Trưng Vương sau khi lên ngôi Vua. a. đóng đô ở Mê Linh, phong chức tước cho những người có công. b. thành lập chính quyền tự chủ c. xá thuế 5 năm liền cho dân. d. bãi bỏ những luật lệ hà khắc và lao dịch nặng nề. e. Lập cơ quan lo việc học hành cho dân. Câu 4: Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để biểu thị đường tấn công của quân Hán. Quân hán tấn công và chiếm Hợp Phố Câu 5: Hãy điền vào cột bên phải dưới dây những nội dung lịch sử phù hợp với mốc thời gian cho trước ở cột bên trái. Thời gian Sự kiện lịch sử Tháng 4 năm 42 Tháng 3 năm 43 Tháng 11 năm 43 Mùa thu năm 44 Câu 6 Hãy nối thông tin ở cột bân trái với cột bân phải cho phù hợp. 1. hợp phố a. Mã Viện truy đuổi ráo riết, quân ta buộc rút về nước 2. Lãng bạc b. hai Bà Trương HI sinh oanh liệt tại đây 3. Cổ loa c.Quân ta anh dũng chống trả rồi rút lui khỏi nơi này 4. Mê linh d.Hai bà trưng kéo quân ra nghênh chiến, tại đây , cuộc chiên đấu diễn ra ác liệt e.Quân của Hai Bà Trưng lui về giữ vùng này Câu 7: Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán của Hai Bà Trưng? . trước ở cột bên trái. Thời gian Sự kiện lịch sử Tháng 4 năm 42 Tháng 3 năm 43 Tháng 11 năm 43 Mùa thu năm 44 Câu 6 Hãy nối thông tin ở cột bân trái với. đường tấn công của quân Hán. Quân hán tấn công và chiếm Hợp Phố Câu 5: Hãy điền vào cột bên phải dưới dây những nội dung lịch sử phù hợp với mốc thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án BÀI TẬP LỊCH SỬ - BÀI 17 - SỬ 6, Gián án BÀI TẬP LỊCH SỬ - BÀI 17 - SỬ 6, Gián án BÀI TẬP LỊCH SỬ - BÀI 17 - SỬ 6

Bình luận về tài liệu gian-an-bai-tap-lich-su-bai-17-su-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP