Bài giảng Dan dong ca mua ha

15 312 8
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 00:11

Líp 5 Tiết 30: Học bài hát : Dàn đồng ca mùa hạ Nhạc: Lê Minh Châu Lời phỏng thơ: Nguyễn Minh Nguyên Thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 2008 Ông sinh ngày 20- 8-1944, quê ở Do Lộ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây cũ ( nay thuộc Thành Phố Hà Nội) Nhạc sĩ Lê Minh Châu Nghe h¸t B i h¸t ®­îc chia lµm 4 c©uà Chia c©u: Dàn đồng ca mùa hạ Nhạc: Lê Minh Châu Lời: phỏng thơ Nguyễn Minh Nguyên Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát. Bè trầm hòa bè cao trong màn xanh lá dày. Tiếng ve ngân trong veo, đung đưa rặng tre ngà. Lời dịu dàng thương yêu mang bao niềm tha thiết. Lời ve ngân da diết , xe sợi chỉ âm thanh. Khâu những đường rạo rực vào nền mây biếc xanh. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá suốt ngày. Mặt đất tràn tiếng nhạc dậy nghe nào mầm cây. Ve ve ve ve ve, ve ve ve ve ve, ve ve ve ve ve, ve ve ve ve ve. C©u 1 C©u 2 C©u 3 C©u 4 LuyÖn thanh ¢m: * Mµ a ¸ a µ. Häc h¸t tõng c©u Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát, Bè trầm hòa bè cao trong màn xanh lá dày. Tiếng ve ngân trong veo, đung đưa rặng tre ngà, Lời dịu dàng thương yêu mang bao niềm tha thiết. Lời ve ngân da diết , xe sợi chỉ âm thanh, Khâu những đường rạo rực vào nền mây biếc xanh. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá suốt ngày, Mặt đất tràn tiếng nhạc dậy nghe nào mầm cây. . thương yêu mang bao niềm tha thiết. Lời ve ngân da diết , xe sợi chỉ âm thanh. Khâu những đường rạo rực vào nền mây biếc xanh. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong. thương yêu mang bao niềm tha thiết. Lời ve ngân da diết , xe sợi chỉ âm thanh, Khâu những đường rạo rực vào nền mây biếc xanh. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Dan dong ca mua ha, Bài giảng Dan dong ca mua ha, Bài giảng Dan dong ca mua ha

Bình luận về tài liệu bai-giang-dan-dong-ca-mua-ha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP