Bài giảng Bài 24: II Cuộc khánh chiến từ 1858-1873

20 108 0 Gửi tin nhắn cho Robert Boyle
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 20:11

Giáo viên: VĂN PHÚ QUỐC KiÓm tra bµi cò. Em h·y nªu néi dung c¬ b¶n cña HiÖp ­íc Nh©m TuÊt ngµy 5/6/1862 ? *Nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất *Nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất ngày 5/6/1862. ngày 5/6/1862. - Thừa nhận quyền cai quản của Pháp Thừa nhận quyền cai quản của Pháp - ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn. ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn. - Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán. Pháp vào buôn bán. - Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo. truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo. - Bồi thường chiến phí cho Pháp. Bồi thường chiến phí cho Pháp. - Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến. chiến. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 Đến Năm 1873 ( tiếp ) II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873 năm 1858 đến năm 1873 1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì. 1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì. Câu hỏi thảo luận: Thái độ của nhân dân ta khi Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì Tiết 37 Bài 24. - Tại Đà Nẵng: Nhiều toán nghĩa binh nổi lên phối hợp với quân triều đình đánh giặc. - Ngày 10/2/1861, nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu ét-Pê-răng trên sông Vàm Cỏ Đông - Khởi nghĩa của Trương Định làm cho địch thất điên bát đảo. Đà Nẵng - Tại Gia Định và 3 tỉnh miền Đông Nam kì: Phong trào kháng chiến của nhân dân càng sôi nổi Gia Định Tiêu biểu: Nguyễn Trung Trực II. Cuộc kháng chiến chống Pháp II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873 từ năm 1858 đến năm 1873 1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì. 1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì. Lược đồ chiến sự từ 1858-1873 II. Cuộc kháng chiến chống Pháp II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873 từ năm 1858 đến năm 1873 1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì. 1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì. Trương Định là người thông minh, cương nghị, thông thạo binh thư và giỏi võ nghệ. Năm 1859, giặc Pháp đánh vào Gia Định, Trương Định đưa đội quân gồm những ngư ời nông dân đồn điền ra mặt trận. Nhiều trận, quân địch bị thua, nhân dân mến phục, tin cậy và theo ông rất đông. Trương Định đã xây dựng đại bản doanh ở Gò Công. Ông được nhiều sĩ phu yêu nước như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị đến giúp mưu kế. Hồ Huân Nghiệp, Võ Duy Dương giúp tổ chức chỉ huy binh lực. Năm 1862, triều đình Huế đầu hàng Pháp và ra lệnh bãi binh đồng thời cử Phan Thanh Giản đến bắt ông giải binh và thăng chức điều ông đi nơi khác. Nhưng nhân dân và nghĩa binh đã giữ ông lại và phong cho ông làm Bình Tây đại nguyên soái. Trương Định Tr­¬ng §Þnh nhËn phong so¸i Tr­¬ng §Þnh nhËn phong so¸i C¨n cø T©yNinh cña Tr­¬ng QuyÒn C¨n cø T©n Hoµ (Gß C«ng) cña Tr­¬ng §Þnh - Phong trào phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, lan rộng - Phong trào phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, lan rộng => => Tinh thần yêu nước, ý chí chống xâm lược, bảo vệ độc lập Tinh thần yêu nước, ý chí chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc. dân tộc. Em hãy nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong thời kì này ? II. Cuộc kháng chiến chống Pháp II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873 từ năm 1858 đến năm 1873 1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì. 1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì. 2.Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì 2.Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì a. Triều đình: - Tập trung lực lượng đàn áp, cản trở các cuộc khởi nghĩa của nhân dân. - Thương lượng với Pháp xin chuộc lại 3 tỉnh miền đông Nam kì. b. Thực dân Pháp - Tháng 6/1867, Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam kì ( Vĩnh Long , An Giang , Hà Tiên) không tốn một viên đạn. c.Nhân dân 6 tỉnh Nam kì. - Nhân dân Nam kì nổi dậy khởi nghĩa ở khắp nơi. - Nhiều trung tâm kháng chiến được lập : Đồng Tháp , Tây Ninh . - Dùng thơ ,văn để chiến đấu: Nguyễn Đình Chiểu II.Kháng chiến chống pháp từ năm 1858 đến năm 1873 1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì. . ngừng kháng chiến. chiến. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 Đến Năm 1873 ( tiếp ) II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858. chiến sự từ 1858-1873 II. Cuộc kháng chiến chống Pháp II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873 từ năm 1858 đến năm 1873 1.Kháng chiến ở Đà
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài 24: II Cuộc khánh chiến từ 1858-1873, Bài giảng Bài 24: II Cuộc khánh chiến từ 1858-1873, Bài giảng Bài 24: II Cuộc khánh chiến từ 1858-1873

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-24-ii-cuoc-khanh-chien-tu-1858-1873

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP