Bài giảng giáo án lớp 5 tuần 28

28 1,214 1
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/28 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 17:11

Giáo án : lớp 5A 6 Trường tiểu học Phú Lộc TUẦN 28 Thứ Tiết Mơn PPCT Tên bài học Thứ 2 23.03 1 2 3 4 5 Chào cờ Tập đọc Mĩ thuật Tốn Đạo đức 55 28 136 28 Ôn tập giữa học kìII(tiết 1) Luyện tập chung Em tìm hiểu về liên Hợp quốc Thứ 3 24.03 1 2 3 4 5 Tốn Chính tả Thể dục LT VC Khoa học 137 28 28 55 55 Luyện tập chung Ôn tập giữa học kìII(tiết 2) Ôn tập giữa học kìII(tiết 3) Sự sinh sản của động vật Thứ 4 25.03 1 2 3 4 5 Tập đọc Tốn Âm nhạc Kĩ thuật Tập làm văn 56 138 28 28 55 Ôn tập giữa học kì II ( tiết 5) Luyện tập chung Ơn tập 2 bài hát Màu xanh q hương… Lắp máy bay trực thăng (tiết 2) Ơn tập giữa học kì II ( tiết 6) Thứ 5 26.03 1 2 3 4 5 Tốn Lịch sử Khoa học Thể dục Kể chuyện 139 28 56 56 28 Ôn tập về số tự nhiên Tiến vào dinh đọc lập Sự sinh sản của cơn trùng. Ơn tập giữa học kì II ( tiết 4) Thứ 6 27.03 1 2 3 4 5 Tốn LTVC Địa lí Tập làm văn SHTT 140 56 28 56 Ơn tập về phân số Kiểm tra định kì (đọc )giữa học kì II Châu Mĩ(tt) Kiểm tra định kì(viết) giữa học kì II Giáo viên: Phạm Thò Hoàn Trang 1 Giáo án : lớp 5A 6 Trường tiểu học Phú Lộc Thø hai ngµy 23 th¸ng 03 n¨m 2009 Tiết1 : CHÀO CỜ Tiết 2: TẬP ĐỌC Tiết55:ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II (TIẾT 1). I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Liệt kê đúng các bài tập đọc là truyện kể mà em đã học trong 9 tuần đầu . - Chọn được 3 truyện kể tiêu biểu cho 3 chủ điểm, nêu tên các nhân vật, nói được nội dung chính, chi tiết yêu thích. 2. Kó năng: -Biết nhập vai cùng các bạn trong nhóm diễn lại một trích đoạn vở kòch “ Người công dân số 1”. 3. Thái độ: - Ý thức với bản thân, luôn sống có mục đích hết lòng vì mọi người. II. Chuẩn bò: + GV: Phiếu học tập photo bài tập 1, bài tập 2 (tài liệu). + HS: SGK, xem trước bài. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Bài cũ:3 em 2.Bài mới a. Giới thiệu bài mới: - Tiết học hôm nay các em sẽ ôn tập các bài tập đọc là truyện kể mà em đã đọc trong 9 tuần đầu của học kỳ II. “Ôn tập giữa học kỳ I (tiết 1)” b. Nội dung  Hoạt động 1: Liệt kê các bài tập đọc. - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài. - Giáo viên nhắc học sinh chú ý liệt kê các bài tập đọc là truyện kể. - Giáo viên phát phiếu cho học sinh rao đổi viết nhanh tên bài vào bảng liệt kê. Đọc thuộc lòng bài Đất nước - Học sinh lắng nghe. . - 1 học sinh đọc yêu cầu cả lớp đọc thầm. - Học sinh trao đổi theo cặp viết tên bài vào bảng liệt kê. - Học sinh phát biểu ý kiến Chủ điểm Tên bài Giáo viên: Phạm Thò Hoàn Trang 2 Giáo án : lớp 5A 6 Trường tiểu học Phú Lộc - Giáo viên nhận xét chốt lại  Hoạt động 2: Chọn 3 truyện kể tiêu biểu cho 1 chủ điểm. - Giáo viên yêu cầu đọc bài và phát phiếu học tập cho từng học sinh. ∗ Giáo viên chọn phiếu làm bài tốt nhất yêu cầu cả lớp nhận xét, bổ sung.  Hoạt động 3: Rèn đọc diễn cảm. - Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập cho 2 mức độ: • Mức 1: Phân vai đọc diễn cảm • Mức 2: Phân vai dựng kòch - Giáo viên chọn 1 nhóm 3 học sinh đóng vai anh Thành, anh Lệ, anh Mai, dẫn chuyện diễn laiï trích đoạn 2 3. Củng cố – dặn dò - Yêu cầu học sinh về nhà tiếp tục phân vai dựng hoạt cảnh cả vở kòch. - Chuẩn bò: Tiết 2 - Nhận xét tiết học - Người công dân. - Thái sư trần Thủ Độ. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng. Trí dũng song toàn. - Tiếng rao đêm - Vì cuộc sống thanh bình - Nhớ nguồn - Lập làng giữ biển - Phân xử tài tình - Hộp thư mật - Nghóa thầy trò - Phong cảnh đền Hùng. Nghóa thầy trò. Đất nước. - Học sinh làm bài cá nhân và phát biểâu ý kiến. - Học sinh nhận xét bổ sung - Học sinh các nhóm phân vai diễn lại trích đoạn của vở kòch “ Người công dân số 1” - Cả lớp nhận xét, bình chọn người đóng vai hay nhất. Tiết3 M THU TĨ Ậ Tiết4 TOÁN Tiết136:LUYỆN TẬP CHUNG. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố kỹ năng tính thời gian, vận tốc quãng đường. 2. Kó năng: - Thực hành giải toán. 3. Thái độ: - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bò: Giáo viên: Phạm Thò Hoàn Trang 3 Giáo án : lớp 5A 6 Trường tiểu học Phú Lộc + HS: Vở bài tập. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ: 2. Bài mới - Giáo viên nhận xét – cho điểm. a. Giới thiệu bài mới: Luyện tập chung. b. Nội dung  Hoạt động 1: Thực hành. Bài 1:SGK trang - Giáo viên chốt. - Yêu cầu học sinh nêu công thức tìm v đơn vò km/ giờ. - s = km t đi = giờ. - Lưu ý học sinh đổi 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ. Bài 2: SGK trang - Giáo viên chốt yêu cầu học sinh nêu công thức tìm s. - Yêu cầu học sinh nêu công thức tìm v đơn vò km/ giờ. - s = m t đi = phút. Bài 3: SGK trang - Giáo viên chốt cách làm. Lưu ý học sinh tìm v đơn vò m/ phút. 3 : Củng cố – dặn dò - Thi đua lên bảng viết công thức s – v – t đi. - Về nhà làm bài 4 - Chuẩn bò: Ôn tập về số tự nhiên. - Lần lượt sửa bài - Cả lớp nhận xét. - Học sinh đọc đề – nêu công thức. - Giải Vận tốc của ô tô là: 135 : 3 = 45 (km/ giờ) Vận tốc của xe máy là: 135 : 4.5 = 30 (km/giờ) Mỗi giờ ô tôchạy hơn xe máy là: 45 – 30 = 15 (km) Đáp số 15km Bài giải Vận tốc c ủa xe máy với đơn vò đo m/phút 1250 : 2 = 625 (m/phút) 1giờ = 60 phút Một giờ xe máy đi được: 625 x 60 = 37500 (m) 37500m = 37,5 km Vậy vận tốc của xe máy là 37,5 km/giờ Đáp số:37,5 km/giờ Học sinh đọc đề. - Nêu tóm tắt. Bài giải 72 km / giờ = 7200m/giờ Thời gian để cá heo bơi 2400m là : 2400: 2700= giờ = 60 x = 2 phút Đáp số :2 phút Giáo viên: Phạm Thò Hoàn Trang 4 Giáo án : lớp 5A 6 Trường tiểu học Phú Lộc - Nhận xét tiết học. Tiết5: ĐẠO ĐỨC Tiết28:EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC I-MỤC TIÊU 1. Kiến thức Giúp HS hiểu • Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất bao gồm nhiều quốc gia tên thế giới. Đây là tổ chức có nhiều hoạt động để thiết lập hồ bình và cơng bằng trên thế giới. • Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc và cần phải tơn trọng hợp tác, giúp đỡ các cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam thực hiện các hoạt động vì hồ bình, cơng bằng và tiến bộ xã hội. • Tơn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc có nghĩa là tn thủ theo các quy định chung của LHQ, giúp đỡ các cơ quan của LHQ làm việc đạt kết quả cao nhất. III-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC • Phiếu thảo luận nhóm HĐ1-tiêt1(đủ cho các nhóm) • Bảng phụ(HĐ1-tiết 1)(HĐ3-tiết 1)(HĐ 2-tiết 2). • Phiếu thực hành(HĐ thực hành-tiết 1). • Giấy bút để làm việc nhóm(HĐ1 –tiết 2). • Bộ câu hỏi cho mỗi nhóm(HĐ 3-tiết 2). IV-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU Tiết 1 Hoạt động 1TÌM HIỂU THƠNG TIN VỀ LIÊN HỢP QUỐC Giáo viên: Phạm Thò Hoàn Trang 5 Hoạt động dạy Hoạt động học -u cầu HS làm việc theo nhóm. +Phát cho các nhóm phiếu thảo luận nhóm. +1 HS trong nhóm đọc thơng tin về LHQ trang 40,41 SGK cho cả nhóm nghe rồi thảo luận, kết hợp với hiểu biết của mình về LHQ để hồn thành bảng thơng tin. -HS làm việc theo nhóm, thoe hướng dẫn của GV để hồn thành bảng thơng tin. Giáo án : lớp 5A 6 Trường tiểu học Phú Lộc PHIẾU THẢO LUẬN NHĨM Hãy điền thơng tin vào chỗ . Giáo viên: Phạm Thò Hoàn Trang 6 -GV treo bảng phụ có nội dung phiếu thảo luận nhóm. -GV gọi đại diện 2 nhóm lên trình bày kết quả: Nhóm 1: Điền thơng tin về LHQ, Nhóm 2: điền thơng tin về Việt Nam. u cầu các nhóm khác quan sát, nhận xét, bổ sung. -Hỏi HS. +Các hoạt động của tổ chức LHQ có ý nghĩa gì? +Việt Nam có liên quan thế nào với tổ chức LHQ ? +Là thành viên của LHQ chúng ta phải có thái độ như thế nào với các cơ quan và hoạt động của LHQ tại Việt Nam? -GV cho HS nhắc lại ghi nhớ trong SGK. Các thơng tin cần điền: 1. 24/10/1945. 2. 191. 3. Thiết lập hồ bình và cơng bằng trên thế giới. 4. Niu-Yooc. 5. Cơng ước quốc tế về quyền trẻ em. a. 20/9/1977. b. 149. c. Giúp đỡ nhân dân ta xây dựng đất nước. -HS quan sát. -Đại diện các nhóm lên bảng viết kết quả của nhóm. Các nhóm khác theo dõi và bổ sung ý kiến. -HS trả lời. +Các hoạt động đó nhằm bảo vệ hồ bình cơng bằng và tiến bộ xã hội. +Việt Nam là một thành viên của LHQ. +Chúng ta phải tơn trọng hợp tác, giúp đỡ các cơ qan LHQ thực hiện các hoạt động. -3-4 HS nhắc lại. Liên hợp quốc Ngày thành lập(1) . Tổ chức các hoạt động nhằm mục đích(3) . Các tổ chức LHQ ở nước ta để .(c) . Số nước thành viên(2) . Là thành viên thứ .(b) . Ngày gia nhập LHQ(a) . Việt Nam Ngày 20/11/1989 thơng qua cơng ước quốc tế về .(5) Trụ sở chính đặt tại(4) . Giáo án : lớp 5A 6 Trường tiểu học Phú Lộc Hoạt động 2: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH PHIẾU THỰC HÀNH 1.Hãy tìm thơng tin và điền vào bảng sau: a. Các tổ chức của LHQ đang hoạt động tai Việt Nam Tên viết tắt Vai trò, nhiệm vụ của tổ chức b. Tổng thư ký LHQ hiện nay là ai: các nước hội đồng bảo an là ai, kể tên các nước thành viên( với câu b GV có thể đưa vào u cầu hoặc khơng). 2.Sưu tầm các tranh ảnh nói về LHQ, các bài viết(trên báo, đài,tivi, internet .) nói về tổ chức LHQ trong đó hoạt động liên quan đến trẻ em. Giáo viên: Phạm Thò Hoàn Trang 7 -u cầu HS làm việc theo nhóm . +GV đưa ra bảng phụ ghi 3 tình huống để HS giải quyết. +u cầu HS trao đổi, thảo luận, tìm cách hợp lý để xử lý tình huống. Tình huống 1: Khi có người nước ngồi đại diện cho tổ chức LHQ đến địa phương em làm việc, bạn An tỏ thái độ khơng vui và cho là: Người nước ngồi thì khơng nên làm việc của người Việt Nam. Nếu có mặt ở đó em sẽ nói gì với bạn An? Tình huống 2: Torng một buổi thảo luận về cơng ước quốc tế về quyền trẻ em, bạn Hoa phát biểu: Đây là quy định của LHQ quốc đặt ra, nước ta khơng cần phải thực hiện. Em có tán thành khơng? Nếu khơng tán thành em sẽ nói gì với bạn? +Trường hợp 3:Có một người nước ngồi là thành viên của tổ chức LHQ nhờ em đưa đến UBND xã, phường. Em sẽ làm gì? -u cầu HS trình bày kết quả. -GV hỏi: Chúng ta phải có thái độ như thế nào với các hoạt động của LHQ tại Việt Nam? -HS làm theo nhóm: Quan sát tình huống và trao đổi với nhau để xử lý tình huống. -Cách giải quyết tốt tình huống 1: Em sẽ giải thích cho bạn An rằng những người nước ngồi đó đến với mong muốn sẽ giúp địa phương và đất nước ta những điều tốt đẹp. Họ sẽ chỉ giúp đỡ những gì chúng ta cần chứ khơng xâm phạm vào cơng việc riêng của người Việt Nam -Tình huống 2: Em khơng tán thành. Em sẽ nói với bạn rằng cơng ước là một quy định đem lại niềm vui, hạnh phúc cho trẻ em hơn. Việt Nam là một thành viên của LHQ và đã ký thực hiện cơng ước nên cần thực hịên theo quy định chung này. Như thế mới tơn trọng tổ chức LHQ. +Trường hợp 3: Em sẽ nhiệt tình giúp họ, chỉ đường cho họ hoặc đi cùng tới nơi. Nếu khơmg biết ngoại ngữ , em sẽ cố gắng tìm cách giao tiếp thích hợp để giúp được họ. -Mỗi tình huống đại diện của một nhóm trình bày các nhóm khác lắng nghe, bổ sung ý kiến góp ý. -Phải tơn trọng giúp đỡ họ đồng thời tn theo những quy định chung của LHQ. Giáo án : lớp 5A 6 Trường tiểu học Phú Lộc Thø ba ngµy 24 th¸ng 03 n¨m 2009 Tiết1 TỐN TiÕt 137:Lun tËp chung I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Tiếp tục rèn kĩ năng thực hành tính vận tốc, qng đường, thời gian. - Làm quen với bài tốn chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian. - Giáo dục cho học sinh lòng ham mê yêu thích môn Toán II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ bài 1. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài mới: 2 em a. Giới thiệu bài: Luyện tập chung b. Thực hành - Luyện tập: Bài 1: u cầu HS đọc đề bài a) + HS gạch 1 gạch dưới đề bài cho biết, 2 gạch dưới đề bài u cầu, tóm tắt. + HS quan sát trên bảng phụ (GV treo) và thảo luận nhóm cách giải. + Có mấy chuyển động đồng thời cùng xe máy ? + Hướng chuyển động của ơ tơ và xe máy như thế nào ? + Khi ơ tơ và xe máy gặp nhau tại điểm C thì tổng qng đường ơ tơ và xe máy đi được là bao nhiêu km ? + Sau mỗi giờ, cả ơ tơ và xe máy đi được qng đường bao nhiêu ? * GV nhận xét: Như vậy sau mỗi giờ khoảng cách giữa ơ tơ và xe máy giảm đi 90km. + 1 HS làm bảng, lớp làm vở . + HS nhận xét * GV nhận xét : Bài này có thể trình bày giải bằng cách gộp,lấy qng đường chia tổng vận tốc 2 chuyển động. b) Tương tự như bài 1a) + u cầu HS trình bày giải bằng cách tính gộp. Lưu ý: 2 chuyển động phải khởi hành cùng một lúc mới được tính cách này. Bài 2: u cầu HS đọc đề bài + 1 HS nêu cách làm + HS ở lớp làm vở, 1 HS làm bảng + HS nhận xét, chữa bài + Hãy giải thích cách tính thời gian đi của ca- nơ? + Bài tốn thuộc dạng nào? Dùng cơng thức nào để Bài 2, 3 tiết trước 1 HS đọc đề Bài giải Sau mỗi giờ cả 2 ca nô đi được là: 50 + 42 = 92 (km/giờ) Thời gian đi để 2 xe gặp nhau: 276 : 92 = 3( giờ)Thảo luận nhóm - 2 chuyển động: ơ tơ, xe máy. - Ngược chiều nhau. Sau mỗi giờ ô tô và xe máy đi được quãng đường là 54 + 36 = 90 (km) Thời gian để ô tô và xe máy gặp nhau: 180 : 90 = 2 (giờ) 1 HS đọc - Tìm s, biết v & t Bài giải Thời gian ca nô đi là: 11giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút=3,75 giờ Quãng đường ca nô đi là: Giáo viên: Phạm Thò Hoàn Trang 8 Giáo án : lớp 5A 6 Trường tiểu học Phú Lộc tính? * GV đánh giá: Bài 3: u cầu HS đọc đề bài. + Có nhận xét gì về đơn vị của qng đường trong bài? + HS nêu cách làm + HS làm vở (chọn 1 cách), 2 HS lên bảng làm 2 cách. + HS nhận xét và giải thích cách đổi 0,75 km/phút = 750 m/phút * GV đánh giá Bài 4: u cầu HS đọc đề bài. + 1 HS nêu cách làm + HS làm bài vào vở + HS nhận xét và bổ sung + 2 giờ 30 phút là bao nhiêu giờ ? + Sau khi đi 2 giờ 30 phút thì xe đã đi được qng đường là bao nhiêu ? + Hãy nêu cơng thức tính s, v, t + Muốn tính thời gian gặp nhau của 2 chuyển động ngược chiều và cùng lúc ta làm thế nào? * GV nhận xét: Bài tốn vừa làm quen trong tiết này gọi là bài tốn “gặp nhau “ 2. Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài 12 x 3,75 = 45 (km) Đáp số 45 km - 1 HS đọc - km, khác với vận tốc Bài giải Vận tốc của con ngựa chạy là: 15000 : 20 = 750 (m/phút) Đáp số 750 m/ phút Bài giải Xe máy đi 2 giờ 30 phút hết quãng đường là: 42 x 2,5 = 105 (km) E máy còn cách B là: 135 – 105 = 20( km) Đáp số 20 km - 1 HS đọc - HS làm bài Tiết 2 CHÍNH TẢ Tiết 28:ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II (TIẾT 2). I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu. 2. Kó năng: - Tìm đúng các VD minh hoạ cho các nội dung trong bảng tổng kết về kiểu cấu tạo (câu đơn – câu ghép). - Làm đúng các bài tập điền vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép. 3. Thái độ: - Có ý thức sử dụng đúng câu ghép, câu đơn trong nói, viết. II. Chuẩn bò: + GV: Bảng phụ kẻ bảng tổng kết “Các kiểu câu tạo câu” BT1. - Giấy khổ to phô tô BT2. - + HS: III. Các hoạt động: Giáo viên: Phạm Thò Hoàn Trang 9 Giáo án : lớp 5A 6 Trường tiểu học Phú Lộc HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Bài mới 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài mới: b. Nội dung  Hoạt động 1: Ôn tập: Câu đơn – Câu ghép. - Yêu cầu học sinh đọc đề bài. - Giáo viên mở bảng phụ đã kẻ sẵn bảng tổng kết yêu cầu học sinh nhìn bảng nghe hướng dẫn: Giáo viên yêu cầu các em tìm ví dụ minh hoạ cho từng kiểu câu (câu đơn, câu ghép). • Tìm ví dụ minh hoạ câu ghép dùng quan hệ từ? 1 ví dụ câu ghép không dùng từ nối? 1 ví dụ câu ghép dùng cặp từ hô ứng? - Giáo viên phát giấy gọi 4 – 5 học sinh lên bảng làm bài. - Giáo viên nhận xét, chốt lại.  Hoạt động 2: Viết tiếp vế câu để tạo câu ghép. - Giáo viên nêu yêu cầu đề bài. - Giáo viên phát giấy đã pho to bài cho 4 – 5 học sinh làm bài. - Giáo viên nhận xét, sửa chữa cho học sinh. 3: Củng cố- dặn dò - Học bài. - Chuẩn bò: “Ôn tập: Tiết 3”. - Nhận xét tiết học - 1 học sinh đọc yêu cầu cả lớp đọc thầm, nhìn bảng tổng kết để hiểu yêu cầu đề bài. - Học sinh làm bài cá nhân – nhìn bảng tổng kết, tìm VD viết vào nháp học sinh làm bài trên giấy dán bài lên bảng lớp và trình bày. - Nhiều học sinh tiếp nối nhau nêu ví dụ minh hoạ cho các kiểu câu. - Ví dụ: • Biển một màu xanh đẹp mắt. • Lòng sông rộng, nước xanh trong. • Em học bài và em làm bài. • Vì trời nắng to nên cây cối héo rũ. • Nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển. - 1 học sinh đọc yêu cầu đề bài, cả lớp đọc thầm, các em làm bài cá nhân. - Học sinh phát biểu ý kiến. - Cả lớp nhận xét. - Học sinh làm bài trên giấy dán bài lên bảng. Thi đặt câu ghép theo yêu cầu. Tiết3 THỂ DỤC Giáo viên: Phạm Thò Hoàn Trang 10 . Giáo án : lớp 5A 6 Trường tiểu học Phú Lộc TUẦN 28 Thứ Tiết Mơn PPCT Tên bài học Thứ 2 23.03 1 2 3 4 5 Chào cờ Tập đọc Mĩ thuật Tốn Đạo đức 55 28 136 28. vật Thứ 4 25. 03 1 2 3 4 5 Tập đọc Tốn Âm nhạc Kĩ thuật Tập làm văn 56 138 28 28 55 Ôn tập giữa học kì II ( tiết 5) Luyện tập chung Ơn tập 2 bài hát Màu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng giáo án lớp 5 tuần 28, Bài giảng giáo án lớp 5 tuần 28, Bài giảng giáo án lớp 5 tuần 28

Bình luận về tài liệu bai-giang-giao-an-lop-5-tuan-28

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP