Bài giảng Rung chuông vàng Lop 4

35 407 1
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/35 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 16:11

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh vÒ tham dù giao l­u Rung chu«ng vµng líp 4 n¨m häc 2010 - 2011.“ ” ----------------- -----------------   ------------------- ------------------- tr­êng tiÓu häc hËu thµnh tr­êng tiÓu häc hËu thµnh Rung chu«ng vµng líp 4 n¨m häc 2010 - 2011  Thí sinh dự thi ngồi đúng chỗ quy định, tuân theo hướng dẫn của Ban tổ chức và BGK hội thi .  Nghiêm túc, tập trung suy nghĩ nhanh và cẩn thận trong quá trình trả lời câu hỏi.  Phải đoàn kết, thân thiện, tuyệt đối trật tự trong quá trình thi. Không coi bài của bạn.  Khi viết xong câu trả lời thì úp ngay bảng xuống, khi có tín hiệu hết giờ thì giơ bảng lên. Phải giơ bảng bằng hai tay, không được bỏ bảng xuống khi chưa được BGK cho phép.  Từ câu hỏi thứ 20 nếu thí sinh trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. - Câu hỏi đúng/sai: Ghi lên bảng chữ Đ (Đúng) hoặc chữ S (Sai). - Câu hỏi nhiều lựa chọn: Ghi lên bảng tên chữ cái đứng trước phương án đúng ( a, b, hoặc c). - Đối với câu hỏi trả lời ngắn: Ghi lên bảng nội dung của câu trả lời cho câu hỏi. 6 5 3 4 7 2 1 8 14 13 11 12 15 109 16 1817 19 20 21 22 23 24 25 Đức tính nào cần có ở mỗi học sinh? a. Tự giác, tự chủ. b. Cần cù, chăm chỉ. c. Sáng tạo, ham học hỏi d.Tất cả các ý trên. Cõu 1 Đáp án: Đáp án: ẹaựp aựn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 d. Tất cả các ý trên. Giao lưu hsg toàn diện lớp 4 năm học 2010-2011 Từ nào dưới đây không cùng loại với các từ còn lại ? a. Nhân ái b. Nhân hậu c. Nhân loại d. Nhân đức Cõu 2 Đáp án Đáp án ẹaựp aựn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 c. Nhân loại Giao lưu hsg toàn diện lớp 4 năm học 2010-2011 Từ 3 chữ số 2; 8; 5 lập được số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 2 là: a. 825 b. 258 c. 882 d. 852 Câu 3 §¸p ¸n §¸p ¸n Ñaùp aùn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 d. 852 Giao l­u hsg toµn diÖn líp 4 n¨m häc 2010-2011 What is the capital of England ? a.Washington DC b. Singapore c. London d. Bangkok Câu 4 §¸p ¸n §¸p ¸n Ñaùp aùn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 c. London Giao l­u hsg toµn diÖn líp 4 n¨m häc 2010-2011 Cõu 5 Đáp án Đáp án ẹaựp aựn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 c. 115 Giao lưu hsg toàn diện lớp 4 năm học 2010-2011 Khi bị ốm đau, tai nạn nặng cần cấp cứu khẩn thì gọi đến số điện thoại nào trong các số điện thoại sau ? a. 113 b. 114 c. 115 d. 116 . Câu 4 §¸p ¸n §¸p ¸n Ñaùp aùn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 c. London Giao l­u hsg toµn diÖn líp 4 n¨m. xanh c. Đèn vàng Cõu 9 Đáp án Đáp án ẹaựp aựn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 b. Đèn xanh 4 Giao lưu hsg
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Rung chuông vàng Lop 4, Bài giảng Rung chuông vàng Lop 4, Bài giảng Rung chuông vàng Lop 4

Bình luận về tài liệu bai-giang-rung-chuong-vang-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP