Tài liệu Bài 14 soạn thảo văn bản đơn giản

14 303 5 Gửi tin nhắn cho Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 16:11

TIN HỌC 6 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Điền từ đúng vào các vùng trống trong các câu sau đây: - …………… gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là ………………………… - Thanh công cụ chứa các ………………… Bảng chọn Thanh công cụ Nút lệnh KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2. Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi sau: a, Để mở văn bản mới, em sử dụng nút lệnh A. New B. Open C. Save D. Paste b, Để lưu văn bản, em sử dụng nút lệnh A. New B. Open C. Save D. Paste Bài 14 SO N TH O V N B N N Ạ Ả Ă Ả ĐƠ GI N Ả 1.Các thành ph n c a v n ầ ủ ă b n.ả Một kí tự Một dòng Một từ Một đoạn Một câu Bài 14 SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN 1.Các thành ph n c a v n ầ ủ ă b n.ả Các thành phần của văn bản bao gồm: Kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang văn bản 2. Con trỏ soạn thảo Trên màn hình Word thường có 2 loại con trỏ: - Con trỏ chuột: Định vị chuột trên màn hình. - Con trỏ soạn thảo: là một vạch đứng nhấp nháy, chỉ ra vị trí của ký tự gõ vào. - Để di chuyển con trỏ soạn thảo có thể di chuột đến vị trí đó rồi bấm chuột hoặc sử dụng 4 phím mũi tên, phím Home, End . Bài 14 SO N TH O V N B N N Ạ Ả Ă Ả ĐƠ GI N Ả 3. Quy tắc gõ văn bản trong Word - Các dấu ngắt câu . , : ; ! ? và các dấu đóng ngoặc ) } ] ’ > ” phải được đặt sát với kí tự đứng ngay trước nó. - Các dấu mở ngoặc ( { [ ‘ < “ phải được đặt sát với kí tự đứng ngay sau nó. - Giữa các từ chỉ dùng một kí tự cách trống (phím Spacebar) - Kết thúc đoạn văn bản bấm phím Enter Bài 14 SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN Ví dụ: Cách gõ các đoạn văn bản sau đúng hay sai quy tắc: Trời nắng , ánh mặt trời rực rỡ. Trời nắng,ánh mặt trời rực rỡ. Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ. Khối 6( Trường THCS Quang Trung) Khối 6(Trường THCS Quang trung) Khối 6 (Trường THCS Quang Trung) 3. Quy tắc gõ văn bản trong Word Baứi 14. SOAẽN THAO VAấN BAN ẹễN GIAN (tt) 4. Gừ vn bn ch Vit: Ngoi cỏc ch cỏi La tinh, ch Vit cũn cú cỏc ch cỏi cú du: , õ, ờ, , ụ, , Trờn bn phớm cú cỏc phớm , õ, ờ, , ụ, , khụng nh? Khụng cú phớm no nh th c. . câu Bài 14 SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN 1.Các thành ph n c a v n ầ ủ ă b n.ả Các thành phần của văn bản bao gồm: Kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang văn bản. (phím Spacebar) - Kết thúc đoạn văn bản bấm phím Enter Bài 14 SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN Ví dụ: Cách gõ các đoạn văn bản sau đúng hay sai quy tắc: Trời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài 14 soạn thảo văn bản đơn giản, Tài liệu Bài 14 soạn thảo văn bản đơn giản, Tài liệu Bài 14 soạn thảo văn bản đơn giản

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bai-14-soan-thao-van-ban-don-gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP