Bài giảng Bài : Giải toán có lời văn

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(9636 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 51
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 00:11

Mô tả: Lớp. 1.b Giáo viên: Ch©u ThÞ LuËt Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 Toán: Bài cũ Liên có 5 con gấu, mẹ cho Liên 2 con nữa.Hỏi ………… Thứ ngày tháng năm 2011 Môn: Toán Bài cũ Tóm tắt : Có :……con gấu. Thêm :…….con gấu. Có tất cả :….con gấu? Bài giải Số con gấu có tất cả : 5 + 2 = 7 (con gấu) Đáp số :7 con gấu 5 2 Toán : Giải toán có lời văn Thứ ngày tháng năm 2011 Bài toán : Lan có 5 bông hoa,mẹ cho thêm 4 bông hoa.Hỏi Lan có tất cả mấy bông hoa? Toán : Giải toán có lời văn Thứ ngày tháng năm 2011 Thứ ngày tháng năm 2011 Toán : Giải toán có lời văn Tóm tắt Có : 5 bông hoa Thêm : 4 bông hoa Có tất cả: ….bông hoa? Bài giải Số bông hoa Lan có là: 5 + 4 = 9 Đáp số: 9 bông hoa. (bông hoa) Toán : Giải toán có lời văn Thực hành Thứ ngày tháng năm 2011 Toán : Giải toán có lời văn Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng? Tóm tắt An có: quả bóng 4 Bình có: …quả bóng 3 Cả hai bạn có: quả bóng? Bài giải Cả hai bạn có: …… = …(quả bóng) 4 + 3 Đáp số: ……quả bóng 7 7 Thứ ngày tháng năm 2011 Toán : Giải toán có lời văn Bài 2: Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn? Tóm tắt Có: 6 bạn Thêm: 3 bạn Có tất cả:…bạn? Bài giải Số bạn trong tổ em có là: 6 + 3 = 9( bạn) Đáp số: 9 bạn. Thứ ngày tháng năm 2011 . hoa. (bông hoa) Toán : Giải toán có lời văn Thực hành Thứ ngày tháng năm 2011 Toán : Giải toán có lời văn Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng 2011 Toán : Giải toán có lời văn Tóm tắt Có : 5 bông hoa Thêm : 4 bông hoa Có tất c : ….bông hoa? Bài giải Số bông hoa Lan có l : 5 + 4 = 9 Đáp s : 9 bông

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng Bài : Giải toán có lời văn, Bài giảng Bài : Giải toán có lời văn, Bài giảng Bài : Giải toán có lời văn

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-giai-toan-co-loi-van

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.11267209053 s. Memory usage = 17.69 MB