Bài giảng Bài : Giải toán có lời văn

15 96 2
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 00:11

Lớp. 1.b Giáo viên: Ch©u ThÞ LuËt Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 Toán: Bài cũ Liên có 5 con gấu, mẹ cho Liên 2 con nữa.Hỏi ………… Thứ ngày tháng năm 2011 Môn: Toán Bài cũ Tóm tắt : Có :……con gấu. Thêm :…….con gấu. Có tất cả :….con gấu? Bài giải Số con gấu có tất cả : 5 + 2 = 7 (con gấu) Đáp số :7 con gấu 5 2 Toán : Giải toán có lời văn Thứ ngày tháng năm 2011 Bài toán : Lan có 5 bông hoa,mẹ cho thêm 4 bông hoa.Hỏi Lan có tất cả mấy bông hoa? Toán : Giải toán có lời văn Thứ ngày tháng năm 2011 Thứ ngày tháng năm 2011 Toán : Giải toán có lời văn Tóm tắt Có : 5 bông hoa Thêm : 4 bông hoa Có tất cả: ….bông hoa? Bài giải Số bông hoa Lan có là: 5 + 4 = 9 Đáp số: 9 bông hoa. (bông hoa) Toán : Giải toán có lời văn Thực hành Thứ ngày tháng năm 2011 Toán : Giải toán có lời văn Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng? Tóm tắt An có: quả bóng 4 Bình có: …quả bóng 3 Cả hai bạn có: quả bóng? Bài giải Cả hai bạn có: …… = …(quả bóng) 4 + 3 Đáp số: ……quả bóng 7 7 Thứ ngày tháng năm 2011 Toán : Giải toán có lời văn Bài 2: Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn? Tóm tắt Có: 6 bạn Thêm: 3 bạn Có tất cả:…bạn? Bài giải Số bạn trong tổ em có là: 6 + 3 = 9( bạn) Đáp số: 9 bạn. Thứ ngày tháng năm 2011 . hoa. (bông hoa) Toán : Giải toán có lời văn Thực hành Thứ ngày tháng năm 2011 Toán : Giải toán có lời văn Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng 2011 Toán : Giải toán có lời văn Tóm tắt Có : 5 bông hoa Thêm : 4 bông hoa Có tất c : ….bông hoa? Bài giải Số bông hoa Lan có l : 5 + 4 = 9 Đáp s : 9 bông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài : Giải toán có lời văn, Bài giảng Bài : Giải toán có lời văn, Bài giảng Bài : Giải toán có lời văn

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-giai-toan-co-loi-van

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP