Bài soạn Toan phan so lop 4

10 771 12 Gửi tin nhắn cho Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 22:11

Người thực hiện: Đỗ Văn Viên Trường Tiểu học Chu Điện II To¸n To¸n 6 5 §äc: n¨m phÇn s¸u Giíi thiÖu ph©n sè Ph©n sè 6 5 cã tö sè lµ 5, mÉu sè lµ 6 ViÕt: 2 1 ViÕt: 4 3 ViÕt: 7 4 6 5 Đọc: năm phần sáu Viết: 2 1 Đọc: một phần hai Viết: Đọc: 4 3 ba phần tư Viết: Đọc: bốn phần bảy 7 4 7 4 4 3 2 1 6 5 ;;; là những phân số Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. To¸n To¸n Bµi tËp 1 (107): ViÕt ph©n sè chØ phÇn t« mµu Bµi 2: ViÕt theo mÉu: Bµi 2: ViÕt theo mÉu: Ph©n sè Tö sè MÉu sè 6 - 11 6 11 8 - 10 5 - 12 Toán Toán Bài tập 3 (107):Viết các phân số a.Hai phần năm b,Mười một phần mười hai c, Bốn phần chín d,Chín phần mười e, Năm phần mười hai phần tám mươi tư To¸n To¸n Bµi tËp 4 (107): §äc c¸c ph©n sè 9 5 17 8 27 3 33 19 100 80 ; ; ; ; To¸n To¸n 9 4 10 9 5 ; Chän c¸c ph©n sè! ; 10 ; Cho Thiết kế Bài giảng & kỹ thuật vi tính Thầy Nguyễn Văn Thái Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Thực hiện tiết dạy Cô : Dương Thị Hương GV lớp 4A Trường TH Lương Thế Vinh XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO, HỌC SINH Đà GIÚP CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH BÀI GIẢNG NÀY Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cho thiÕt kÕ nµy! gãp ý kiÕn cho thiÕt kÕ nµy! . ViÕt: 2 1 ViÕt: 4 3 ViÕt: 7 4 6 5 Đọc: năm phần sáu Viết: 2 1 Đọc: một phần hai Viết: Đọc: 4 3 ba phần tư Viết: Đọc: bốn phần bảy 7 4 7 4 4 3 2 1 6 5 ;;;. To¸n Bµi tËp 4 (107): §äc c¸c ph©n sè 9 5 17 8 27 3 33 19 100 80 ; ; ; ; To¸n To¸n 9 4 10 9 5 ; Chän c¸c ph©n sè! ; 10 ; Cho Thiết kế Bài giảng &
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Toan phan so lop 4, Bài soạn Toan phan so lop 4, Bài soạn Toan phan so lop 4

Bình luận về tài liệu bai-soan-toan-phan-so-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP