Bài giảng bao ve di san van hoa

30 209 2
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/30 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 15:11

Người thực hiện: Nguyễn Đại Hoàng Trường: THCS Bình Tân CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC CỦA LỚP CHÚNG EM 10 KIEÅM TRA BAØI CUÕ Câu 1 : - Di sản văn hoá là gì? Di sản văn hoá là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Di sản văn hoá bao gồm : * Di sản văn hoá phi vật thể. * Di sản văn hoá vật thể: + Di tích lịch sử - văn hoá. + Danh lam thắng cảnh. - Có những loại di sản văn hoá nào? 10 KIEÅM TRA BAØI CUÕ Câu 2 : Sắp xếp các di sản văn hoá của Việt Nam được UNESCO xếp hạng là di sản văn hóa thế giới theo bảng phân loại sau (đánh dấu X vào ô tương ứng): Tên di sản văn hoá Di sản văn hoá phi vật thể Di sản văn hoá vật thể Di tích lịch sử - văn hoá Danh lam thắng cảnh 1.Cồng chiêng Tây Nguyên 2. Thánh địa Mĩ Sơn 3. Vịnh Hạ Long 4. Phố cổ Hội An 5. Nhã nhạc cung đình Huế 6. Động Phong Nha. 7. Cố đô Huế. 8. Ca trù 9. Quan họ Bắc Ninh X X X X X X X X X 10 TIẾT 28 (TIẾT 2) 1. QUAN SÁT ẢNH : SGK/47, 48 2. NỘI DUNG BÀI HỌC : SGK/48, 49 a. Khái niệm: Vịnh Hạ Long Vịnh Hạ Long Động Phong Nha Cố đô Huế Thánh địa Mỹ Sơn Thánh địa Mỹ Sơn Phố cổ Hội An Phố cổ Hội An Ca Trù Nhã nhạc cung đình Huế. Cồng chiêng Tây Nguyên Hát Quan Họ Tên đồng Cổ Loa DI TÍCH CÁCH MẠNG ĐỊA ĐẠO CỦ CHI DI TÍCH CÁCH MẠNG ĐỊA ĐẠO CỦ CHI TRỐNG ĐỒNG Bến Nhà Rồng 1/ Chọn câu trả lời đầy đủ nhất về những giá trị của di sản văn hoá: A. Giá trị lịch sử B. Giá trị truyền thống, thẩm mĩ, văn hoá C. Giá trị lịch sử, truyền thống, văn hoá, kinh tế - xã hội D. Giá trị lịch sử, truyền thống, văn hoá, kinh tế - xã hội, thẩm mĩ BÀI TẬP VẬN DỤNG x Th¸p Hoµ Phong (Hµ Néi) . khác. Di sản văn hoá bao gồm : * Di sản văn hoá phi vật thể. * Di sản văn hoá vật thể: + Di tích lịch sử - văn hoá. + Danh lam thắng cảnh. - Có những loại di. các di sản văn hoá của Việt Nam được UNESCO xếp hạng là di sản văn hóa thế giới theo bảng phân loại sau (đánh dấu X vào ô tương ứng): Tên di sản văn hoá Di
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bao ve di san van hoa, Bài giảng bao ve di san van hoa, Bài giảng bao ve di san van hoa

Bình luận về tài liệu bai-giang-bao-ve-di-san-van-hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP