Bài giảng Đề th i HS Giỏi toan va TV lơp 5

5 140 1 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 12:11

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC SINH GIỎI TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 I. Phần trắc nghiệm(5 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1: gấp là : A. 2lần B.4lần C. 6lần D.9lần Câu 2: Phân số thích hợp điền vào ô trống để < < là : A. B. C. D. Câu 3: 2 của 3 là : A. B .1 C.10 D. Câu 4:1 : 1 = A.1 B. D.3 D.5 Câu 5 : Cạnh hình lập phương tăng lên 5 lần thì thể tích hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần ? A.5lần B.10lần C.25lần D.125lần Câu 6 : Tỉ số phần trăm của 1,2 và 2,5 là : A. 48% B . 0,48% C .4,8% D. 48 Câu 7: Dung dịch là gì? A.Là hỗn hợp của chất lỏng với chất rắn bị hoà tan phân bổ đều. B.Là hỗn hợp của chất lỏng với chất lỏng hoà tan với nhau. C.Câu a đúng câu b sai. D.Cả hai câu a, b đều đúng. Câu 8 : Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì? A. Sự thụ phấn B. Sự thụ tinh C. Cả câu a và b đều sai. Câu 9 :Nơi tiêu biểu mạnh mẽ của phong trào “Đồng khởi” là: A Đồng Tháp B Bến Tre C. An Giang D.Vĩnh Long Câu 10: Đường Trường Sơn ra đời vào ngày: A. 19-5-1930 B.19-5-1959 C. 19-5-1969 D. Cả 3 đều sai Câu 11: Ngày 27-1-1973 là ngày: A. Lễ ký kết hiệp định Giơ- Ne – Vơ. B. Lễ ký kết Hiệp định Pa-Ri. C.Mỹ rút quân về nước. D.Mỹ chấm dứt dinh líu quân sự ở Việt Nam. Câu 12 :Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? A.26-04-1975 đến 01-05-1975 B.25-04-1975 đến 30-04-1975 C.26-04-1975 đến 30-04-1975 1 Câu 13 : Sông Vôn –ga và sông Đa –nuýp ở châu lục nào ? A.Châu Âu B.Châu Á C.Châu Phi D. Châu Mĩ Câu 14 : Ai Cập nằm phía nào của Châu Phi : A.Nam Phi B. Bắc Phi C.Tây Phi D. Giữa châu lục Câu 15 : Ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam là : A. Dãy Hoàng Liên Sơn B. Dãy Bạch Mã C. Dãy Đông Triều D.Dãy Trường Sơn Câu 16 : Độ sâu lớn nhất thuộc về đai dương nào ? A. Bắc Băng Dương B. Thái Bình Dương C. Đại Tây Dương D.Ấn Độ Dương Câu 17 : Nước nào không giáp biển : A. Lào B. Cam –pu –chia C. Thái lan D.Mi –an –ma Câu 18 : Từ có tiếng nhân có nghĩa là người : A. nhân quyền B. nhân ái C. nhân nghĩa D.nhân đức Câu 19: Từ nào là từ láy ? A. Thật sự B. Thật thà C. Thật tình D.Chân Thật Câu 20 : Tìm từ viết lạc trong các từ sau : A. Rắn rỏi B Rắn chắc C. lực lưỡng D . điềm đạm II. Phần tự luận : (15 điểm ) Bài 1: Trong bài “Tre Việt Nam “ của Nguyễn Duy có đoạn : “Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho con ….” 2 Em thấy đoạn thơ trên có hình ảnh nào đẹp ?Hãy nêu ý nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc của hình ảnh đó ? Bài 2 : Gạch một gạch dưới chủ ngữ ,hai gạch dưới vị ngữ trong câu sau : Tôi đã đi nhiều nơi ,đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều ,nhân dân coi tôi như ngưòi làng và cũng có người yêu tôi tha thiết ,nhưng sao sức quyến rũ ,nhớ thương vẫn không mãnh liệt ,day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này . (Tình quê hương -Nguyễn Khải ) Bài 3 : Tả một bác nông dân đang cắt lúa . Bài 4:Tính nhanh : 0,2 x 317 x 7 + 1,4 x 352 + 33,1 x 14 Bài 5 : Hai bà mang trứng ra chợ bán .Sau khi nhẩm tính ,bà Tư bảo với bà Năm rằng : :” số trứng của tôi gấp 1,5 lần số trứng của bà và số trứng của tôi nhiều hơn số trứng của bà 21 quả .Em hãy tính xem mỗi bà đã mang bao nhiêu trứng ra chợ bán ? Bài 6 : Cho tam giác ABC có diện tích là 283,5cm 2 .Đáy BC dài 27 cm .ĐIểm M trên Cạnh AC và cách C một đoạn bằng AC .Từ M kẻ đường song song với đáy BC cắt cạnh AB tại điểm N . Tính diện tích hình thang MNBC . ĐÁP ÁN MÔN TOÁN-TIẾNG VIỆT LỚP 5 I/ Phần trắc nghiệm :( 5 điểm ) Mỗi câu 0,25 điểm . Câu 1: B Câu 7 :B Câu 13: A Câu 2: D Câu 8 : A Câu 14 : B Câu 3: C Câu 9 : B Câu 15 : B Câu 4: B Câu 10: B Câu 16 : B Câu 5 : D Câu 11: B Câu 17 : A 3 Câu 6: A Câu 12 : C Câu 18 : A Câu 19: B Câu 20 : D II/Phần tự luận : (15diểm) Câu 1 : (1,5điểm ) : Nêu được 3 hình ảnh măng tre nhọn như chông gợi cho ta thấy sự kiêu hãnh ,hiên ngang bất khuất của loài tre . hay chính của dân tộc Việt Nam . Hình ảnh lưng trần phơi nắng phơi sương nói đến sự dãi đầu chịu đựng mọi khó khăn thử thách của cuộc sống Hình ảnh có manh áo cộc tre nhường cho con gợi cho ta nghĩ đến sự che chở ,hi sinh tất cả mà người mẹ dành cho con ,thể hiện lòng nhân ái ,tình mẫu tử cảm động … Câu 2: (2 điểm )Xác định đúng CN,VN của mỗi vế câu trong câu ghép được 0,5 điểm . . Câu 3: (4điểm) Biết diễn đạt thành câu ,lời tả sinh động ,tự nhiên về bác nông dân đang làm việc . Viết câu đúng ngữ pháp , dùng từ đúng không mắc lỗi chính tả . Chữ viết rõ ràng ,trình bày sạch sẽ . ( Tuỳ theo mức độ diễn đạt mà chấm các mức điểm thấp hơn .) Câu 4 ( 1,5 điểm ) Tính nhanh : 0,2 x 317 x 7 + 1,4 x 352 + 33,1 x 14 = 1,4 x 317 + 1,4 x 352 + 331 x 1,4 = 1,4 x ( 317 + 352 + 331 ) =1,4 x 1000 = 1400 Câu 5 :( 3 điểm ) : Ta có : 1,5 = (0,25) Ta có sơ đồ : (0,5 điểm ) số trứng của bà Năm : 21quả số trứng của bà Tư : số trứng của bà Năm là : 21 x 2 = 42(quả ) (0,5điểm) Số trứng của bà Năm là : 42 : 2 x 5 = 105 ( quả )(0,5điểm) 4 số trứng của bà Tư là : 21 x 3 = 63 ( quả )(0,5điểm ) Số trúng của bà Tư là : 63 : 3 x 4 = 84 (quả )(0,5 điểm) Đáp số : 105 quả ,84 quả .(0,25 ) Câu 6 : (3 điểm )Vẽ A hình 0,5 điểm M N C 27 cm B Vì MN // BC tứ giác MNBC là hình thang Nối CN,BM Ta có : S MBC = S NBC vì chung đáy BC và chiều cao hạ từ M; N là chiều cao hình thang . Ta có : MC = AC mà hai tam giác ABC và BCM có chung chiều cao hạ từ B nên S BMC = S ABC và bằng 283,5 : 3 = 94 ,5 (cm 2 ) S BNC =94 ,5 cm 2 Vậy S ANC = 283,5 – 94,5 = 189 (cm 2 ) Tưong tự : S NMC = S ANC và bằng 189 : 3 = 63 (cm 2 ) S MNBC = 63 + 94,5 = 157,5 (cm 2 ) Đáp số : 157 ,5 cm 2 5 . ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC SINH GI I TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 I. Phần trắc nghiệm (5 i m) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả l i đúng : Câu 1:. ở Việt Nam. Câu 12 :Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu và kết th c vào th i gian nào? A.26-04-19 75 đến 01- 05- 19 75 B. 25- 04-19 75 đến 30-04-19 75 C.26-04-19 75 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đề th i HS Giỏi toan va TV lơp 5, Bài giảng Đề th i HS Giỏi toan va TV lơp 5, Bài giảng Đề th i HS Giỏi toan va TV lơp 5

Bình luận về tài liệu bai-giang-de-th-i-hs-gioi-toan-va-tv-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP