Gián án Biên bản Họp Tổ

24 460 0
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 11:11

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam Độc lập- tự do -hạnh phúc Biên bản họp tổ Thời Gian :8 h ngày 28/8/2010 Thành Phần : + Tng s thnh viờn trong t: 10 ng chớ + Cú mt:10 ng chớ + Vng: 0 ng chớ . Địa Điểm : Tại văn phòng nhà trờng - Ch to: ng chớ ng Thu Hng- T trng - Th ký: ng chớ Chu Th Thanh T phú trong t NI DUNG CUC HP 1, Đăng ký chỉ tiêu thi đua của tổ: a. Danh hiệu tổ: Lao động giỏi b. Danh hiệu giáo viên: - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 1 đ/c : Vũ Thị Ngọc - GV giỏi cấp tỉnh: 1 đ/c : Thiều Thị Cẩm - GV giỏi cấp thị:3 đ/c : Điệp Thị Thúy Thiêm ; Khổng Thị Thúy; Vũ Thị Dinh. - GV giỏi cấp trờng: 2 đ/c : Đặng Thu Hơng ; Chu Thị Thanh. c. Danh hiệu HS: - HS giỏi cấp trờng: 15 em + K1: 7 em + K2: 4 em + K3: 4 em d. HS viết chữ đẹp đoạt giải - Cấp thị: 3 em - Cấp trờng: 7 em f. Chỉ tiêu phấn đấu về 2 mặt giáo dục: - Hạnh kiểm: Đạt ( 100%) - Học lực: Lớp Học Lực 1a 1b 2a 2b 3a 3b Tổng số Tỷ lệ Giỏi 9 8 8 6 14 7 52 34,2 % Khá 10 9 10 11 10 8 58 38,2 % TB 8 9 11 6 2 5 41 27 % Yếu 1 1 0,6 % e. Chỉ tiêu vở sạch chữ đẹp: - Vở loại A: 1a 1b 2a 2b 3a 3b 21 21 22 17 20 14 - Không có loại C h/ Tổ chức chuyên đề: *Chuyên đề cấp trờng & cụm trờng: * Chuyên đề cấp tổ: 3 tiết 2. Biện pháp thực hiện chỉ tiêu: a. Về nề nếp : - 100% GV và HS thực hiện nghiêm túc mội nề nếp quy định (Về giờ giấc ngày giờ công ) b. Về chuyên môn : - Thực hiện nghiêm túc đúng quy định về công tác soạn giảng ghi chép hồ sơ sổ sách của GV và các loại vở ghi của HS . * Công tác soạn: - Bài soạn của GV : Phải có trớc 1ngày , đảm bảo đúng tiến trình , phơng pháp giảng dạy đặc trng ,thể hiện rõ ràng đúng khung giáo án . - Xác định rõ thời gian cho từng hoạt động trong bài soạn . - Các hoạt động dạy học phải thể hiện đủ , chính xác về nội dung và phơng pháp dạy học . Chú trọng hệ thống câu hỏi phù hợp với các đối tợng HS có khắc sâu mở rộng kiến thức và coi trọng kĩ năng thực hành của HS , GV phải tiếp cận đợc tinh thần đổi mới về nội dung và phơng pháp dạy học . - Chú trọng khâu sử dụng thiết bị đồ dùng ( 80% số tiết dạy có đồ dùng và sử dụng hợp lí có hiệu quả cao ( Thể hiện rõ thời gian sử dụng và cách thức khai thác, và mục đích đạt đợc). * Công tácgiảng: - Truyền đạt kiến thức phải bám sát mục tiêu bài. - Thờng xuyên chú ý rèn luyện kỹ năng vận dụng PPDH phát huy đợc tính tích cực của học sinh. - Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học để có hiệu quả cao trong dạy học. - Thờng xuyên chấm, chữa bài. - Đặc biệt chú ý đến phong trào "Giữ vở sạch- Viết chữ đẹp" của lớp. quan tâm đến việc rèn chữ ngay trong các tiết học. động viên kịp thời những em tiến bộ. - Chú ý rèn nề nếp học tập cho học sinh: + Có đầy đủ đồ dùng, sách vở. + Đi học chuyên cần. + Trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. + Học và làm bài đày đủ, có chất lợng trớc khi đến lớp * Công tác chấm chữa bài : - Thờng xuyên chấm bài theo quy định của chuyên môn . - Các bài kiểm tra khảo sát đầu năm , kiểm tra định kỳ buổi 2 , cuối năm phải chấm chữa đúng quy định của biểu điểm . - Các bài làm của HS trên vở bài tập , vở ôly ( Toán , tiếng việt , khoa , sử , địa ) kiểm tra miệng hàng tuần cũng cần tăng cờng chấm chữa ( Nên nhận xét đầy đủ , cụ thể về mức độ sai sót của HS ) - Lấy điểm vào sổ cập nhật hàng ngày đảm bảo chính xác đúng số lần quy định . * Công tác bồi dỡng HS giỏi , nâng cao chất lợng đại trà ( HS yếu ) - Dựa vào kết quả khảo sát đầu năm và việc học tập hàng ngày của HS để phân loại chính xác, thờng xuyên theo dõi sự tiến bộ của các em và có nội dung bồi d- ỡng kiến thức hợp lí . . Bồi dỡng học sinh giỏi: - Công tác mũi nhọn phải đợc đặc biệt quan tâm. Thờng xuyên có các bài tập nâng cao trong quá trình dạy nhằm bổ sung kiến thức cho những em có khả năng. - Có thêm bài tập nâng cao , mở rộng trong từng tiết học hàng ngày phù hợp với nội dung , mức độ cần đạt . - Chú trọng nội dung soạn giảng trong các tiết bồi dỡng Toán , Tiếng việt ở buổi 2 ( Sử dụng vở luyện tập buổi 2 và các tài liệu có nội dung nâng cao ). - Tập trung trao đổi cách dạy các bài khó ở từng khối lớp trong tiết sinh hoạt chuyên môn và các buổi học hàng ngày . . Phụ đạo học sinh yếu: + Động viên giáo viên tăng buổi, thêm giờ để nâng cao chất lợng mặt bằng, từng bớc giảm tỉ lệ học sinh yếu. + Thời gian: 30 phút cuối mỗi buổi học + Thờng xuyên kiểm tra, đánh giá để có biện pháp kịp thời. * Hồ sơ sổ sách : - Đảm bảo đủ các loại hồ sơ sổ sách quy định. - Ghi chép đầy đủ nội dung cột mục, trình bày cẩn thận . sạch sẽ . - Có kế hoạch kiểm tra chéo hàng tháng (Ghi biên bản đánh giá, xếp loại ) * Công tác tự học tự bồi dỡng : - Tăng cờng dự giờ , trao đổi rút kinh nghiệm qua các tiết dự giờ (Đảm bảo mỗi GV dự ít nhất 16 tiết / năm không kể số dự giờ thao giảng và chuyên đề). - Cần lắng nghe ,tiếp thu ý kiến nhận xét , đánh giá của BGH , đồng nghiệp tích cực đống góp ý kiến để nhận xét , rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp sau mỗi tiết dự giờ và kiểm tra. - Luôn có ý thức cập nhật thông tin , rèn kĩ năng giao tiếp thực tế cho HS . - Ghi chép đủ nội dung các buổi sinh hoạt tổ khối . Chú ý nghiên cứu nội dung các bài khó , cách sử dụng thiết bị trực quan hợp lí để cùng thống nhất cách dạy đạt hiệu quả cao nhất . * Xây dựng chế độ sinh hoạt tổ khối : - Tổ trởng lên kế hoạch , thời gian sinh hoạt theo quy định của chuyên môn . + Tổ trởng chuẩn bị nội dung sinh hoạt tổ, khối trởng chịu trách nhiệm nội dung sinh hoạt khối. - GV ghi chép và thực hiện đúng nội dung đã đợc phân công.Cụ thể: Buôỉ 1: Sinh hoạt chuyên môn chung.(Thứ 7 tuần 4) - Kiểm điểm công tác tháng trớc& Xếp loại thi đua tháng. - Triển khai công tác tháng - Rà sát chơng trình, đối chiếu với công văn 896. - Thảo luận nội dung công tác giảng dạy. - Thảo luận, điều chỉnh công tác trong tháng. Buổi 2,3: Sinh hoạt khối.(Thứ 7 tuần 2,3) - Kiểm tra chéo hồ sơ. - Lên lịch báo giảng và thảo luận một số bài khó dạy của các môn trong tuần tới. - Dự giờ, trao đổi, RKN - Thảo luận nội dung của công tác giảng dạy, kinh nghiệm chủ nhiệm, đổi mới PP. Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày. Chủ Tọa: Th ký : Đặng Thu Hơng Chu Thị Thanh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam Độc lập- tự do -hạnh phúc Biên bản họp tổ Thời Gian :8 h ngày 25/9/2010 Thành Phần : + Tng s thnh viờn trong t: 10 ng chớ + Cú mt: 09 ng chớ + Vng: 01 ng chớ (lý do) Địa Điểm : Tại văn phòng nhà trờng - Ch to: ng chớ ng Thu Hng- T trng - Th ký: ng chớ Chu Th Thanh T phú trong t NI DUNG CUC HP I / đ/c P/Hiệu trởng nhận xét chuyên môn tháng 9: 1.Chất lợng khảo sát đầu năm: -Nhìn chung kết quả đạt đợc của 2 khối lớp ở mức bình thờng,các lớp vẫn còn có HS đạt mức chênh dới thấp.Cụ thể: +Khối 4:50 em,trong đó lệch trên 2đ: 5 em,lệch trên 3đ: 1 em;lệch dới 2đ: 3 em,lệch dới 3đ:4 em,4 đ:0 em,5 đ:0 em. +Khối 5: 31 HS,lệch trên 3đ: 2 em;lệch dới 2đ: 3 em 3đ: em,4đ: 0 em, :2em. -Nh vậy số em có điểm chênh dới chiếm 12,3% số HS dự thi.Yêu cầu GV chủ nhiệm các lớp có biện pháp bồi dỡng để nâng cao chất lợng họclực của lớp. 2.Đánh giá chất lợng dự giờ GV đầu năm của toàn trờng(qua việc dự một số tiết dạy mẫu thống nhất PP ở 2 tổ CM) *Ưu điểm: -GV có sự chuẩn bị và chủ động về kiến thức. -HS có ý thức học tập nghiêm túc. -Có sự phối kết hợp giữa thầy và trò hợp lí,nhịp nhàng. -GV nắm đợc PP giảng dạy đặc trng bộ môn. *Tồn tại: -Việc chủ động cho tiết dạy cha đầy đủ,đôi chỗ cha hợp lí. -Nội dung sắp xếp cha thật hợp lí và khoa học. *Kết quả: -Đã thống nhất đợc qui trình giảng dạy của một số môn học. -GV có ý thức nghiêm túc trong việc dự giờ và đóng góp ý kiến rút kinh nghiệm sau tiết dạy. 3.Công tác dự giờ kiểm tra đột xuất: -Đã kiểm tra đột xuất đợc 5 tiết(XL:khá:2 tiết;đạt yêu cầu:3 tiết). -Đánh giá chung: +GV chủ động về kiến thức. +Kĩ năng xử lí các tình huống của bài chắc chắn,hợp lí. +Nắm vững mục tiêu,nội dung cần truyền đạt của tiết học. -Hạn chế: +đối với các tiết luyện tập nên có thêm kiến thức nâng cao,mở rộng bổ sung trong mỗi tiết học đó. +Đối với tiết dạy bài mới cần nghiên cứu các hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp. II : Họp tổ chuyên môn : ( Tổ trởng chủ trì ) 1 : Đánh giá hoạt động của tháng 9 : Ưu điểm : - GV : + Soạn giảng đúng TKB quy định +Thống nhất quy trình phơng pháp giảng dạy . + Hoàn thành khảo sát chất lợng đầu năm , chấm điểm báo cáo đúng thời gian quy định . + Đã họp phụ huynh để bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học . + Đã dự giờ 1 số GV mới nhận lớp để nhiệm thu kết quả thống nhất về quy trình, phơng pháp ở 1 số môn học . - HS : + Chuẩn bị đồ dùng sách vở đầy đủ , đúng quy định . + ý thức học tập ngồi học nghiêm túc . Nhợc điểm : GV: + Sử dụng phơng pháp và hình thức dạy học cha đa dạng , cha linh hoạt và hợp lý . +Nghiên cứu , đầu t cho công tác soạn giảng cha sâu, việc truyền đạt kiến thức và rèn kĩ năng thực hành cho HS còn nhiều hạn chế . + Việc sử dụng đồ dùng cha hiệu quả cho nên chất lợng giảng dạy cha cao( Dự 5 tiết : tiết XL: 2khá, tiết XL đạt 3 ) . - HS : + Khả năng nhận thức của 1 số em còn hạn chế , kĩ năng đọc , viết , tính toán còn yếu cha đúng với đánh giá xếp loại của năm trớc . + ý thức học tập của 1 số em cha tốt (Hay quên đồ dùng sách vở, không chuẩn bị bài) Nguyên nhân : - GV cha có sự đầu t chu đáo về bài giảng . - Khả năng hiểu thấu đáo nội dung SGK và việc khắc sâu mở rộng kiến thức còn hạn chế;việc ghi bảng cha khoa học. - Kiến thức cũ của HS nắm cha chắc . 2 : Kế hoạch tháng 10 : -Lên kế hoạch soạn-giảng từ tuần 8->tuần 11đúng chơng trình TKB. - Tiếp tục kiểm tra đột xuất , toàn diện GV theo kế hoạch của chuyên môn . - Hoàn thành kế hoạch của công đoàn và nhà trờng ( các tham luận cho hội nghị công chức ). - Tổ chức ôn luyện HSG và VCĐ theo lich phân công(bắt đầu từ tháng 10). -Tổ chức thực hiện chuyên đề cấp trờng môn khoa học. -Ôn luyện kiến thức của các bài học về ATGT lồng ghép trong các tiết sinh hoạt chuẩn bị cho cuộc thi ngoại khoá của Đội. - Tổ chức các tiết học tốt để thực hiện đợt thi đua chào mừng ngày 20/10 và thao giảng đợt 1 chào mừng ngày 20/11 . - Kiểm tra , kí duyệt giáo án,đánh giá xếp loại hồ sơ. -Hoàn thành công tác kiểm định chất lợng. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11giờ 30 cùng ngày Chủ Tọa: Th ký : Đặng Thu Hơng Chu Thị Thanh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam Độc lập- tự do -hạnh phúc Biên bản họp tổ - Thi gian: 8 gi,Ngy 23 thỏng 10 nm 2010 - Thnh phn: + Tng s thnh viờn trong t: 10 ng chớ + Cú mt: 09 ng chớ + Vng: 01 ng chớ (lý do) - Ch to: ng chớ ng Thu Hng- T trng - Th ký: ng chớ Chu Th Thanh T phú trong t NI DUNG CUC HP I : Đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn tháng 10. .- Duy trì đợc nề nếp soạn giảng theo quy ịnh : + Soạn giảng đúng chơng trình thời khoá biểu . + Bài soạn đảm bảo có trớc 1 ngày , nội dung chất lợng tơng đối tốt. +Đã kiểm tra và kí duyệt giáo án đúng quy định,kết quả: *Tt : 5 Khỏ : 3 t : 1 2 : Kế hoạch tháng 11 : -Lên kế hoạch soạn-giảng từ tuần 6->tuần 10đúng chơng trình TKB. - Tiếp tục kiểm tra đột xuất , toàn diện GV theo kế hoạch của chuyên môn . - Hoàn thành kế hoạch của công đoàn và nhà trờng ( các tham luận cho hội nghị công chức ). - Tổ chức ôn luyện HSG và VCĐ theo lich phân công(bắt đầu từ tháng 10). -Tổ chức thực hiện chuyên đề cấp trờng môn Tự nhiên xã hội lớp 3. -Ôn luyện kiến thức của các bài học về ATGT lồng ghép trong các tiết sinh hoạt chuẩn bị cho cuộc thi ngoại khoá của Đội. - Tổ chức các tiết học tốt để thực hiện đợt thi đua chào mừng ngày 20/11 và thao giảng đợt 2 chào mừng ngày 20/11 . - Kiểm tra , kí duyệt giáo án,đánh giá xếp loại hồ sơ. -Hoàn thành công tác kiểm định chất lợng. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 cùng ngày Chủ Tọa: Th ký : . phúc Biên bản họp tổ Thời Gian:23 /10/2010 Thành Phần : GV toàn tổ . Địa Điểm : Tại Văn Phòng Nhà Trờng I : Đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn tháng 11. nghiên cứu các hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp. II : Họp tổ chuyên môn : ( Tổ trởng chủ trì ) 1 : Đánh giá hoạt động của tháng 9 : Ưu điểm : - GV :
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Biên bản Họp Tổ, Gián án Biên bản Họp Tổ, Gián án Biên bản Họp Tổ

Bình luận về tài liệu gian-an-bien-ban-hop-to

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP