Gián án giao an lop 2 tuan 21(CKTKN)

34 105 0
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

  • Loading...
1/34 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 08:11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯ BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA KHỐI 2 – 3 HỌC KÌ I 2008 – 2009 Tiến hành vào lúc 7 h 30 ngày 02 tháng 01 năm 2009. Thành phần tham dự: - Đ/C Lâm Thị Nhiễu tổ khối trưởng - Đ/C Nguyễn Thị Hạnh thư kí - Đ/C Hồ Văn Kích GV - Đ/C Tăng Thanh Hải GV - Đ/C Huỳnh Văn Kẹo GV - Đ/C Nguyễn Thị Đức GV( vắng “p” ) I/ Nội dung: Đ/C tổ khối 2 -3 tiến hành xét thi đua từng thành viên trong tổ, dựa theo QĐ 14 chuẩn nghề nghiệp GV. 1/ Đ/C Nguyễn Thị Hạnh • Ưu điểm: Hồ sơ giáo án soạn đầy đủ đúng theo PPCT Nộp hồ sơ đúng theo quy định Thực hiện tốt ngày giờ công • Dựa theo chuẩn nghề nghiệp GV Điều 5: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị lối sống. Đạt 200 điểm. XL: Tốt Điều 7: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm: Đạt 200 điểm. XL: Tốt • Khuyết điểm: Điều 6: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức. Trừ 2 lần 6 điểm( tiêu chí 3. mục b,sổ chủ nhiệm chưa nhận xét giữa học kì I). Đạt 194 điểm. XL chung: Tốt. 2/ Đ/C Hồ Văn Kích • Ưu điểm Hồ sơ giáo án soạn đầy đủ đúng theo PPCT Nộp hồ sơ đúng theo quy định Thực hiện tốt ngày giờ công • Dựa theo chuẩn nghề nghiệp GV Điều 5: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị lối sống. Đạt 200 điểm. XL: tốt Điều 7: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm. Đạt 200 điểm. XL: tốt • Khuyết điểm: Điều 6: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức. Trừ 2 lần 6 điểm( tiêu chí 3. mục b,sổ chủ nhiệm chưa nhận xét giữa học kì I). Đạt 194 điểm. XL chung: tốt. 3/ Tăng Thanh Hải • Ưu điểm: Hồ sơ giáo án soạn đầy đủ đúng theo PPCT Nộp hồ sơ đúng quy định • Dựa theo chuẩn nghề nghiệp GV • Khuyết điểm: Điều 5: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị lối sống Trừ 5 điểm( tiêu chí 3 mục d nghỉ phép nhiều so với quy định). Trừ 5 điểm( tiêu chí mục b ít đóng góp ý kiến trong các lần họp). Đạt 190 Điểm:XL:Tốt Điều 6: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức: Trừ 2 lần 6 điểm( tiêu chí 3 mục b, chưa tổng hợp số liệu học sinh giữa học kì I). Đạt 194 điểm.XL: Tốt Điều 7: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm. Trừ 2 lần 10 điểm( tiêu chí 1 mục d, soạn giáo án chưa có mục tiêu riêng hổ trợ học sinh yếu Đạt 190 điểm (Khống chế, trừ hết điểm ở mục này) XL chung : Tốt => Khá 4/ Huỳnh Văn Kẹo • Ưu điểm: Hồ sơ giáo án soạn đầy đủ đúng theo PPCT Nộp hồ sơ đúng quy định • Dựa theo chuẩn nghề nghiệp GV • Khuyết điểm: Điều 5: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị lối sống. Trừ 5 điểm( tiêu chí 3 mục d nghỉ phép nhiều so với quy định). Đạt 195 điểm XL: Tốt Điều 6: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức. Trừ 1 lần 3 điểm( tiêu chí 3 mục b, chưa tổng hợp số liệu học sinh giữa học kì I). Đạt 197 điểm. XL: Tốt. Điều 7: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm. Trừ 2 lần 10 điểm( tiêu chí 1 mục d, soạn giáo án chưa có mục tiêu riêng hổ trợ học sinh yếu. Đạt 190 điểm (khống chế, trừ hết điểm ở mục này)XL:Khá. XL chung: Tốt => Khá 5/ Nguyễn Thị Đức • Ưu điểm: Hồ sơ giáo án soạn đầy đủ đúng theo PPCT. Nộp hồ sơ đúng theo quy định. Thực hiện tốt ngày giờ công. • Dựa theo chuẩn nghề nghiệp GV Điều 7: Các u cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm. Đạt 200 điểm.XL: Tốt • Khuyết điểm: Điều 5: Các u cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị lối sống. Trừ 5 điểm ( tiêu chí 5 mục a, báo cáo học sinh yếu chưa chính xác theo từng tháng. Đạt 195 điểm XL: Tốt Điều 6: Các u cầu thuộc lĩnh vực kiến thức. Trừ 1 lần 3 điểm( tiêu chí 3. mục b,sổ chủ nhiệm chưa nhận xét giữa học kì I) Đạt 197 điểm XL:Tốt Điêu7:Các u cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm. Đạt 200điểm. XL: Tốt XL chung: Tốt. * Xếp theo thứ tự: - Hồ Văn Kích : Tốt - Nguyễn Thị Hạnh: Tốt - Nguyễn Thị Đức : Tốt - Huỳnh Văn Kẹo : Khá - Tăng Thanh Hải : Khá Biên bản kết thúc vào lúc 10h cùng ngày, có thơng qua tập thể cùng nghe./. AT2 Ngày 02 / 01/ 2009. Khối Trưởng Thư kí Lâm Tuần 21 Thứ hai, ngày tháng năm 2009 Tiết: Bài: ÔNG TỔ NGHỀ THÊU Môn: TĐKC I.Mục tiêu: Hiểu nghóa từ mới và hiểu nội dung bài: ca ngợi Trần Quốc Khải thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo. Biết đặt đúng tên cho từng đoạn truyện, kể lại được 1 đoạn câu truyện Yêu thích các nhân vật trong truyện. II.Chuẩn bò: 1.Của GV: SGK, bảng phụ. 2.Của HS: SGK, Vở. III.Nội dung các bước lên lớp: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -Tiết tập đọc trước các em học bài gì ? -Cho HS đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi. NX. 3.Bài mới: Giới thiệu bài, ghi tựa bài. *Luyện đọc: a/Đọc diễn cảm toàn bài. b/Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghóa từ. -Đọc từng câu, đọc từng đoạn trước lớp, trong nhóm, cảbài *Tìm hiểu nội dung bài: -Cho học sinh đọc thầm đoạn 1, 2 và trả lời câu hỏi 1, 2. -Cho học sinh nối tiếp đọc đoạn 3, 4 và trả lời câu hỏi 3. -Cho học sinh đọc thầm đoạn 5 và trả lời câu hỏi 4. *Nêu câu hỏi, gọi học sinh trả lời để rút nọi dung bài. *Luyện đọc lại: Treo bảng phụ hướng dẫn học sinh đọc. -Cho học sinh thi đua đọc. cho học sinh đọc cả bài. KỂ CHUYỆN -Nêu nhiệm vụ: -Hướng dẫn học sinh kể chuyện: đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện. Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập. Gọi học sinh nêu tên từng tranh. Cho học sinh kể lại một đoạn của câu truyện. Kể toàn bộ câu truyện. 4.Củng cố: -Hỏi lại tựa bài. -Cho học sinh nhắc lại nội dung bài. nhận xét. 5.Nhận xét tiết học: *Dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bò tiết sau. -Hát vui. -Trả lời. -Vài em thực hiện. -Nghe, nhắc lại. -Chú ý nghe. -Thực hiện. -Thực hiện. -Thực hiện. -Thực hiện. -Vài em phát biểu. -Theo dõi. -Vài em thi đọc. -Nghe. -Theo dõi giáo viên hướng dẫn và thực hiện. -Trả lời. -Vài em nhắc lại. -Nghe. Tuần 21 Thứ hai, ngày tháng năm 2009 Tiết: Bài: LUYỆN TẬP Môn: Toán. I.Mục tiêu: Giúp học sinh biết cộng nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm có đến 4 chữ số. Củng cố thực hiện phép cộng các số có đến 4 chữ số và giải bài toán. Nghiêm túc trong giờ học. Tính cẩn thận khi tính toán. II.Chuẩn bò: GV: SGK, Bảng phụ. HS: SGK, Bảng con, Vở. III.Nội dung các bước lên lớp: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -Tiết toán trước các em học bài gì ? -Cho học sinh nhắc lại qui tắc và thực hiện cộng 2 số có 4 chữ số và nêu cách tính. Nhận xét, ghi điểm. 3.Bài mới: Giới thiệu bài, ghi tựa bài. *Hướng dẫn thực hành: Bài tập 1: -Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. -Hướng dẫn mẫu như SGK. Cho học sinh làm bài. -Gọi học sinh nêu miệng kết quả. Nhận xét. Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. -Hướng dẫn mẫu như SGK. Cho học sinh làm bài. -Gọi học sinh nêu miệng kết quả. Nhận xét. Bài tập 3: -Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. -Cho học sinh làm bài. gọi học sinh lên bảng làm và nêu cách tính. Nhận xét. Bài tập 4: Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. -Cho học sinh làm bài. gọi HS lên bảng giải. Nhận xét 4.Củng cố: -Hỏi lại tựa bài. -Cho HS thi đua cộng 2 số có 4 chữ số. Nhận xét. -Giáo dục. 5.Nhận xét tiết học: *Dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bò tiết sau. -Hát vui. -Trả lời. -Vài em thực hiện. -Nghe, nhắc lại. -1 em đọc. -Theo dõi, làm bài. -Vài em nêu. -1 em đọc. -Theo dõi. -Vài em nêu. -1 em đọc. -Làm bài, 2 em lên bảng giải. -1 em đọc. -Thực hiện. -Trả lời. -2 em thi đua tính. -Nghe. -Nghe. Tuần 21 Thứ ba, ngày tháng năm 2009 Tiết: Bài: ÔNG TỔ NGHỀ THÊU Môn: Chính tả. I.Mục tiêu: Nghe viết chính xác, trình bày đúng đẹp đoạn 1 truyện “Ông tổ …” Làm dúng các bài tập điền từ. Có ý thức rèn viết đúng chính tả. Giữ vở sạch, đẹp. II.Chuẩn bò: GV: SGK, bảng phụ. HS: SGK, Bảng con, vở chính tả. III.Nội dung các bước lên lớp: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -Tiết chính tả trước các em học bài gì ? -Cho học sinh viết lại những từ viết sai tiết chính tả trước. -Nhận xét, ghi điểm. 3.Bài mới: Giới thiệu bài, ghi tựa bài. *Hướng dẫn học sinh nghe viết. A/Hướng dẫn học sinh chuẩn bò: -Đọc mẫu đoạn viết. Gọi học sinh đọc lại. -Cho học sinh viết các từ khi viết dễ sai. B/Đọc bài cho học sinh viết: -Nhắc nhở cách trình bày, để vở, … -Đọc bài cho học sinh viết. C/Chấm chữa bài: -Đọc lại bài cho HS soát lỗi. Hướng dẫn học sinh sửa lỗi. -Chấm 1/ 3 số vở. Nhận xét. *Hướng dẫn học sinh làm bài tập: Bài tập 2a: -Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. cho học sinh làm bài. -Gọi học sinh lên bảng điền từ vào chổ trống. -Gọi học sinh đọc lại bài. 4.Củng cố: -Hỏi lại tựa bài. -Nhận xét bài chấm và cho học sinh viết lại các từ viết sai -Giáo dục. 5.Nhận xét tiết học: *Dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bò tiết sau. -Hát vui. -Trả lời. -Viết bảng con. -Theo dõi. -Nghe, nhắc lại. -Nghe, đọc lại. -Viết bảng con. -Nghe. -Viết vào vở. -Soát lỗi, bắt lỗi. -Nộa/ 3 vở chính tả. -1 em đọc, làm bài. -2 em thực hiện. -2 em đọc lại. -Trả lời. -Nghe,Viết bảng con. -Nghe. -Nghe. Tuần 21 Thứ ba, ngày tháng 2 năm 2009 Tiết: Bài: THÂN CÂY Môn: TNXH. I.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết nhận dạng và kể tên một số cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân thảo. Biết phân loại một số cây theo cách mọc và cấu tạo của thân. Yêu thích và biết lợi ích của một số cây. II.Chuẩn bò: GV: SGK, Tranh ảnh các loại cây. HS: SGK, Vở bài học. III.Nội dung các bước lên lớp: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -Tiết TNXH trước các em học bài gì ? -Nêu câu hỏi, gọi học sinh trả lời. Nhận xét chung. 3.Bài mới: Giới thiệu bài, ghi tựa bài. *Hoạt động 1: Làm việc với SGK theo nhóm. *Mục tiêu: Nhận dạng và kể được tên 1 số câu có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ. Cách tiến hành: Cho HS quan sát các hình trong SGK, trang 78, 79 và trả lời câu hỏi theo gợi ý. -Cho HS trình bày kết quả quan sát được. Kết luận. *Hoạt động 2: Chơi trò chơi BINGO *Mục tiêu: Phân loại 1 số cây theo cách mọc của thân cây. Cách tiến hành: Chia lớp thành 2 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 bộ phiếu rời, yêu cầu 2 nhóm xếp hàng dọc trước bảng. Lần lượt từng người bước lên gắn tấm phiếu ghi tên cây phù hợp theo kiểu trò chơi tiếp sức. Nhóm nào gắn các phiếu xong trước và đúng là thắng cuộc. -Cho học sinh chơi, giáo viên làm trọng tài. 4.Củng cố: -Hỏi lại tựa bài. -Cho học sinh kể tên cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, … Nhận xét. -Giáo dục. 5.Nhận xét tiết học: *Dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bò tiết sau. -Hát vui. -Trả lời. -Vài em phát biểu. -Nghe, nhắc lại. -Quan sát từng cặp ghi vào bảng. -Vài em trình bày. -Nhóm trưởng nhận bộ phiếu phát cho các bạn trong nhóm, mỗi bạn 1 phiếu. -2 nhóm thực hiện. -Trả lời. -Vài em kể. -Nghe. -Nghe. . phúc ¯ BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA KHỐI 2 – 3 HỌC KÌ I 20 08 – 20 09 Tiến hành vào lúc 7 h 30 ngày 02 tháng 01 năm 20 09. Thành phần tham dự: - Đ/C Lâm Thị. ngày, có thơng qua tập thể cùng nghe./. AT2 Ngày 02 / 01/ 20 09. Khối Trưởng Thư kí Lâm Tuần 21 Thứ hai, ngày tháng năm 20 09 Tiết: Bài: ÔNG TỔ NGHỀ THÊU Môn:
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án giao an lop 2 tuan 21(CKTKN), Gián án giao an lop 2 tuan 21(CKTKN), Gián án giao an lop 2 tuan 21(CKTKN)

Bình luận về tài liệu gian-an-giao-an-lop-2-tuan-21-cktkn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP