Bài soạn Một bài trắc nghiệm vui

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(9710 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 1
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 08:11

Mô tả: Z Người chân thành, có tính độc lập và chăm chỉ trong công việc nhưng…. hay làm liều Người thích sự hoàn thiện nhưng.… rất lãng mạn Thông minh nhưng…. lắm lời Sáng tạo nhưng…. Z giàu trí tưởng bở

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn Một bài trắc nghiệm vui, Bài soạn Một bài trắc nghiệm vui, Bài soạn Một bài trắc nghiệm vui

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.256832838058 s. Memory usage = 17.61 MB