Tài liệu Dề thi cuối học kỳ 1

3 120 0 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 06:11

Phòng gD&ĐT Tân Kỳ Đề kiểm tra định kỳ lần II Trờng tH&THCS Tân Hợp Năm học : 2010 2011 Môn : Toán lớp 5 - Thời gian: 40 phút Họ và tên : . Lớp : 5 . Bi 1: (3 im) Khoanh trũn trc ch cỏi cú kt qu ỳng: 1- Ch s 4 trong s 82,463 cú giỏ tr a. 10 4 b. 4 c. 100 4 d. 1000 4 2- Chung g nh Nam cú 48 con, trong ú s g trng 12 con. T s phn trm ca s g trng v s g trong chung l: a. 4,5% b. 45% c. 25% d. 50% 3- 48000 một bng bao nhiờu hm? a. 4,8 hm b. 480 hm c. 4800 hm Bi 2: (2 im) t tớnh v tớnh: a. 48,18 + 72,9 b. 95,64 - 36,27 . . . . . . . . c. 72,05 x 4,5 d. 98,156 : 4,63 . . . . . . . . Bi 3: (1 im) Vit vo ch chm: 7kg 8g = . kg 7m 2 8dm 2 = m 2 Bi 4: (2 im): Tớnh a. 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32 b. (128,4 73,2) : 2,4 im ………………………………………… …………………………………… Bài 5: (2 điểm) Mảnh đất hình chữ nhật có chiều daì 18m chiều rộng 15m .Người ta dành 5 1 diện tích để đào ao .Hỏi diện tích mặt ao là bao nhiêu mét vuông. Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… §iÓm bµi kiÓm tra: - Bµi 1: … /3®iÓm - Bµi 2: … /2®iÓm - Bµi 3: … /1®iÓm - Bµi 4: … /2 ®iÓm - Bµi 5: … /2®iÓm Tæng: ®iÓm Ngêi coi thi Ngêi chÊm .…………………………………… ……………………………………… .…………………………………… ……………………………………… ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5 Kiểm tra cuối học kỳ 1- Năm học: 2010-2011 Bài 1: 1. Đáp án a 2. Đáp án C 3. Đáp án b Bài 2: Đáp án: a. 121,08 ; b. 60,37 ; c. 324,225; ; d. 21,2 Bài 3: Đáp án a. 7,008 kg; b. 7,08 m 2 Bài 4: Đáp án: a. 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32 b. (128,4 – 73,2) : 2,4 = 8,64 : 4,8 + 6,32 = 55,2 : 2,4 = 1,8 + 6,32 = 23 = 8,12 Bài 5: Giải: Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là 18 x 15 = 270 m 2 Diện tích mặt ao là 270 : 5 =54 m 2 Đáp số; 270 m 2 54 m 2 BIÊU ĐIÊM Bài 1: 3 điểm (Đúng mỗi câu cho 1 điểm) Bài 2: 2 điểm (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm) Bài 3: 1 điểm (Đúng mỗi ý chi 0,5 điểm) Bài 4: 2 điểm (Đúng mỗi b i à cho 1 điểm) Bài 5: 2 điểm - Đúng mỗi lời giải và phép tính 0,75điểm - Ghi đúng đáp số cho 0,5 điểm . Kiểm tra cuối học kỳ 1- Năm học: 2 010 -2 011 Bài 1: 1. Đáp án a 2. Đáp án C 3. Đáp án b Bài 2: Đáp án: a. 12 1,08 ; b. 60,37 ; c. 324,225; ; d. 21, 2 Bài 3:. Phòng gD&ĐT Tân Kỳ Đề kiểm tra định kỳ lần II Trờng tH&THCS Tân Hợp Năm học : 2 010 2 011 Môn : Toán lớp 5 - Thời gian: 40 phút
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Dề thi cuối học kỳ 1, Tài liệu Dề thi cuối học kỳ 1, Tài liệu Dề thi cuối học kỳ 1

Bình luận về tài liệu tai-lieu-de-thi-cuoi-hoc-ky-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP