Tài liệu Dề thi cuối học kỳ 1

Jeff Bezos
Jeff Bezos(11313 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 106
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 06:11

Mô tả: Phòng gD&ĐT Tân Kỳ Đề kiểm tra định kỳ lần II Trờng tH&THCS Tân Hợp Năm học : 2010 2011 Môn : Toán lớp 5 - Thời gian: 40 phút Họ và tên : . Lớp : 5 . Bi 1: (3 im) Khoanh trũn trc ch cỏi cú kt qu ỳng: 1- Ch s 4 trong s 82,463 cú giỏ tr a. 10 4 b. 4 c. 100 4 d. 1000 4 2- Chung g nh Nam cú 48 con, trong ú s g trng 12 con. T s phn trm ca s g trng v s g trong chung l: a. 4,5% b. 45% c. 25% d. 50% 3- 48000 một bng bao nhiờu hm? a. 4,8 hm b. 480 hm c. 4800 hm Bi 2: (2 im) t tớnh v tớnh: a. 48,18 + 72,9 b. 95,64 - 36,27 . . . . . . . . c. 72,05 x 4,5 d. 98,156 : 4,63 . . . . . . . . Bi 3: (1 im) Vit vo ch chm: 7kg 8g = . kg 7m 2 8dm 2 = m 2 Bi 4: (2 im): Tớnh a. 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32 b. (128,4 73,2) : 2,4 im ………………………………………… …………………………………… Bài 5: (2 điểm) Mảnh đất hình chữ nhật có chiều daì 18m chiều rộng 15m .Người ta dành 5 1 diện tích để đào ao .Hỏi diện tích mặt ao là bao nhiêu mét vuông. Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… §iÓm bµi kiÓm tra: - Bµi 1: … /3®iÓm - Bµi 2: … /2®iÓm - Bµi 3: … /1®iÓm - Bµi 4: … /2 ®iÓm - Bµi 5: … /2®iÓm Tæng: ®iÓm Ngêi coi thi Ngêi chÊm .…………………………………… ……………………………………… .…………………………………… ……………………………………… ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5 Kiểm tra cuối học kỳ 1- Năm học: 2010-2011 Bài 1: 1. Đáp án a 2. Đáp án C 3. Đáp án b Bài 2: Đáp án: a. 121,08 ; b. 60,37 ; c. 324,225; ; d. 21,2 Bài 3: Đáp án a. 7,008 kg; b. 7,08 m 2 Bài 4: Đáp án: a. 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32 b. (128,4 – 73,2) : 2,4 = 8,64 : 4,8 + 6,32 = 55,2 : 2,4 = 1,8 + 6,32 = 23 = 8,12 Bài 5: Giải: Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là 18 x 15 = 270 m 2 Diện tích mặt ao là 270 : 5 =54 m 2 Đáp số; 270 m 2 54 m 2 BIÊU ĐIÊM Bài 1: 3 điểm (Đúng mỗi câu cho 1 điểm) Bài 2: 2 điểm (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm) Bài 3: 1 điểm (Đúng mỗi ý chi 0,5 điểm) Bài 4: 2 điểm (Đúng mỗi b i à cho 1 điểm) Bài 5: 2 điểm - Đúng mỗi lời giải và phép tính 0,75điểm - Ghi đúng đáp số cho 0,5 điểm . Kiểm tra cuối học kỳ 1- Năm học: 2 010 -2 011 Bài 1: 1. Đáp án a 2. Đáp án C 3. Đáp án b Bài 2: Đáp án: a. 12 1,08 ; b. 60,37 ; c. 324,225; ; d. 21, 2 Bài 3:. Phòng gD&ĐT Tân Kỳ Đề kiểm tra định kỳ lần II Trờng tH&THCS Tân Hợp Năm học : 2 010 2 011 Môn : Toán lớp 5 - Thời gian: 40 phút

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Dề thi cuối học kỳ 1, Tài liệu Dề thi cuối học kỳ 1, Tài liệu Dề thi cuối học kỳ 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-de-thi-cuoi-hoc-ky-1

Đăng ký

Generate time = 0.14057397842407 s. Memory usage = 18.57 MB