Bài giảng Diện tích hình vuông Lớp 3

11 1,606 4 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 06:11

Tính diện tích hình chữ nhật biết: a. Chiều dài 4 cm, chiều rộng 5 cm b. Chiều dài 2cm, chiều rộng 8 cm Đáp số: 16 cm 2 Chiều dài hình chữ nhật 4 x 5 = 20 ( cm 2 ) 2 x 8 = 16( cm 2 ) Chiều dài hình chữ nhật Đáp số: 20 cm 2 Bài giải Bài giải 1cm 2 3 x 3 = 9 ( ô vuông) Hình vuông ABCD mấy ô vuông? Diện tích mỗi ô vuông là 1cm 2 A C D B Hình vuông ABCD có: Muốn tính diện tích hình vuông ABCD ta làm như thế nào? Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó 3 x 3 = 9 (cm2) Diện tích hình vuông ABCD là Bài1: Viết vào ô trống ( theo mẫu) Cạnh hình vuông 3 cm 5 cm 10 cm Chu vi hình vuông 3x4=12(cm) Diện tích hình vuông 3x3=12cm 2 ) 5x4=20(cm) 5x5=25(cm 2 ) 10x4=40(cm) 10x10=100(cm 2 ) Một tờ giấy hình vuông cạnh 80 mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo xăng - ti - mét vuông? Tóm tắt Cạnh HV: 80 mm Diện tích: … cm 2 ? Bài giải: Diện tích tờ giấy hình vuông là: 8 x 4 = 32 (cm 2 ) Đáp số: 32 cm 2 Đổi 80 mm = 8 cm Bài 2: Một hình vuông có chu vi 20 cm. Tính diện tích hình vuông đó? Tóm tắt Chu vi: 20 cm Diện tích: … cm 2 ? Bài: 3 Bài giải: Cạnh của hình vuông là: 20 : 4 = 5 (cm) Diện tích hình vuông là: 5 x 5 = 25 (cm 2 ) Đáp số: 25 cm 2 Cạnh hình vuông 6 cm 8 cm 9 cm Diện tích hình vuông 36 cm 2 64 cm 2 81 cm 2 Tính nhanh: 1cm 2 3 x 3 = 9 ( ô vuông) Diện tích mỗi ô vuông là 1cm 2 A C D B Hình vuông ABCD có: Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó 3 x 3 = 9 (cm2) Diện tích hình vuông ABCD là . dài hình chữ nhật Đáp số: 20 cm 2 Bài giải Bài giải 1cm 2 3 x 3 = 9 ( ô vuông) Hình vuông ABCD mấy ô vuông? Diện tích mỗi ô vuông là 1cm 2 A C D B Hình vuông. tính diện tích hình vuông ABCD ta làm như thế nào? Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó 3 x 3 = 9 (cm2) Diện tích hình vuông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Diện tích hình vuông Lớp 3, Bài giảng Diện tích hình vuông Lớp 3, Bài giảng Diện tích hình vuông Lớp 3

Bình luận về tài liệu bai-giang-dien-tich-hinh-vuong-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP