Bài soạn Diện tích hình vuông Lớp 3

Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro(11506 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 1812
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 06:11

Mô tả: Tính diện tích hình chữ nhật biết: a. Chiều dài 4 cm, chiều rộng 5 cm b. Chiều dài 2cm, chiều rộng 8 cm Đáp số: 16 cm 2 Chiều dài hình chữ nhật 4 x 5 = 20 ( cm 2 ) 2 x 8 = 16( cm 2 ) Chiều dài hình chữ nhật Đáp số: 20 cm 2 Bài giải Bài giải 1cm 2 3 x 3 = 9 ( ô vuông) Hình vuông ABCD mấy ô vuông? Diện tích mỗi ô vuông là 1cm 2 A C D B Hình vuông ABCD có: Muốn tính diện tích hình vuông ABCD ta làm như thế nào? Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó 3 x 3 = 9 (cm2) Diện tích hình vuông ABCD là Bài1: Viết vào ô trống ( theo mẫu) Cạnh hình vuông 3 cm 5 cm 10 cm Chu vi hình vuông 3x4=12(cm) Diện tích hình vuông 3x3=12cm 2 ) 5x4=20(cm) 5x5=25(cm 2 ) 10x4=40(cm) 10x10=100(cm 2 ) Một tờ giấy hình vuông cạnh 80 mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo xăng - ti - mét vuông? Tóm tắt Cạnh HV: 80 mm Diện tích: … cm 2 ? Bài giải: Diện tích tờ giấy hình vuông là: 8 x 4 = 32 (cm 2 ) Đáp số: 32 cm 2 Đổi 80 mm = 8 cm Bài 2: Một hình vuông có chu vi 20 cm. Tính diện tích hình vuông đó? Tóm tắt Chu vi: 20 cm Diện tích: … cm 2 ? Bài: 3 Bài giải: Cạnh của hình vuông là: 20 : 4 = 5 (cm) Diện tích hình vuông là: 5 x 5 = 25 (cm 2 ) Đáp số: 25 cm 2 Cạnh hình vuông 6 cm 8 cm 9 cm Diện tích hình vuông 36 cm 2 64 cm 2 81 cm 2 Tính nhanh: 1cm 2 3 x 3 = 9 ( ô vuông) Diện tích mỗi ô vuông là 1cm 2 A C D B Hình vuông ABCD có: Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó 3 x 3 = 9 (cm2) Diện tích hình vuông ABCD là . dài hình chữ nhật Đáp số: 20 cm 2 Bài giải Bài giải 1cm 2 3 x 3 = 9 ( ô vuông) Hình vuông ABCD mấy ô vuông? Diện tích mỗi ô vuông là 1cm 2 A C D B Hình vuông. tính diện tích hình vuông ABCD ta làm như thế nào? Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó 3 x 3 = 9 (cm2) Diện tích hình vuông

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn Diện tích hình vuông Lớp 3, Bài soạn Diện tích hình vuông Lớp 3, Bài soạn Diện tích hình vuông Lớp 3

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-soan-dien-tich-hinh-vuong-lop-3

Đăng ký

Generate time = 0.10398697853088 s. Memory usage = 18.56 MB