Bài giảng Phong_trao_nong_dan_Tay_son 4

24 39 0 Gửi tin nhắn cho Ernst Chladni
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 05:11

KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Em hãy trình bày về tình hình chính trị ở Đàng Ngoài ? Đời sống nhân dân được cải thiện phần nào A B C Bạn thử lần nữa xem ! Chúc mừng bạn ! Vua Lê đang dần khôi phục thanh thế 2. Những biểu hiện chứng tỏ chính quyền Đàng ngoài suy yếu ? Chúa Trịnh ăn chơi, quan lại đục khoét nhân dân KIỂM TRA BÀI CŨ Những biểu hiện nào chứng tỏ chính quyền phong kiến đàng trong suy yếu mục nát ? BÀI 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN • I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN. 1. 1. Xã hội đàng Trong nửa sau thế kỷ XVIII : Xã hội đàng Trong nửa sau thế kỷ XVIII : a. a. Tình hình xã hội : Tình hình xã hội : - Chính quyền họ Nguyễn suy yếu mục nát - Đời sống nhân dân cơ cực. Caỷnh xaừ hoọi ẹaứng Trong Trương Phúc Loan “Trương Phúc Loan là tiêu biểu cho cuộc sống sa đọa vô độ của quý tộc Đàng Trong. Thời chúa Nguyễn Phúc Thuần, Trương Phúc Loan nắm hết mọi quyền hành tự xưng “quốc phó”, xây dựng vây cánh và ám hại những người chống đối. Một mình Loan ăn ngụ lộc năm cửa nguồn, hằng năm thu lợi 4-5 vạn quan tiền. Trong nhà Loan, vàng bạc châu báu gấm vóc chứa đầy, nô bộc trâu ngựa không biết bao nhiêu mà kể. Mỗi lần bị nước lụt, Loan đem vàng bạc bày lên chiếu mây để phơi nắng, sáng chói cả một góc sân. Hằng năm, Loan cho người ra chợ mua thực phẩm, vừa mua vừa cướp làm huyên náo cả chợ” ( Phủ biên tạp lục) Đoạn trích trên khiến em hình dung như thế nào về bọn quan lại thống trị ? Nguyên nhân chính dẫn đến nổi dậy của nhân dân là :  Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát.  Đời sống nhân dân cực khổ trăm bề. b. Cuộc khởi nghĩa chàng Lía: Tiểu sử:- Nổ ra ở Truông Mây ( Bình định) - Chủ trương lấy của người giàu chia cho người nghèo . đục khoét nhân dân KIỂM TRA BÀI CŨ Những biểu hiện nào chứng tỏ chính quyền phong kiến đàng trong suy yếu mục nát ? BÀI 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN • I. KHỞI. KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Em hãy trình bày về tình hình chính trị ở Đàng Ngoài ? Đời sống nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phong_trao_nong_dan_Tay_son 4, Bài giảng Phong_trao_nong_dan_Tay_son 4, Bài giảng Phong_trao_nong_dan_Tay_son 4

Bình luận về tài liệu bai-giang-phong-trao-nong-dan-tay-son-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP