Bài giảng Tập đọc: Cây đa quê hương

12 1,137 1 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 22:11

Ng­êi d¹y : NguyÔn ThÞ Mü Linh Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Kiểm tra bài cũ Hãy đọc bài :Những quả đào ? Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không xuể - giận dữ - gẩy lên - lững thững - Trong vòm lá,gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười đang nói. Những từ ngữ ,câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu ? Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một toà cổ kính hơn là một thân cây. Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không xuể - giận dữ - gẩy lên - lững thững - Trong vòm lá ,gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cư ời đang nói. - Cây đa nghìn năm Các bộ phận của cây đa (thân, cành, ngọn, rễ) được tả bằng những hình ảnh nào ? Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không xuể - giận dữ - gẩy lên - lững thững - Trong vòm lá ,gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cư ời đang nói. - ôm không xuể - quái lạ Hãy nêu lại đặc điểm mỗi bộ phận của cây đa bằng một từ ? - Cây đa nghìn năm Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không xuể - giận dữ - gẩy lên - lững thững - Trong vòm lá ,gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cư ời đang nói. - ôm không xuể - quái lạ Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương ? Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy lúa vàng gợn sóng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. - Cây đa nghìn năm Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không xuể - giận dữ - gẩy lên - lững thững - Trong vòm lá ,gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cư ời đang nói. - ôm không xuể - quái lạ - lúa vàng gợn sóng - Cây đa nghìn năm Luyện đọc lại: Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng.Xa xa,giữa cánh đồng đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề.Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng. Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không xuể - giận dữ - gẩy lên - lững thững - Trong vòm lá ,gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cư ời đang nói. - quái lạ - lúa vàng gợn sóng Em thấy tình cảm của tác giả đối với quê hư ơng như thế nào ? Luyện đọc lại - ôm không xuể - Cây đa nghìn năm . tháng 3 năm 2010 Tập đọc Kiểm tra bài cũ Hãy đọc bài :Những quả đào ? Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Cây đa quê hương Thứ tư ngày. yên lặng. Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tập đọc: Cây đa quê hương, Bài giảng Tập đọc: Cây đa quê hương, Bài giảng Tập đọc: Cây đa quê hương

Bình luận về tài liệu bai-giang-tap-doc-cay-da-que-huong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP