Bài giảng Tập đọc: Cây đa quê hương

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11509 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 1108
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 22:11

Mô tả: Ng­êi d¹y : NguyÔn ThÞ Mü Linh Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Kiểm tra bài cũ Hãy đọc bài :Những quả đào ? Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không xuể - giận dữ - gẩy lên - lững thững - Trong vòm lá,gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười đang nói. Những từ ngữ ,câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu ? Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một toà cổ kính hơn là một thân cây. Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không xuể - giận dữ - gẩy lên - lững thững - Trong vòm lá ,gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cư ời đang nói. - Cây đa nghìn năm Các bộ phận của cây đa (thân, cành, ngọn, rễ) được tả bằng những hình ảnh nào ? Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không xuể - giận dữ - gẩy lên - lững thững - Trong vòm lá ,gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cư ời đang nói. - ôm không xuể - quái lạ Hãy nêu lại đặc điểm mỗi bộ phận của cây đa bằng một từ ? - Cây đa nghìn năm Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không xuể - giận dữ - gẩy lên - lững thững - Trong vòm lá ,gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cư ời đang nói. - ôm không xuể - quái lạ Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương ? Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy lúa vàng gợn sóng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. - Cây đa nghìn năm Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không xuể - giận dữ - gẩy lên - lững thững - Trong vòm lá ,gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cư ời đang nói. - ôm không xuể - quái lạ - lúa vàng gợn sóng - Cây đa nghìn năm Luyện đọc lại: Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng.Xa xa,giữa cánh đồng đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề.Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng. Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không xuể - giận dữ - gẩy lên - lững thững - Trong vòm lá ,gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cư ời đang nói. - quái lạ - lúa vàng gợn sóng Em thấy tình cảm của tác giả đối với quê hư ơng như thế nào ? Luyện đọc lại - ôm không xuể - Cây đa nghìn năm . tháng 3 năm 2010 Tập đọc Kiểm tra bài cũ Hãy đọc bài :Những quả đào ? Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Cây đa quê hương Thứ tư ngày. yên lặng. Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Cây đa quê hương Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài - không

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng Tập đọc: Cây đa quê hương, Bài giảng Tập đọc: Cây đa quê hương, Bài giảng Tập đọc: Cây đa quê hương

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Thắng Cà Phê
Thắng Cà Phê Vào lúc 09:47 am 03/04/2015

cho ming hoi co ai ta ve cay da que huong

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-giang-tap-doc-cay-da-que-huong

Đăng ký

Generate time = 0.14660501480103 s. Memory usage = 18.54 MB