Tài liệu Tạo hiệu ứng hoạt hình trong Powerpoint 2003

52 449 1
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/52 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 18:11

11/23/13 Sưu tầm :Nguyễn Xuân Lộc 11 BÀI 10 Ñaëng Höõu Hoaøng TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG POWERPOINT 2003 TRONG POWERPOINT 2003 11/23/13 Sưu tầm :Nguyễn Xuân Lộc 2 2 HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CHUYỂN TIẾP GIỮA CÁC SLIDE HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CHUYỂN TIẾP GIỮA CÁC SLIDE Hiệu ứng hoạt hình (Animation Effect) còn gọi là hiệu ứng động. Những hiệu ứng động chỉ có hiệu lực khi chuyển từ slide này sang slide khác trong quá trình trình diễn Cách 1: Trên thanh menu, chọn Slide Show  Slide Transition Click Cách 2: Trên khung tác vụ Getting Started, chọn Slide Transition Click 11/23/13 Sưu tầm :Nguyễn Xuân Lộc 3 3 Cách 3: Trong vùng làm việc, click phải chuột, chọn Slide Transition Click Xuất hiện khung tác vụ Slide Transition 11/23/13 Sưu tầm :Nguyễn Xuân Lộc 4 4 Không có hiệu ứng chuyển trang Khung tác vụ Slide Transition, trong phần Apply to selected slides, chọn các tuỳ chọn Các kiểu tuỳ chọn hiệu ứng chuyển trang Hiệu chỉnh tốc độ chuyển trang Chọn âm thanh khi chuyển trang Chuyển đến trang tiếp theo khi click chuột Tự động chuyển trang tiếp theo sau khoảng thời gian qui định Điều chỉnh khoảng thời gian tự động chuyển trang (phút và giây) Cập nhật thông tin chỉ cho Slide thứ nhất Cập nhật thông tin cho tất cả Slide 11/23/13 Sưu tầm :Nguyễn Xuân Lộc 5 5 Trong Modify transition, mục Speed Tốc độ nhanh Tốc độ chậm Tốc độ trung bình Trong Modify transition, mục Sound Không có âm thanh Tắt âm thanh của slide trước Các tuỳ chọn âm thanh 11/23/13 Sưu tầm :Nguyễn Xuân Lộc 6 6 HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CHO SLIDE HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CHO SLIDE * Xem các slide dưới dạng Slide Sorter View. Chọn slide cần tạo hiệu ứng Cách 2: Trên khung tác vụ Getting Started, chọn Slide Design-Animation Schemes Cách 1: trên thanh menu, chọn Slide Show  Animation Schemes. Click Click Xuất hiện khung tác vụ Slide Design 11/23/13 Sưu tầm :Nguyễn Xuân Lộc 7 7 Khung tác vụ Slide Design Click chọn các tuỳ chọn Các hiệu ứng 11/23/13 Sưu tầm :Nguyễn Xuân Lộc 8 8 HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG SLIDE HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG SLIDE Cách 1: Trên thanh menu, chọn Slide Show  Custom Animation. Click Cách 2: Trên khung tác vụ Getting Started, chọn Custom Animation Click 11/23/13 Sưu tầm :Nguyễn Xuân Lộc 9 9 * Click chọn đối tượng cần áp dụng hiệu ứng hoạt hình * Trong khung tác vụ Custom Animation, click Add Effect Click các tuỳ chọn nhóm hiệu ứng * Khi click các nhóm hiệu ứng, sẽ xuất hiện lần lượt các menu hiệu ứng, ta chọn các hiệu ứng cho phù hợp với từng đối tượng 11/23/13 Sưu tầm :Nguyễn Xuân Lộc 10 10 Click các tuỳ chọn hiệu ứng CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM ENTRANCE CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM ENTRANCE Click để gỡ bỏ hiệu ứng Click để xuất hiện hộp thoại Add Entrance Effect Hộp thoại Add Entrance Effect Click Click . Hoaøng TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG POWERPOINT 2003 TRONG POWERPOINT 2003 11/23/13 Sưu tầm :Nguyễn Xuân Lộc 2 2 HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH. Click các tuỳ chọn hiệu ứng CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM EMPHASIS CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM EMPHASIS Click để gỡ bỏ hiệu ứng Click để xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tạo hiệu ứng hoạt hình trong Powerpoint 2003, Tài liệu Tạo hiệu ứng hoạt hình trong Powerpoint 2003, Tài liệu Tạo hiệu ứng hoạt hình trong Powerpoint 2003

Bình luận về tài liệu tai-lieu-tao-hieu-ung-hoat-hinh-trong-powerpoint-2003

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP