Bài soạn Các mục tiêu giáo dục Kĩ năng sống

19 101 1 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 13:11

Nội dung 3 Các mục tiêu giáo dục giá trị sống và các hoạt động giáo dục giá trị sống A – Các mục tiêu . 1 – Thu hút người học , làm cho người học cảm thấy thú vị và có cảm xúc với hoạt động này. 2 – Làm cho người học nhận biết các giá trị phổ quát như một giá trị của chính mình. 3 – Người học được trải nghiệmvới một số giá trị và biết cách giảm căng thẳng • . . • 4 – Nâng cao nhận thức , hứng thú và sự quan tâm của người học đến các giá trị sống . • 5 – Nâng cao hiểu biết về hành động hòa bình, hành vi yêu thương trung thực, hợp tác trên cơ sở các giá trị sống . • Nâng cao lòng tự trọng và củng cố niềm tin rằng “ Tôi tạo nên sự khác biệt ” . 7 – Biết lựa chọn tích cực hành vi và thái độ thông qua việc loại bỏ những hành vi và cảm xúc tiêu cực . 8 – Người học hiểu về các quyền cá nhân, biết tôn trọng các giá trị của mình và tư duy về thông điệp của riêng mình . 9 – Nâng cao việc nói chuyện tích cực với bản thân, các hành vi đạt mục đích và trách nhiệm với bản thân . Nội dung 3 Các mục tiêu giáo dục giá trị sống và các hoạt động giáo dục giá trị sống A – Các mục tiêu . 1 – Thu hút người học , làm. trường và trách nhiệm sinh thái B – Các hoạt động giáo dục giá trị sống • Người tổ chức hoạt động phải tự sáng tạo các hoạt động sao cho phù hớp với trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Các mục tiêu giáo dục Kĩ năng sống, Bài soạn Các mục tiêu giáo dục Kĩ năng sống, Bài soạn Các mục tiêu giáo dục Kĩ năng sống

Bình luận về tài liệu bai-soan-cac-muc-tieu-giao-duc-ki-nang-song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP