Bài giảng tập đoc Tiếng rao đêm

9 395 2 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 12:11

11/23/13 12:29 1 11/23/13 12:29 2 Thứ tư, ngày 20 tháng 01 năm 2010 TËp ®äc Bµi cò TrÝ dòng song toµn Chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: Ý nghóa của bài Trí dũng song toàn là: A.Ca ngợi Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn. B.Ông đã bảo vệ quyền lợi của đất nước. C. Ông đã bảo vệ danh dự của đất nước. D. Cả A,B và C 11/23/13 12:29 3 Tập đọc Tiếng rao đêm S/30- 31 (Nguyeón Leõ Tớn Nhaõn) Th t, ngy 20 thỏng 01 nm 2010 11/23/13 12:29 4 TËp ®äc TiÕng rao ®ªm (Ngun Lª TÝn Nh©n) Lun ®äc T×m hiĨu bµi “B¸nh giß ß ß !”… … … … “Ch¸y ! Ch¸y nhµ !”… TÐ q -ThÊt thÇn - Tung tÝch H: Đám cháy xảy ra lúc nào? H:Người đã dũng cảm cứu em bé là ai?Con người và hành động của anh có gì đặc biệt? Thứ tư, ngày 20 tháng 01 năm 2010 Ai nấy bàng hồng vì trong cái bọc chăn con vương khói mà người ấy đang đang ơm khư khư là một đứa bé mặt mày đen nhẻm,thất thần,khóc khơng thành tiếng. 11/23/13 12:29 5 Tập đọc Tiếng rao đêm (Nguyễn Lê Tín Nhân) Luyện đọc Tìm hiểu bài -Té quỵ -Thất thần - Tung tích H:Chi tiết nào trong câu chuyện gây bất ngờ cho người đọc ? í ngha :Ca ngợi hành động duừng caỷm cửựu ngửụứi cuỷa anh thửụng binh. Th t, ngy 20 thỏng 01 nm 2010 11/23/13 12:29 6 Tập đọc Tiếng rao đêm (Nguyễn Lê Tín Nhân) Tìm hiểu bài -Té quỵ -Thất thần -Tung tích í ngha :Ca ngợi hành động duừng caỷm cửựu ngửụứi cuỷa anh thửụng binh. Luyện đọc Th t, ngy 20 thỏng 01 nm 2010 11/23/13 12:30 7 Tập đọc Tiếng rao đêm Rồi từ trong nhà,vẫn cái bóng ấy lom khom như đang che chở vật gì , ra đường.Qua khỏi thềm nhà ,người đó vừa thì một cây rầm .Mọi người .Ai nấy vì trong cái bọc chăn còn vương khói mà người ấyđang cao, gầy,khập khiễng phóng thẳng té quỵ sập xuống xô đến bàng hoàng ôm khư khư là một đứa bé mặt mày đen nhẻm ,thất thần, khóc không thành tiếng.Mọi người khiêng người đàn ông ra xa. Người anh mềm nhũn, người ta cấp cứu cho anh.Ai đó thảng thốt kêu: Ô này !, rồi cầm cái chân cứng ngắc của nạn nhân giơ lên:thì ra là một cái chân gỗ ! Th t, ngy 20 thỏng 01 nm 2010 Luyện đọc diễn cảm 11/23/13 12:30 8 Chúc mừng bạn đọc hay nhất 11/23/13 12:30 9 Tập đọc Tiếng rao đêm (Nguyễn Lê Tín Nhân) Tìm hiểu bài -Té quỵ -Thất thần -Tung tích í ngha :Ca ngợi hành động duừng caỷm cửựu ngửụứi cuỷa anh thửụng binh. Luyện đọc Th t, ngy 20 thỏng 01 nm 2010 Bánh giò ò ò ! Cháy ! Cháy nhà ! . nhẻm,thất thần,khóc khơng thành tiếng. 11/23/13 12:29 5 Tập đọc Tiếng rao đêm (Nguyễn Lê Tín Nhân) Luyện đọc Tìm hiểu bài -Té quỵ -Thất thần - Tung tích. 11/23/13 12:29 3 Tập đọc Tiếng rao đêm S/30- 31 (Nguyeón Leõ Tớn Nhaõn) Th t, ngy 20 thỏng 01 nm 2010 11/23/13 12:29 4 TËp ®äc TiÕng rao ®ªm (Ngun Lª
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tập đoc Tiếng rao đêm, Bài giảng tập đoc Tiếng rao đêm, Bài giảng tập đoc Tiếng rao đêm

Bình luận về tài liệu bai-giang-tap-doc-tieng-rao-dem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP