Gián án Bai 30: Thuc hanh so sanh tinh hinh san xuat cay cong nghiep lau nam cua Trung du mien nui Bac Bo voi Tay Nguyen

6 1,146 8
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 10:11

M«n: §Þa lý 9 Tr­êng THCS §inh x¸ GV d¹y: TrÇn thÞ ngäc ¸nh . 1. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của 2 vùng. Bảng 30.1: Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2001. Tây Nguyên Trung du và miền núi Bắc Bộ Tổng diện tích: 632,9 nghìn ha, chiếm 42,9% diện tích cây công nghiệp lâu năm cả nước. Tổng diện tích: 69,4 nghìn ha chiếm 4,7% diện tích cây công nghiệp lâu năm cả nước. Cà phê: 480,8 nghìn ha, chiếm 85,1% diện tích cà phê cả nước; 761,6 nghìn tấn, chiếm 90,6% sản lư ợng cà phê (nhân) cả nước Chè: 67,6 nghìn ha, chiếm 68,8% diện tích chè cả nước; 47,0 nghìn tấn, chiếm 62,1 % sản lư ợng chè (búp khô) cả nước Chè: 67,6 nghìn ha, chiếm 68,8% diện tích chè cả nước; 47,0 nghìn tấn, chiếm 62,1 % sản lượng chè (búp khô) cả nước Cà phê: mới trồng thử nghiệm tại một số địa phương với quy mô nhỏ. Cao su: 82,4 nghìn ha, chiếm 19,8% diện tích cao su cả nước; 53,5 nghìn tấn, chiếm 17,1 % sản lư ợng cao su (mủ khô) cả nước Hồi, Quế, Sơn: quy mô không lớn. Điều: 22,4 nghìn ha, chiếm 12,3% diện tích điều cả nước; 53,5 nghìn tấn, chiếm 10,7 % sản lượng cao su (mủ khô) cả nước Hồ Tiêu: quy mô nhỏ Tiết 32 Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên. Hoạt động nhóm: . Nhóm 2: So sánh về tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm ở 2 vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ. Nhóm 1: Cho biết những cây công nghiệp lâu năm nào trồng được cả ở 2 vùng, những cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không được trồng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. Nhóm 3: So sánh sự chênh lệch về diện tích , sản lượng cây chè ở 2 vùng. Kể tên các tỉnh trồng nhiều chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ Nhóm 4: So sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng cây cà phê ở 2 vùng. Kể tên các tỉnh trồng nhiều cà phê ở Tây Nguyên Tiết 32 Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên Vùng Nội dung Tây Nguyên Trung du và miền núi Bắc Bộ Tổng diện tích Cây trồng ở cả 2 vùng Cây trồng chỉ có ở mỗi vùng Chè Cà phê Các tỉnh trồng nhiều Bảng tổng hợp kết quả. Lớn hơn (gấp 9,1lần) Nhỏ hơn Cà phê, chè Cao su, Điều, Hồ Tiêu. Hồi, Quế, Sơn Có diện tích và sản lượng nhỏ hơn Có diện tích và sản lượng lớn hơn (gấp 2,7 lần diện tích và 2,1 lần sản lượng) Có diện tích và sản lượng lớn hơn nhiều. Quy mô nhỏ. Mới trồng thử nghiệm. Tiết 32 Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên. Đắk Lắk, GiaLai, Kon Tum Thái Nguyên, Hà Giang, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La Vùng Nội dung Tây Nguyên Trung du và miền núi Bắc Bộ Địa hình Cao nguyên xếp tầng với những mặt bằng tương đối bằng phẳng. Miền núi bị chia cắt. Đất Đất feralít trên đá badan (1,36 triệu ha chiếm 66% diện tích đất badan cả nước). Đất feralít trên đá vôi và các loại đá khác. Khí hậu Khí hậu cận xích đạo (có 2 mùa mưa và khô rõ rệt). Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh. Cây trồng thích hợp Tiết 32 Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên 1. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của 2 vùng. Cà phê, Cao su, Hồ Tiêu, Điều. Chè, Quế, Hồi, Sơn. . 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên. Hoạt động nhóm: . Nhóm 2: So sánh về tổng diện. trồng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. Nhóm 3: So sánh sự chênh lệch về diện tích , sản lượng cây chè ở 2 vùng. Kể tên các tỉnh trồng nhiều chè ở Trung du và
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bai 30: Thuc hanh so sanh tinh hinh san xuat cay cong nghiep lau nam cua Trung du mien nui Bac Bo voi Tay Nguyen, Gián án Bai 30: Thuc hanh so sanh tinh hinh san xuat cay cong nghiep lau nam cua Trung du mien nui Bac Bo voi Tay Nguyen, Gián án Bai 30: Thuc hanh so sanh tinh hinh san xuat cay cong nghiep lau nam cua Trung du mien nui Bac Bo voi Tay Nguyen

Bình luận về tài liệu gian-an-bai-30-thuc-hanh-so-sanh-tinh-hinh-san-xuat-cay-cong-nghiep-lau-nam-cua-trung-du-mien-nui-bac-bo-voi-tay-nguyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP