Gián án bien ban so ket lop

Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm(9596 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 141
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 09:11

Mô tả: Trờng THCS Biên Sơn Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên bản sơ kết lớp Học kì I Năm học : 2010 - 2011 Lớp 8D Giáo viên chủ nhiệm : Nhiêu Văn Duy Nội dung sơ kết lớp I. Báo cáo sĩ số trong học kì I - Đầu năm : 37 : 17 nam + 20 nữ - Cuối học kì : 35 ( Nghỉ học 1, chuyển trờng 1) II. Nhận xét chung. 1/ Những kết quả đã đạt đ ợc. - Đa số cá em thực hiện nề nếp tơng đối tốt, theo quy định của nhà trờng, lớp đề ra, tham ra đầy đủ các phong trào của nhà tr- ờng, Đoàn đội phát động, những buổi lao động theo kế hoạch luôn hoàn thành nhiệm vụ đợc giao. - Nhiều học sinh có ý thức, có tinh thần học hỏi, đoàn kết cao. 2/ Những mặt còn hạn chế. - Rất nhiều học sinh ý thức học tập và đạo đức không tốt: Trong học tập không chú ý, không có ý thức tự cố gắng, lời ghi chép bài, lời học bài cũ, chữ viết xấu, cẩu thả, trong các giờ học cha chú ý nghe giảng bài, về nhà cha tích cực học và làm bài tập . - Về đạo đức một số em hay vi phạm nội quy của lớp: Nói chuyện, nô nghịch, cời đùa trong các giờ học . 1 III. Đánh giá kết quả 2 mặt giáo dục TT Lớp Xếp loại Hạnh kiểm HK I năm học 2010-2011 Xếp loại học lực HKI năm học 2010-2011 TS HS Tốt Khá TB Yếu TSHS Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 1 8D 35 15 42.9 17 48.6 3 8.6 0 0.0 35 0 0 2 5.7 21 60 12 34.3 0 0 2 Dân tộc 31 15 42.9 16 45.7 0 0 0 0 31 0 0 2 5.7 19 54.3 10 29 0 0 3 Nữ 19 12 34.3 7 20 0 0 0 0 19 0 0 2 5.7 17 48.6 0 0 0 0 4 Nữ DT 18 12 34.3 6 17.1 0 0 0 0 18 0 0 2 5.7 16 45.7 0 0 0 0 - Danh sách học sinh tiên tiến 1. Hoàng Thị Thơng 2. Lơng Thị Trang IV. Phơng hớng học kì II. - Tiếp tục duy trì, phát triển những điểm mạnh mà lớp đã đạt đợc trong học kì I. - Giảm tình trạng học sinh không học bài, không làm bài, vi phạm các nội quy của lớp. - Tăng cờng học thêm các môn (Toán + Văn) Biên Sơn, ngày 28/12/2010 Giáo viên chủ nhiệm Nhiêu Văn Duy 2 . nội quy của lớp: Nói chuyện, nô nghịch, cời đùa trong các giờ học . 1 III. Đánh giá kết quả 2 mặt giáo dục TT Lớp Xếp loại Hạnh kiểm HK I năm học 2010-2011. không làm bài, vi phạm các nội quy của lớp. - Tăng cờng học thêm các môn (Toán + Văn) Biên Sơn, ngày 28/12/2010 Giáo viên chủ nhiệm Nhiêu Văn Duy 2

— Xem thêm —

Xem thêm: Gián án bien ban so ket lop, Gián án bien ban so ket lop, Gián án bien ban so ket lop

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.121598005295 s. Memory usage = 17.6 MB