Bài soạn DE THI MON LICH SU 6 KY I

3 154 0 Gửi tin nhắn cho Aristarchus
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 06:11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6 (Thời gian làm bài: 45 phút) Câu 1 (2 điểm): Trình bày đời sống kinh tế và xã hội ở các quốc gia cổ đại phương Tây? Câu 2 (2 điểm): Thuật luyện kim được phát minh như thế nào? Thuật luyện kim ra đời có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của người nguyên thuỷ? Câu 3 (4 điểm): Hãy nêu cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà? Câu 4 (2 điểm): Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang? . ĐÁP ÁN CHẤM MÔN: LỊCH SỬ 6 Câu 1: Trình bày đời sống kinh tế và xã hội ở các quốc gia cổ đại phương Tây? (2đ) (Mỗi ý đúng cho 0,5đ). *Đời sống kinh tế: (1đ) - Nghành kinh tế chính là nghề thủ công phát triển: luyện kim, đồ gốm, làm rượu nho, dầu ô-lưu . Ngoài ra điều kiện kinh tế thuận lợi trồng cây lưu niên: nho, ô lưu, cam, chanh… - Ngành thương nghiệp (ngoại thương) phát triển: xuất khẩu hàng thủ công, rượu nho, dầu Ô-lưu… *Các tầng lớp xã hội: (1đ) - Giai cấp chủ nô: Có quyền lực, giàu có và bóc lột nô lệ. Gồm các chủ xưởng thủ công, chủ các thuyền buôn, chủ các trang trại . rất giàu có và có thế lực về chính trị, sở hữu nhiều nô lệ. - Giai cấp nô lệ: Với số lượng đông, họ là những người dân nghèo và tù binh. Họ là lực lượng sản xuất chính, nhưng sản phẩm họ làm ra đều thuộc về chủ nô, họ bị bóc lột, đánh đập tàn bạo. Câu 2: Thuật luyện kim được phát minh như thế nào? Thuật luyện kim ra đời có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của người nguyên thuỷ? (2đ) (Mỗi ý đúng cho 1đ). + Thuật luyện kim được phát minh nhờ sự phát triển của nghề làm gốm, người Phùng Nguyên, Hoa Lộc phát minh ra thuật luyện kim từ kim loại đầu tiên là đồng… + Ý nghĩa: Thuật luyện kim ra đời đánh dấu bước tiến trong chế tác công cụ sản xuất, làm cho sản xuất phát triển. Tạo ra đồ đồng theo ý muốn, công cụ đẹp, bền, dồi dào, năng suất lao động cao => đời sống ổn định . Câu 3: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà? (4đ) (Mỗi ý đúng cho 1đ). - Năm 207 TCN nhân lúc nhà Tần suy yếu, Triệu Đà thành lập nước Nam Việt . đem quân đánh xuống Âu Lạc. - Nhân dân Âu Lạc với vũ khí tốt, tinh thần chiến đấu dũng cảm đánh bại cuộc tấn công của Triệu Đà, giữ vững nền đôc lập . - Triệu Đà biết không thể đánh bại được Âu Lạc, bèn vờ xin hoà và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ, nắm bắt bí mật quân sự . - Năm 179 TCN Triệu Đà sai quân sang đánh Âu Lạc, An Dương Vương do chủ quan không đề phòng, lại mất hết tướng giỏi, mắc mưu Triệu Đà nên bị thất bại nhanh chóng. Nước Âu Lạc rơi vào ách thống trị của nhà Triệu. Câu 4: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang? (2đ) HÙNG VƯƠNG LẠC HẦU –LẠC TƯỚNG (Trung ương) LẠC TƯỚNG (Bộ) LẠC TƯỚNG (Bộ) BỒ CHÍNH (Chiềng, Chạ) BỒ CHÍNH (Chiềng, Chạ) BỒ CHÍNH (Chiềng, Chạ) . KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6 (Th i gian làm b i: 45 phút) Câu 1 (2 i m): Trình bày đ i sống kinh tế và xã h i ở các quốc gia. LỊCH SỬ 6 Câu 1: Trình bày đ i sống kinh tế và xã h i ở các quốc gia cổ đ i phương Tây? (2đ) (M i ý đúng cho 0,5đ). *Đ i sống kinh tế: (1đ) - Nghành kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn DE THI MON LICH SU 6 KY I, Bài soạn DE THI MON LICH SU 6 KY I, Bài soạn DE THI MON LICH SU 6 KY I

Bình luận về tài liệu bai-soan-de-thi-mon-lich-su-6-ky-i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP