Bài giảng bai 24 : nước cham -pa

21 274 0
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 04:11

Thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền KIỂM TRA BÀI CŨ * Chính trị: - Năm 679 Nhà Đường đổi Giao Châu thành “An Nam đô hộ phủ” đặt phủ thành Tống Bình - Sửa đường, xây thành, tăng quân - Chia nhỏ thành nhiều Châu, huyện * Kinh tế: - Đặt ra nhiều thứ thuế: thuế muối thuế sắt . - Ngoài ra bắt nhân ta phải cống -nạp những sản vật quý hiếm. ?Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi? Nêu nguyên nhân diễn biến và kết qủa của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan ? BÀI 24 : NƯỚC CHĂM –PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X • 1/ Nước Chăm –Pa độc lập ra đời • h/s quan sát lên lược đồ 1/NƯỚC CHAM PA ĐỘC LẬP RA ĐỜI HOÀNH SƠN ĐẠI LÃNH GIAO CHỈ CỬU CHÂN NHẬT NAM ĐÈO HẢI VÂN T Ư Ợ N G L Â M HOÀNH SƠN ĐẠI LÃNH HẢI VÂN PHAN RANG C H A M P A GIAO CHỈ CỬU CHÂN NHẬT NAM P H Ù N A M LÂM ẤP 1/NƯỚC CHAM PA ĐỘC LẬP RA ĐỜI ? Huyện Tượng Lâm là địa bàn sinh sống của bộ lạc nào ? ? ? Quá trình nước Lâm Ấp đổi tên thành Cham pa diễn ra như thế nào ? Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào ? -Huyện Tượng Lâm là địa bàn sinh sống của bộ lạc Dừa -tức người Chăm cổ Năm 192-193 ,dưới sự lãnh đạo Của Khu Liên . Nhân dân Tượng Lâm Đã giành độc lập - Nước Lâm ấp ra đời . - Các vua Lâm ấp đã hợp nhất Bộ lạc Dừa và Cau - Mở rộng lãnh thổ về phía bắc Và phía nam - Đổi tên nước là Cham – Pa - Đóng đô ở Sin –ha – pu – ra. (Trà Kiệu -Quảng Nam ) T Ư Ợ N G L Â M SIN HA PU RA 2/TINH HÌNH KINH TẾ, VĂN HÓA CHAMPA TỪ TK II ĐẾN TK X. a/ KINH TẾ: ? Về thủ công nghiệp và thương nghiệpnhư thế nào ? Những tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp của người Chăm – pa thời bấy giờ ? Em hãy cho biết kinh tế chủ yếu của nhân dân Champa là gì ? *Nông nghiệp:chủ yếu là trồng lúa • nước. ? - Làm ruộng bậc thang. - Cấy lúa hai vụ. - Trồng nhiều loại cây ăn quả. …vv *Thủ công nghiệp : phát triển *Thương nghiệp : Được mở rộng Em hãy cho nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của nhân dân Champa từ thế kỷ II- TK X? Nhân dân Cham pa đã đạt được trình độ như nhân dân các vùng xung quanh 2/TÌNH HÌNH KINH TẾ, VĂN HÓA CHAMPA TỪ TK II ĐẾN TK X. b/ VĂN HÓA: Người Chăm –Pa có những Thành tựu gì về văn hoá ? ? - Chữ viết: từ thế kỷ IVcó chữ viết riêng. -Tôn giáo: Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật - Có tục hoả táng người chết Người Việt và người Chăm có mối quan hệ như thế nào; có nét gì giống nhau về văn hoá? Giữa hai dân tộc có mối quan hệ chặt chẽ từ lâu đã ủng hộ lẫn nhau chống ngoại xâm;đều ăn trầu cau… -Nghệ thuât : Tượng thần Shiva Tượng Phật bằng đồng (Thế kỷ VIII-IX) Shiva múa . nhất của người Cham- pa l : A. Kiến trúc đền, tháp B. Kiến trúc chùa, chiền C. Kiến trúc nhà ở D. Kiến trúc đình làng BÀI TẬP CÂU 3: Nước Cham- pa ra đời trong. Mai Thúc Loan ? BÀI 24 : NƯỚC CHĂM –PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X • 1/ Nước Chăm –Pa độc lập ra đời • h/s quan sát lên lược đồ 1/NƯỚC CHAM PA ĐỘC LẬP RA
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bai 24 : nước cham -pa, Bài giảng bai 24 : nước cham -pa, Bài giảng bai 24 : nước cham -pa

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-24-nuoc-cham-pa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP