Bài giảng GIAO AN TUAN 20 - LOP 4 CKTKN+KNS

33 568 1 Gửi tin nhắn cho Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

  • Loading...
1/33 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 02:11

Trương TH Ninh Thới B Tuần 20 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 20 Trang 1 HAI Chào cờ Tập đọc Toán Kĩ thuật Mĩ thuật Chào cờ đầu tuần Bốn anh tài ( Tiếp theo ) Phân số ( Thầy Khanh dạy) ( Thầy Khanh dạy) BA Luyện từ và câu Kể chuyện Khoa học Chính tả Toán Luyện tập về câu kể Ai làm gì? Kể chuyện đã nhe, đã đọc Không khí bị ô nhiễm Nghe – viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp Phân số và phép chia phân số TƯ Tập đọc Thể dục Âm nhạc Tập làm văn Toán Trống đồng Đông Sơn ( Thầy Thịnh dạy ) ( Cô Chi dạy ) Miêu tả đồ vật ( Kiểm tra viết) Phân số và phép chia phân số ( tiếp theo) NĂM Luyện từ và câu Lịch sử Khoa học Toán Đạo đức Mở rộng vốn từ: Sức khỏe Chiến thắng Chi Lăng Bảo vệ bầu không khí trong lành Luyện tập ( Thầy Khanh dạy ) SÁU Tập làm văn Thể dục Địa lí Toán Hoạt động tập thể Luyện tập giới thiệu địa phương (Thầy Trần Phước Thịnh dạy ) Người dân ở đồng Bằng Nam Bộ Phân số bằng nhau Sinh hoạt lớp tuần 20 Trương TH Ninh Thới B Tuần 20 TẬP ĐỌC: BỐN ANH TÀI (tt) - Ngày soạn:……………………… - Ngày dạy : ……………………… I. Mục tiêu: 1. Đọc thành tiếng: - Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng các phương: vắng to, thò đầu, lè lưỡi, tối sầm, be, bờ, khoét máng, quy hàng,… - Đọc rành mạch, trôi chảy ; biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn phù hợp với nội dung câu chuyện. 2. Đọc - hiểu: - Hiểu nghĩa các từ ngữ : núc nác, núng thế,… - Hiểu ND: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đoàn kết chiến đấu chống yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây. (trả lời được các câu hỏi trong SGK) * GDKN: Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân, hợp tác, đảm nhận trách nhiệm. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc. - Tranh ảnh hoạ bài đọc trong SGK III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. H/ dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: * Luyện đọc: - HS đọc từng đoạn của bài + Hãy thuật lại cuộc chiến đấu của bốn anh em Cẩu Khây với yêu tinh ? - Gọi HS đọc phần chú giải. - Gọi HS đọc cả bài. - GV đọc mẫu, chú ý cách đọc: (Xem SGV) * Tìm hiểu bài: - HS đọc đoạn 1, trao đổi và trả lời. + Tới nơi yêu tinh ở anh em Cẩu Khây gặp ai va được giúp đỡ như thế nào? + Yêu tinh có phép thuật gì đặc - HS lên bảng thực hiện yêu cầu. - Quan sát - Tranh vẽ miêu tả về cuộc chiến đấu quyết liệt của bốn anh em Cẩu Khây với yêu tinh. - 2 HS đọc theo trình tự. + Đoạn 1: Bốn anh em . yêu tinh đấy. + Đoạn 2: Cẩu Khây . lại đông vui. - 1 HS đọc. - 2 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm TLCH: + Anh em Cẩu Khây chỉ gặp có một bà cụ còn sống sót. Bà cụ nấu cơm cho họ ăn và cho họ ngủ nhờ. + Có phép thuật phun nước làm nước ngập Trang 2 Trương TH Ninh Thới B Tuần 20 biệt? + Đoạn 1 cho em biết điều gì? - Ghi ý chính đoạn 1. - HS đọc đoạn 2 trao đổi TLCH: + Hãy thuật lại cuộc chiến đấu giữa bốn anh em Cẩu Khây chống yêu tinh? + Vì sao anh em Cẩu Khây thắng được yêu tinh? + Nội dung đoạn 2 cho biết điều gì? - Ý nghĩa của câu truyện nói lên điều gì? - Ghi nội dung chính của bài. * Đọc diễn cảm: - 2 HS đọc từng đoạn của bài, cả lớp theo dõi để tìm ra cách đọc hay. - Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc. - HS luyện đọc. - Cho HS thi đọc diễn cảm đoạn văn. Cẩu Khây mở . đất trời tối sầm lại - Nhận xét về giọng đọc và cho điểm HS. - Tổ chức cho HS thi đọc toàn bài. - Nhận xét và cho điểm học sinh. 3. Củng cố – dặn dò: ? Câu truyện giúp em hiểu điều gì? - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học bài. cả cánh đồng làng mạc. + Đoạn 1 nói về anh em Cẩu Khây được bà cụ giúp đỡ và phép thuật của yêu tinh. - 2 HS nhắc lại. - 2 HS đọc, lớp đọc thầm. TLCH: HS thuật lại: Yêu tinh trở về nhà, đập cửa ầm ầm. Bốn anh em đã chờ sẵn. Yêu tinh núng thế phải quy hàng. + Nói lên cuộc chiến đấu ác liệt, sự hiệp sức chống yêu tinh của bốn anh em Cẩu Khây. - Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đoàn kết hiệp lực chiến đấu qui phục yêu tinh, cứu dân bản của 4 anh em Cẩu Khây. - Một HS đọc, lớp đọc thầm - 2 HS đọc. - 1 HS đọc thành tiếng. - HS luyện đọc theo cặp. - 3 đến 5 HS thi đọc diễn cảm. - 3 HS thi đọc toàn bài. - HS cả lớp thực hiện. -------------------- ------------------ TOÁN PHÂN SỐ - Ngày soạn:……………………… - Ngày dạy : ……………………… I. Mục tiêu : Trang 3 Trương TH Ninh Thới B Tuần 20 - Bước đầu nhận biết về phân số; biết phân số có tử số, mẫu số; biết đọc, viết phân số. - GD HS tình cẩn thận trong học toán. II. Đồ dùng dạy học : - Các mô hình hoặc các hình vẽ trong SGK. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu phân số : - GV vẽ lên bảng hình chữ nhật và chia ra các phần bằng nhau như hình vẽ trong SGK. + Nêu câu hỏi: + Hình chữ nhật được chia thành mấy phần bằng nhau? + Trong số các phần đó có mấy phần đã được tô màu? + GV nêu: Chia hình chữ nhật thành 6 phần bằng nhau tô màu năm phần. Ta nói tô màu năm phần sáu hình chữ nhật Bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu về điều này. + Năm phần sáu viết thành 6 5 ( viết số 5, viết gạch ngang, viết số 6 dưới gạch ngang và thẳng cột với số 5) + GV chỉ vào 6 5 yêu cầu HS đọc. + Ta gọi 6 5 là phân số . + Phân số 6 5 có tử số là 5, mẫu số là 6. + GV nêu : - Mẫu số viết dưới dấu gạch ngang. Mẫu số cho biết hình chữ nhật được chia thành 6 phần bằng nhau. 6 là số tự nhiên khác 0 ( mẫu số phải là số tự nhiên khác 0 ) + Tử số viết trên dấu gạch ngang. Tử số cho biết đã tô màu 5 phần bằng nhau đó. 5 là số tự nhiên. - 1HS lên bảng chữa bài. + 2 HS nêu. - Vẽ hình chữ nhật vào vở như gợi ý. + Thành 6 phần bằng nhau. + Có 5 phần được tô màu. + HS lắng nghe, quan sát. + Tiếp nối nhau đọc: Năm phần sáu . + 2 HS nhắc lại. + 2 HS nhắc lại. - Viết các phân số tương ứng sau đó đọc phân số và nêu tử số và mẫu số. 2 1 ; 4 3 ; 7 4 Cho HS nêu về tử số, mẫu số của các phân số. Trang 4 Trương TH Ninh Thới B Tuần 20 + HS vẽ các hình tương tự như SGK và nêu tên các phân số. + Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số ở mỗi phân số trên? b/ Thực hành : * Bài 1 - HS nêu đề bài xác định nội dung - Lớp thực hiện vào vở. - Gọi hai em lên bảng sửa bài. - HS khác nhận xét bài bạn. - Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh. * Bài 2 : - HS nêu yêu cầu đề bài, lớp làm vào vở. - 1 HS lên bảng làm bài - Gọi em khác nhận xét bài bạn * Bài 3 . (Dành cho HS giỏi) + Yêu cầu học sinh nêu đề bài - GV nêu yêu cầu viết các phân số như sách giáo khoa - Gọi 1 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở. - Yêu cầu 2 HS đọc tên các phân số vừa viết Bài 4: (Dành cho HS giỏi) + Yeu cầu học sinh nêu đề bài. + Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi. + HS A đọc phân số thứ nhất 9 5 . Nếu đọc đúng thì HS A chỉ định HS B đọc tiếp, cứ như thế đọc cho hết các phân số. + Nếu HS nào đọc sai thì GV sửa. 3. Củng cố - Dặn dò: - Hãy nêu cách đọc và cách viết các phân số? - Phân số có những phần nào? Cho ví dụ? - Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn học sinh về nhà học và làm bài. + Các tử số và mẫu số ở mỗi phân số đều là những số tự nhiên khác 0. - HS đọc đề bai và xác định yêu cầu đề - 2 HS lên bảng sửa bài: + 1 HS nêu yêu cầu. - HS thực hiện + 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm. + Nối tiếp nhau đọc tên các phân số. - HS nêu lại cách đọc phân so và nêu cấu tạo phân số. - Học bài và làm bài tập còn lại và xem trước bài “ Phân số và phép chia số tự nhiên” -------------------- ------------------ LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? Trang 5 Trương TH Ninh Thới B Tuần 20 - Ngày soạn:……………………… - Ngày dạy : ……………………… I. Mục tiêu: - Nắm vững kiến thức và kĩ năng sử dụng câu kể Ai làm gì ? để nhận biết được câu kể đó trong đoạn văn (BT1), xác định được bộ phận CN, VN trong câu kể tìm được (BT2). - Viết được đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì ? (BT3). * HS khá, giỏi viết được đoạn văn (ít nhất 5 câu) có 2,3 câu kể đã học. II. Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ to và bút dạ để HS làm bài tập 3. - Một số tờ phiếu viết từng câu văn ở bài tập1 ( phần luyện tập ) - Tranh minh hoạ cảnh làm trực nhật lớp ( gợi ý viết đoạn văn BT2) III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Tìm hiểu ví dụ: Bài 1: - HS đọc nội dung SGK và TLCH: - HS tự làm bài tìm các câu kiểu Ai làm gì? có trong đoạn văn. + Gọi HS phát biểu. - HS Nhận xét, chữa bài cho bạn + Nhận xét, kết luận lời giải đúng. - Các câu này là câu kể nhưng thuộc kiểu câu Ai thế nào ? các em sẽ cùng tìm hiểu. Bài 2 : - HS tự làm bài. - Gọi HS lên bảng xác định chủ ngữ, vị ngữ ở các câu vừa tìm được trong các tờ phiếu. + Nhận xét, chữa bài cho bạn + Nhận xét, kết luận lời giải đúng. Bài 3 : - 3 HS thực hiện viết các câu thành ngữ, tục ngữ. 2 HS đứng tại chỗ đọc. - HS lắng nghe. - Một HS đọc, lớp trao đổi, thảo luận. + HS phát biểu, lớp đánh dấu vào các câu kiểu Ai làm gì? trong đoạn văn. - Nhận xét, bổ sung bài bạn. + Đọc lại các câu kể: + Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa. + Một số chiến sĩ thả câu. + Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. + Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui. - 1 HS làm bảng lớp, ca lớp gạch bằng chì vào SGK. - Nhận xét, chữa bài bạn làm trên bảng. Trang 6 Trương TH Ninh Thới B Tuần 20 + HS đọc yêu cầu. + Treo tranh minh hoạ cảnh học sinh đang làm trực nhật lớp. + Đề bài yêu cầu viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu kể về công việc trực nhật lớp của tổ em ( cả tổ không phải một mình em ) cần viết ngay vào phần thân bài, kể công việc cụ thể của từng người không cần viết hoàn chỉnh cả bài. + Đoạn văn có một số câu kể Ai làm gì ? + HS viết đoạn văn. + Mời một số em làm trong phiếu mang lên dán trên bảng. - Mời một số HS đọc đoạn văn của mình. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Gọi HS đọc bài làm. GV sửa lỗi dùng từ diễn đạt và cho điểm HS viết tốt. 3. Củng cố – dặn dò: + Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn HS về nhà học bài và viết một đoạn văn ngắn (3 đến 5 câu) - Một HS đọc. - Quan sát tranh. - Theo dõi. - Tiếp nối đọc đoạn văn mình viết. + HS cả lớp thực hiện. -------------------- ------------------ Kể Chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC - Ngày soạn:……………………… - Ngày dạy : ……………………… I. Mục tiêu: - Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn và kể lại được câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về một người có tài. - Hiểu nội dung chính của câu chuyện (đoạn truyện) đã kể. II. Đồ dùng dạy học: - Đề bài viết sẵn trên bảng lớp. - Giấy khổ to viết sẵn dàn ý kể chuyện: + Mở đầu câu chuyện ( chuyện xảy ra khi nào, ở đâu?) + Diễn biến câu chuyện + Kết thúc câu chuyện + Trao đổi vơí các bạn về nội dung và ý nghĩa câu chuyện - Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện : + Nội dung câu chuyện ( có hay, có mới không ) Trang 7 Trương TH Ninh Thới B Tuần 20 + Cách kể ( giọng điệu, cử chỉ ) Khả năng hiểu câu chuyện của người kể. - HS sưu tầm các truyện có nội dung nói về nhân vật là một người có tài năng III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn kể chuyện; * Tìm hiểu đề bài: - HS đọc đề bài. - GV phân tích đề bài, dùng phấn màu gạch các từ: được nghe, được đọc, một người có tài. - HS quan sát tranh minh hoạ và đọc tên truyện. + Em còn biết những câu chuyện nào có nhân vật là người có tài năng ở các lĩnh vực khác nhau ? - Hãy kể cho bạn nghe. + HS đọc lại gợi ý dàn bài kể chuyện. * Kể trong nhóm: - HS thực hành kể trong nhóm đôi. Gợi ý: + Em cần giới thiệu tên truyện, tên nhân vật mình định kể. + Kể những chi tiết làm nổi rõ ý nghĩa của câu chuyện. + Kể chuyện ngoài sách giáo khoa thì sẽ được cộng thêm điểm. + Kể câu chuyện phải có đầu, có kết thúc, kết truyện theo lối mở rộng. + Nói với các bạn về tính cách nhân vật, ý nghĩa của truyện. * Kể trước lớp: - Tổ chức cho HS thi kể. - Nhận xét, bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể hấp dẫn nhất. 3. Củng cố – dặn dò: - Nhận sét tiết học. - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu. - Tổ trưởng tổ báo cáo việc chuẩn bị của các tổ viên. - HS lắng nghe. - 2 HS đọc thành tiếng. - HS lắng nghe. - Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp có nhân vật Đân - lớp. - Truyện Bốn anh tài có nhân vật Cẩu Khây, Nắm Tay Đong Cọc, Dùng Tai Tát Nước, Dùng Móng Tay Đục Máng. + Truyện nhà bác học Lương Định Của; Ông Phùng Khắc Khoan và nắm hạt giống. - HS kể + 1 HS đọc. - 2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa truyện. - 5 đến 7 HS thi kể và trao đổi về ý nghĩa truyện. Trang 8 Trương TH Ninh Thới B Tuần 20 - Dặn HS về nhà kể lại chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe. - HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã nêu -------------------------------------------------- ------------------------------------------ KHOA HỌC: KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM - Ngày soạn:……………………… - Ngày dạy : ……………………… I. Mục tiêu : - Nêu được một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí: khói, khí độc, các loại bụi, vi khuẩn, . *GDKN: - Tìm kiếm và xử lí thông tin về các hành động gây ô nhiễm môi trường. - Xác định giá trị bản thân qua đánh giá các hành động liên quan tới ô nhiễm không khí. - Trình bày, tuyên truyền về việc bảo vệ bầu không khí trong sạch. II. Đồ dùng dạy học : - Phiếu điều tra khổ to. - Hình minh hoạ trang 78, 79 SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh thể hiện bầu không khí trong sạch, bầu không khí bị ô nhiễm. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt độngcủa giáo viên Hoạt động của HS 1. Ổn định: 2. KTBC: - Nói về tác động của gió ở cấp 2, cấp 5 lên các vật xung quanh khi gió thổi qua. - Nói về tác động của gió ở cấp 7, cấp 9 lên các vật xung quanh khi gió thôi qua. - Nêu một số cách phòng chống bão mà em biết. - GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hoạt động 1: Không khí sạch và không khí bị ô nhiễm. - Kiểm tra việc hoàn thành phiếu điều tra của HS. + Em có nhận xét gì về bầu không khí ở địa phương em ? Hát - HS trả lời. - HS khác nhận xét, bổ sung. - HS nghe. - Tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị của các bạn. - HS trả lời. VD. Trang 9 Trương TH Ninh Thới B Tuần 20 + Tại sao em lại cho rằng bầu không khí ở địa phương em sạch hay bị ô nhiễm ? - Yêu cầu HS quan sát các hình minh hoạ trang 78, 79 SGK trao đổi và TLCH sau: + Hình nào thể hiên bầu không khí sạch ? Chi tiết nào cho em biết điều đó ? + Hình nào thể hiện bầu không khí bị ô nhiễm ? Chi tiết nào cho em biết điều đó ? - GV gọi HS trình bày. - Không khí có những tính chất gì ? + Thế nào là không khí sạch ? + Thế nào là không khí bị ô nhiễm ? - Gọi HS nhắc lại. - Nhận xét, khen HS hiểu bài tại lớp. c) Hoạt động 2: Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 : Những nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí ? - Gọi HS các nhóm phát biểu. GV ghi bảng. - Kết luận : (Xem Sách thiết kế) d) Hoạt động 3: Tác hại của không khí bị ô nhiễm. - HS trình bày, mỗi HS nói về 1 hình: + Hình 1: Là nơi bầu không khí bị ô nhiễm. + Hình 2: là nơi bầu không khí sạch, cao và trong xanh, cây cối xanh tươi, không gian rộng, thoáng đãng. + Hình 3; là nơi bầu không khí bị ô nhiễm. + Hình 4: là nơi bầu không khí bị ô nhiễm. - Không khí trong suốt, không màu, không vị, không có hình dạng nhất định. + Không khí sạch là không khí không có những thành phần gây hại đến sức khoẻ con người. + Không khí bị ô nhiễm là không khí có chưa 1nhiều bụi, khói, mùi hôi thối của rác, gây ảnh hưởng đến người, động vật, thực vật. - HS nhắc lại. - Hoạt động nhóm, các thành viên phát biểu, thư kí ghi vào giấy nháp. - HS tiếp nối nhau phát biểu. + Do khí thải của nhà máy. + Khói, khí độc của các phương tiện giao thông. + Bụi, cát trên đường tung lên. + Mùi hôi thối của rác thải thối rữa. + Khói nhóm bếp than của gia đình. + Đốt rừng, đốt nương làm rẫy. + Sử dụng nhiều chất hoá học, phân bón, thuốc trừ sâu. + Vứt rác bừa bãi tạo chỗ ở cho vi khuẩn, … - Lắng nghe. Trang 10 . giáo viên -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - TOÁN PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN ( tt) - Ngày. tiêu chí đã nêu -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - KHOA HỌC: KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM - Ngày soạn:………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GIAO AN TUAN 20 - LOP 4 CKTKN+KNS, Bài giảng GIAO AN TUAN 20 - LOP 4 CKTKN+KNS, Bài giảng GIAO AN TUAN 20 - LOP 4 CKTKN+KNS

Bình luận về tài liệu bai-giang-giao-an-tuan-20-lop-4-cktkn-kns

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP