Bài giảng Tiết 40. TÍnh chất đường phân giác của tam giác

John Bardeen
John Bardeen(9858 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 123
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 23:11

Mô tả: Baứi 3: Baứi 3: TNH CH T NG PHAN TNH CH T NG PHAN GIAC CUA TAM GIAC GIAC CUA TAM GIAC Baứi 3: Baứi 3: TNH CH T NG PHAN TNH CH T NG PHAN GIAC CUA TAM GIAC GIAC CUA TAM GIAC Tieỏt 40 Tieỏt 40 ?2 ?2 Xem hình 23 a Xem hình 23 a Baøi 15-SGK/67 Baøi 15-SGK/67 Baøi 17-SGK/68 Baøi 17-SGK/68 H ng d n v nhà:ướ ẫ ề 1.V nhà h c k lí thuy tề ọ ỉ ế 2.Xem k các bài t p đã gi i t i l pỉ ậ ả ạ ớ 3.Chu n b ti t sau: Luy n T pẩ ị ế ệ ậ CHÚC CÁC EM CÙNG VỚI GIA ĐÌNH CHÚC CÁC EM CÙNG VỚI GIA ĐÌNH DỒI GIÀU SỨC KHỎE,MỘT NĂM DỒI GIÀU SỨC KHỎE,MỘT NĂM ĐẦY AN KHANG ,THỊNH VƯNG ĐẦY AN KHANG ,THỊNH VƯNG CÁM ƠN CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý NGHE GIẢNG . GIAC CUA TAM GIAC GIAC CUA TAM GIAC Baứi 3: Baứi 3: TNH CH T NG PHAN TNH CH T NG PHAN GIAC CUA TAM GIAC GIAC CUA TAM GIAC Tieỏt 40 Tieỏt 40 ?2 ?2. 17-SGK/68 H ng d n v nhà:ướ ẫ ề 1.V nhà h c k lí thuy tề ọ ỉ ế 2.Xem k các bài t p đã gi i t i l pỉ ậ ả ạ ớ 3.Chu n b ti t sau: Luy n T pẩ ị ế ệ ậ CHÚC

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng Tiết 40. TÍnh chất đường phân giác của tam giác, Bài giảng Tiết 40. TÍnh chất đường phân giác của tam giác, Bài giảng Tiết 40. TÍnh chất đường phân giác của tam giác

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-giang-tiet-40-tinh-chat-duong-phan-giac-cua-tam-giac

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.10392808914185 s. Memory usage = 17.81 MB