Bài giảng Tiết 40. TÍnh chất đường phân giác của tam giác

9 187 0
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 23:11

Baứi 3: Baứi 3: TNH CH T NG PHAN TNH CH T NG PHAN GIAC CUA TAM GIAC GIAC CUA TAM GIAC Baứi 3: Baứi 3: TNH CH T NG PHAN TNH CH T NG PHAN GIAC CUA TAM GIAC GIAC CUA TAM GIAC Tieỏt 40 Tieỏt 40 ?2 ?2 Xem hình 23 a Xem hình 23 a Baøi 15-SGK/67 Baøi 15-SGK/67 Baøi 17-SGK/68 Baøi 17-SGK/68 H ng d n v nhà:ướ ẫ ề 1.V nhà h c k lí thuy tề ọ ỉ ế 2.Xem k các bài t p đã gi i t i l pỉ ậ ả ạ ớ 3.Chu n b ti t sau: Luy n T pẩ ị ế ệ ậ CHÚC CÁC EM CÙNG VỚI GIA ĐÌNH CHÚC CÁC EM CÙNG VỚI GIA ĐÌNH DỒI GIÀU SỨC KHỎE,MỘT NĂM DỒI GIÀU SỨC KHỎE,MỘT NĂM ĐẦY AN KHANG ,THỊNH VƯNG ĐẦY AN KHANG ,THỊNH VƯNG CÁM ƠN CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý NGHE GIẢNG . GIAC CUA TAM GIAC GIAC CUA TAM GIAC Baứi 3: Baứi 3: TNH CH T NG PHAN TNH CH T NG PHAN GIAC CUA TAM GIAC GIAC CUA TAM GIAC Tieỏt 40 Tieỏt 40 ?2 ?2. 17-SGK/68 H ng d n v nhà:ướ ẫ ề 1.V nhà h c k lí thuy tề ọ ỉ ế 2.Xem k các bài t p đã gi i t i l pỉ ậ ả ạ ớ 3.Chu n b ti t sau: Luy n T pẩ ị ế ệ ậ CHÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tiết 40. TÍnh chất đường phân giác của tam giác, Bài giảng Tiết 40. TÍnh chất đường phân giác của tam giác, Bài giảng Tiết 40. TÍnh chất đường phân giác của tam giác

Bình luận về tài liệu bai-giang-tiet-40-tinh-chat-duong-phan-giac-cua-tam-giac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP