Bài soạn Vật Lý 7 HK I 2010 - 2011

3 112 1
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 22:11

Trường THCS Mạc Đĩnh Chi KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010-2011 Lớp 7A . Môn Vật lí 7 Họ và tên Thời gian : 45 phút(Không kể thời gian phát đề) ĐỀ A ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN A. Trắc nghiệm (2 điểm) I. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau. Câu 1. Ảnh của một vật qua gương phẳng: A. Luôn nhỏ hơn vật B. Luôn lớn hơn vật C. Luôn bằng vật D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật tuỳ thuộc vào vật ở gần hay xa gương. Câu 2. Một tia sáng chiếu tới gương phẳng có tia phản xạ vuông góc với tia tới. Góc tới bằng. A. 30 o B. 45 o C . 60 o D. 90 o Câu 3. Â m có thể truyền được trong các môi trường nàosau đây? A. Chất lỏng B. Chất khí C. Chất rắn D. Chất lỏng, khí và rắn Câu 4. Đẻ chống ô nhiễm tiếng ồn cần. A.Làm giảm độ to của tiến ồn phát ra B. Ngăn chặn đường truyền của tiếng ồn B. Làm cho tiếng ồn bị phản xạ theo đường khác D. Cả 3 biện pháp trên II. Dùng từ hay cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau đây. a. Gương . . . . . . . . . . . . có thể cho ảnh . . . . . . . . . lớn hơn vật, không hứng được trên màn chắn. b.Tai người bình thường có thể nghe được những âm có tần số từ . . . . . . . . Hz đến . . . . . . . . Hz B. Tự luận (8 điểm) Câu 1: (3.5đ) Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng •A a. Vẽ ảnh S′ của S tạo bởi gương b. Vẽ một tia tới SI cho tia phản xạ đi qua một điểm A ở trước S• gương. c. Giữ nguyên tia tới, vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang hướng từ trái sang phải.Nếu cho góc tới bằng 60 o thì góc hợp bởi mặt gương và tia tới là bao nhiêu độ? Câu 2: (2đ) Sau khi nhìn thấy tia chớp thì 5 giây sau mới nghe tiếng sấm. Nơi xảy ra sấm sét cách nơi đứng bao xa?(Tính ra đơn vị mét và km) Biết vận tốc âm trong không khí là 340 m/s. Câu 3.(2.5 đ) Vì sao trong đêm yên tĩnh, khi đi bộ ở ngõ hẹp ở hai bên tường cao, ngoài tiếng chân ra ta còn nghe thấy một âm thanh khác giống như có người đang theo sát? Trường THCS Mạc Đĩnh Chi KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010-2011 Lớp 7A . Môn Vật lí 7 Họ và tên Thời gian : 45 phút(Không kể thời gian phát đề) ĐỀ B ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN A. Trắc nghiệm (2 điểm) I. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau. Câu 1. Một tia sáng chiếu tới gương phẳng có tia phản xạ vuông góc với tia tới. Góc tới bằng. A. 30 o B. 45 o C . 60 o D. 90 o Câu 2. Đẻ chống ô nhiễm tiếng ồn cần. C. Làm giảm độ to của tiến ồn phát ra B. Ngăn chặn đường truyền của tiếng ồn D.Làm cho tiếng ồn bị phản xạ theo đường khác D. Cả 3 biện pháp trên Câu 3. Â m có thể truyền được trong các môi trường nàosau đây? A. Chất lỏng B. Chất khí C. Chất rắn D. Chất lỏng, khí và rắn Câu 4. Ảnh của một vật qua gương phẳng: A. Luôn nhỏ hơn vật B. Luôn lớn hơn vật C. Luôn bằng vật D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật tuỳ thuộc vào vật ở gần hay xa gương. II. Dùng từ hay cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau đây. a. Gương . . . . . . . . . . . . có thể cho ảnh . . . . . . . . . lớn hơn vật, không hứng được trên màn chắn. b.Tai người bình thường có thể nghe được những âm có tần số từ . . . . . . . . Hz đến . . . . . . . . Hz B. Tự luận (8 điểm) Câu 1: (3.5đ) Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng •A a. Vẽ ảnh S′ của S tạo bởi gương b. Vẽ một tia tới SI cho tia phản xạ đi qua một điểm A ở trước S• gương. c. Giữ nguyên tia tới, vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang hướng từ trái sang phải.Nếu cho góc tới bằng 60 o thì góc hợp bởi mặt gương và tia tới là bao nhiêu độ? Câu 2: (2đ) Sau khi nhìn thấy tia chớp thì 5 giây sau mới nghe tiếng sấm. Nơi xảy ra sấm sét cách nơi đứng bao xa?(Tính ra đơn vị mét và km) Biết vận tốc âm trong không khí là 340 m/s. Câu 3.(2.5 đ) Vì sao trong đêm yên tĩnh, khi đi bộ ở ngõ hẹp ở hai bên tường cao, ngoài tiếng chân ra ta còn nghe thấy một âm thanh khác giống như có người đa ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A. Trắc nghiệm (2 điểm) I. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau.Mỗi đáp đúng được 0,25 đ ĐỀ A:1-C 2-B 3-D 4-D ĐỀ B: 1- B 2-D 3-D 4-C II. Dùng từ hay cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau đây Mỗi đáp đúng được 0,25 đ a. Cầu lõm - ảo b. 20Hz - 20.000Hz B. Tự luận (8 điểm) Câu 1: a) (1đ) b) (1đ) • A S • S • I S′ • S′ • c) (1đ) S • I R *.Nếu cho góc tới bằng 60 o thì góc hợp bởi mặt gương và tia tới là 30 o (0,5 đ) Câu 2: -Vận tốc của âm trong không khí là 340 m/s -Nơi xảy ra sấm sét cách nơi đứng một khoảng (0.5đ) V=s.t=5. 340m = 1700m = 1,7 km (1.5 đ) Câu 3. Vì ngoài tiêng chân của ta còn có âm phản xạ cho âm của chân gặp vật chắn dội lại . Trắc nghiệm (2 i m) I. Chọn câu trả l i đúng trong các câu sau.M i đáp đúng được 0,25 đ ĐỀ A:1-C 2-B 3-D 4-D ĐỀ B: 1- B 2-D 3-D 4-C II. Dùng từ hay cụm. Chi KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 201 0- 2011 Lớp 7A . Môn Vật lí 7 Họ và tên Th i gian : 45 phút(Không kể thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Vật Lý 7 HK I 2010 - 2011, Bài soạn Vật Lý 7 HK I 2010 - 2011, Bài soạn Vật Lý 7 HK I 2010 - 2011

Bình luận về tài liệu bai-soan-vat-ly-7-hk-i-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP