Bài soạn ĐỀ KT HK I GDCD 6 (đáp án, ma trận)

3 96 1 Gửi tin nhắn cho Ánh Hồng
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 13:11

Phßng gd&§t cao phong Trêng trung häc c¬ së yªn lËp §Ò kiÓm tra häc kú I n¨m häc 2010-2011 Môn : GDCD 6 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) A- Ma trận đề kiểm tra Mức độ LV ND Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng thấp cao TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Lễ độ câu 1 1 Tôn trọng kỉ luật Câu 5 (d) 1 Yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên câu 7 1 Sống chan hòa với mọi người câu 5 (c) 1 Lịch sự ,tế nhị câu 4 câu 5 (a) 2 Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội câu 2 câu 5 (b) 2 Mục đích học tập câu 3 câu 6 1 1 TỔNG 4 (2 đ) 1(2 đ) 2( 6 đ) 4(đ) 6(đ) B- Đề bài I. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm) Câu 1: Hành vi nào dưới đây thể hiện tính lễ độ? A. Nói leo trong giờ học . C. Ngồi vắt vẻo trên ghế trước mọi người. B. Nói ngắt lời của người khác D. Biết xin phép chào hỏi người lớn. Câu 2: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể? A. Không tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng. C. Tham gia văn nghệ của trường tổ chức B. Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp. D. Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Câu 3. Mục đích học tập nào sau đây em cho là đúng đắn? A. Học tập để khỏi hổ thẹn với bạn bè. C. Học tập không muốn thua kém bạn bè B. Học tập vì bản thân, gia đình , xã hội . D. Học tập để dễ kiếm việc làm nhàn hạ. Câu 4: Biểu hiện nào sau đây thể hiện lịch sự, tế nhị? A. Biết cảm ơn, xin lỗi nguời khác . C. Cử chỉ sỗ sàng với mọi người trong giao tiếp B. Trong giao tiếp nói trống không. D. Nói quá to trong khi giao tiếp , ứng xử. Câu 5: nối cột A với cột B sao cho phù hợp? Cột A Cột B Nối 1. Tế nhị a. Trong giao tiếp ứng xử có cử chỉ hành vi phù hợp với qui định xa hội. a+… 2. Sống chan hòa với mọi người. b. Tự nguyện tham gia vào những hoạt động của trường lớp tổ chức . b+… 3. Lịch sự c. Sống vui vẻ, hòa hợp sẵn sàng tham gia vào những công việc chung có ích. c+… 4. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội. d. Tự giác chấp hành những qui định cung của tập thể , của các tổ chức xã hội ở mọi lúc, mọi nơi. d+… 5. Tôn trọng kỉ luật II. Phần tự luận: (6 điểm) Câu 6: Mục đích học tập của học sinh trước mắt và tương lai là gì? Em hiểu thế nào là mục đích học tập đúng đắn? (3 đ) Câu 7: Em hãy cho biết tác hại của việc chặt phá rừng- phá hại tài nguyên thiên nhiên mà con người phải gánh chịu? Em có những việc làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên?(3đ) C- Đáp án - biểu điểm I. Phần trắc nghiệm (mỗi ý đúng 0,5 điểm) Câu 1 2 3 4 Đáp án D C B B Câu 5: Cột nối đúng là: a+ 3 , b+ 4 , c+ 2 , d+5 II. Phần tự luận (6 điểm) Câu 6: ( 3Đ) Hs cần trả lời các ý sau: - Mục đích học tập của học sinh trước mắt là học giỏi trở thành người phát triển toàn diện (đạo đức ,trí tuệ, sức khỏe…) ; trở thành con ngoan trò giỏi người con có ích chi gia đình và xã hội. - Tương lai sẻ trở thành người công dân tốt, người lao động tốt góp phần xây dựng ,bảo vệ Tổ quốc . - Mục đích học tập đúng đắn là: mục đích học tập của cá nhân phải gắn liền gia đình và xã hội. Câu 7: ( 3Đ) HS cần trình bày đảm bảo các ý sau: - Tác hại của việc chặt phá rừng, tài nguyên thiên nhiên mà con người phải gánh chịu là: + Hạn hán lũ lụt , gió bão …. + Ô nhiễm môi trường … - Những việc làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên: + Trồng cây gây rừng , + Không vứt rác bừa bãi + Sử dụng tiết kiện nguồn tài nguyên thiên nhiên, + Tuyên truyền mọi người cùng tham gia bảo vệ… Yªn LËp ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2010 DuyÖt cña chuyªn m«n Gi¸o viªn ra ®Ò Xa V¨n Th¾ng . kiÓm tra häc kú I n¨m häc 2010-2011 Môn : GDCD 6 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) A- Ma trận đề kiểm tra Mức độ LV ND Nhận biết Thông hiểu. thể hiện lịch sự, tế nhị? A. Biết cảm ơn, xin l i ngu i khác . C. Cử chỉ sỗ sàng v i m i ngư i trong giao tiếp B. Trong giao tiếp n i trống không. D. Nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn ĐỀ KT HK I GDCD 6 (đáp án, ma trận), Bài soạn ĐỀ KT HK I GDCD 6 (đáp án, ma trận), Bài soạn ĐỀ KT HK I GDCD 6 (đáp án, ma trận)

Bình luận về tài liệu bai-soan-de-kt-hk-i-gdcd-6-dap-an-ma-tran

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP