Bài soạn Đề thi học kì I - Địa 9

3 116 0 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 12:11

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN 10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT TƯ THỤC Á CHÂU NIÊN KHÓA: 2010 - 2011 MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 9 (Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề) Họ và tên học sinh: Lớp: Số báo danh: (Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi và không làm bài trên đề) Phần I: Lý thuyết (6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng mang lại những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội? Câu 2: (2 điểm) Tại sao du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu 3: (2 điểm) Trình bày những thuận lợi và khó khăn trong phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên. Phần II: Thực hành (4 điểm) Cho bảng số liệu sau: Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người ở Bắc Trung Bộ và cả nước (Đơn vị: kg/người) Vùng Năm 1995 Năm 1998 Năm 2000 Năm 2002 Bắc Trung Bộ 235,5 251,6 302,1 333,7 Cả nước 363,1 407,6 444,8 463,6 (Nguồn: Địa lí 9, NXB Giáo dục, 2010) a/ Vẽ biểu đồ so sánh sản lượng lương thực bình quân đầu người của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. b/ Nêu nhận xét và giải thích. ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm PHẦN I: LÝ THUYẾT (6 điểm) Câu 1 (2 đ) Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng mang lại những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội? - Thuận lợi: + Nguồn lao động dồi dào. + Thị trường tiêu thụ rộng lớn. - Khó khăn: + Bình quân đất nông nghiệp thấp nhất cả nước. + Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn cao hơn mức trung bình cả nước. + Nhu cầu về y tế, giáo dục, văn hoá ngày càng cao, đòi hỏi đầu tư lớn. 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 2 (2 đ) Tại sao du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn: - Có nhiều bãi biển đẹp: Mỹ Khê, Non Nước, Quy Nhơn, Nha Trang, Mũi Né,… - Nhiều di tích văn hóa - lịch sử, trong đó có phố cổ Hội An và di tích Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới. 1,0 1,0 Câu 3 (2 đ) Trình bày những thuận lợi và khó khăn trong phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên. - Thuận lợi: + Đất bazan màu mỡ thích hợp để phát triển cây công nghiệp. + Khí hậu cận xích đạo thuận lợi cho cây công nghiệp nhiệt đới (cà phê, cao su,…), vùng núi cao mát mẻ trồng được cây cận nhiệt (chè). - Khó khăn: + Mùa khô kéo dài → nguy cơ hạn hán và thiếu nước trầm trọng. + Vùng thưa dân → thiếu lao động và thị trường tiêu thụ tại chỗ nhỏ hẹp. 0,5 0,5 0,5 0,5 PHẦN II: THỰC HÀNH (4 điểm) Câu 4a (2,5 đ) Vẽ biểu đồ Yêu cầu: Vẽ biểu đồ cột nhóm. - Vẽ đủ (mỗi năm có 2 cột cho hai vùng), chính xác, sạch, đẹp. - Ghi đơn vị kg/người ở trục tung và các năm ở trục hoành. - Tên biểu đồ. - Ghi số liệu trên đầu mỗi cột. - Chú giải. 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 4b (1,5 đ) Nhận xét và giải thích - Sản lượng lương thực bình quân đầu người của Bắc Trung Bộ 0,5 luôn thấp hơn mức bình quân của cả nước. Do đây là vùng có điều kiện sản xuất lương thực còn nhiều khó khăn (đất đai ít màu mỡ, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, …) - Từ năm 1995 - 2002, sản lượng lương thực bình quân đầu người của Bắc Trung Bộ và cả nước đều tăng nhờ đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất. 0,5 0,5 . kể th i gian giao đề) Họ và tên học sinh: Lớp: Số báo danh: (Học sinh lưu ý làm b i trên giấy thi và không làm b i trên đề) Phần I: Lý thuyết (6 i m) Câu. PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN 10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT TƯ THỤC Á CHÂU NIÊN KHÓA: 2010 - 2011 MÔN: ĐỊA LÍ – KH I 9 (Th i gian làm b i: 45 phút,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Đề thi học kì I - Địa 9, Bài soạn Đề thi học kì I - Địa 9, Bài soạn Đề thi học kì I - Địa 9

Bình luận về tài liệu bai-soan-de-thi-hoc-ki-i-dia-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP