Bài soạn DE KIEM TRA 1 TIET LI 9- CO MA TRAN VA DAP AN

4 919 22
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 12:11

Tuần:29 Ngày soạn: 20/03/2010 Tiết: 57 Ngày kiểm tra:24/03/2010 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Vật lí - lớp 9 Năm học: 2009 - 2010 NDKT Cấp độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Truyền tải đđiện năng đđi xa; máy biến thế ( 2 tiết) 2cKQ ( câu1; câu 3) 1đ 2cKQ (câu 2; câu 10) 1đ 20%; 4c; 2đ 1.Chuyển hóa điện năng khi truyền tải đđiện năng đđi xa ( 0,5đđ) 3. Tác dụng của máy biến thế( 0,5đ) 2. Hao phí khi truyền tải điện năng đi xa (0,5đ) 10. Giảm công suất hao phí bằng máy biến thế (0,5đ) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng; thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì ( 9 tiết) 4cKQ (câu 8,câu11; câu13;câu 14) 1,5đ 5cKQ (câu 4;câu 5; câu6; câu 7; câu 14) 2,25đ 1cTL Câu 17 a,b 3đ 67,5%; 10c; 6,75đ 8. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ ( 0,5đ) 11.Khái niệm hiện tượng khúc xạ ánh sáng ( 0,5đ) 13. Đặc điểm của TKHT ( 0,25đ) 14. Đặc điểm của TKPK ( 0,25đ) 4. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ(0,5đ) 5. nh tạo bởi do hiện tượng khúc xạ ánh sáng(0,5đ) 6. Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi TKHT(0,5đ) 7. Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi TKPK(0,5đ) 16. nh của vật tạo bởi TKPK(0,25đ) 17a.Vẽ ảnh qua TKHT (1đ) 17b. Tính khoảng cách từ ảnh đến TK và độ cao của ảnh (2đ) Máy ảnh (1 tiết) 2c KQ (câu 15; câu 12) 0,75đ 1cKQ ( câu9) 0,5đ 12,5%; 3c; 1,25đ 12. Công dụng và cấu tạo của máy ảnh (0,5đ) 15. nh tạo bởi máy ảnh ( 0,25đ) 9. Đặc điểm của ảnh tạo bởi máy ảnh ( 0,5đ) Tổng 32,5% - 8cKQ 3,25đ 37,5% - 8cKQ 3,75đ 30% - 1c TL 3đ 100%; 17c;10đ Tuần:29 Ngày soạn: 20/03/2010 Tiết: 57 Ngày kiểm tra: 24/03/2010 I. MỤC TIÊU : - Hệ thống hóa kiến thức đã học. - Kiểm tra kiến thức cơ bản về điện từ học và quang học. Chủ yếu các kiến thức về truyền tải điện năng, máy biến thế, hiện tượng khúc xạ, TKHT, TKPK, máy ảnh III. CHUẨN BỊ : Đề kiểm tra – giấy. Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: Môn: Vật lí - lớp 9 Thời gian: 45 phút A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm). I.CHỌN CÂU ĐÚNG: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng (mỗi câu 0,5 điểm). Câu 1: Khi truyền tải điện năng đi xa, hao phí là do điện năng chuyển hoá thành dạng năng lượng nào sau đây? A. Hoá năng. B. Năng lượng ánh sáng. C. Nhiệt năng. D. Năng lượng từ trường. Câu 2: Đường dây tải điện Bắc - Nam có hiệu điện thế đến 500kV nhằm để? A. Truyền tải điện năng đi xa. B. Tránh ô nhiểm môi trường. C. Thực hiện an toàn điện năng. D. Giảm hao phí điện năng. Câu 3: Máy biến thế có tác dụng: A. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế. B. Giữ cho hiệu điện thế ổn đònh, không đổi. C. Giữ cho cường độ dòng điện ổn đònh, không đổi. D. Làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện. Câu 4: Có khi nào tia sáng đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác mà không bò khúc xạ không? A. Không có. B. Có, khi góc tới bằng 0 o C. Có, khi góc tới bằng 90 0 D. Có, khi góc tới bằng 45 0 Câu 5: Đặt mắt phía trên một chậu nước quan sát thấy viên bi ở đáy chậu. Ta đã quan sát được gì? A. Thấy ảnh ảo của viên bi. B. Thấy ảnh thật của viên bi. C. Thấy đúng viên bi trong nước. D. Không thấy viên bi. Câu 6: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A ' B ' ngược chiều và cao bằng vật AB. Ta kết luận được: A. OA = f B. OA = 2f C. OA > f D. OA < f Câu 7: nh của vật tạo bởi thấu kính phân kỳ có đặc điểm: A. Luôn cho ảnh ảo. B. Luôn nằm trong khoảng tiêu cự. C. Luôn nhỏ hơn vật. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 8: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ thì: A. i > r B. i < r C. i = r D. i=2r Câu 9: Ảnh của vật trên phim là: A. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật. B. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật. C. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. D.Ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. Câu 10: Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu tăng hiệu điện thế đi 5 lần thì công suất hao phí do toả nhiệt sẽ: A. Tăng 5 lần B. Tăng 25 lần C. Giảm 5 lần D. Giảm 25 lần II. ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG: (mỗi câu 0,5 điểm). Câu 11: Khi tia sáng đi từ không khí vào th y tinh thì góc khúc xạ(1) …………………………góc tới; khi tiaủ sáng đi từ th y tinh sang không khí thì góc khúc xạ (2) ………………………………góc tới.ủ Câu 12: Vật kính của máy ảnh là (3)……………………………………….…… Ảnh trên phim là(4)ø………………………………………………nhỏ hơn vật và (5) III. GHÉP CÂU. (mỗi câu 0,5 điểm). Chọn một mệnh đề ở cột A ghép với một mệnh đề ở cột B để trở thành câu đúng CỘT A CỘT B GHÉP 13.Thấu kính hội tụ có a. rìa dày hơn ở giữa. 1 + 14.Thấu kính phân kì có b.ảnh thật. 2 + 15.Máy ảnh dùng để chụp c.luôn cho ảnh ảo. 3 + 16.Vật sáng đặt trước TKPK d. rìa mỏng hơn ở giữa. 4 + B. TỰ LUẬN : ( 3 điểm) Câu 17: Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm, vật AB cao 20 cm.Hãy: a. Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính đó. Biết vật đặt cách thấu kính một khoảng 30 cm. b. Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ cao của ảnh. . . . . . . ĐÁP ÁN: A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm). I.CHỌN CÂU ĐÚNG:Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng (mỗi câu 0,5 điểm). Câu 1: c Câu 2 : d Câu 3: a Câu 4: b Câu 5: a Câu 6: b Câu 7: d Câu 8: a Câu 9: c Câu 10: d II. ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG: (mỗi câu 0,5 điểm). Câu 11: ï(1) nhỏ hơn (2) lớn hơn Câu 12: (3) thấu kính hội tụ (4)ø ảnh thật (5) ngược chiều với vật III. GHÉP CÂU. (mỗi câu 0,5 điểm). 13 + d; 14 + a ; 15 + b ; 16 + c B. TỰ LUẬN : ( 3 điểm) a. Hình vẽ: b. * Xét hai tam giac vuông FAB và FOI có OF = AF = OA/2 và góc AFB = góc OFI (đđ) nên ∆ AFB= ∆ OFI =>AB = OI mà OI = A / B / = 20cm (1,5đ). * Xét hai tam giac vuông OAB và OA / B / có AB = A / B / và góc AOB = góc A / OB / (đđ) nên ∆ OAB= ∆ OA / B / =>OA = OA / = 30cm (1,5đ). HS có cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm Lôùp TSHS 0,5-3 3,5-4,5 Coäng 5 -6 6,5-7,5 8- 10 Coäâng 9A1 9A2 Toång A B F F A / B O I . câu13;câu 14 ) 1, 5đ 5cKQ (câu 4;câu 5; câu6; câu 7; câu 14 ) 2,25đ 1cTL Câu 17 a,b 3đ 67,5%; 10 c; 6,75đ 8. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ ( 0,5đ) 11 .Khái. 30% - 1c TL 3đ 10 0%; 17 c ;10 đ Tuần:29 Ngày soạn: 20/03/2 010 Tiết: 57 Ngày kiểm tra: 24/03/2 010 I. MỤC TIÊU : - Hệ thống hóa kiến thức đã học. - Kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn DE KIEM TRA 1 TIET LI 9- CO MA TRAN VA DAP AN, Bài soạn DE KIEM TRA 1 TIET LI 9- CO MA TRAN VA DAP AN, Bài soạn DE KIEM TRA 1 TIET LI 9- CO MA TRAN VA DAP AN

Bình luận về tài liệu bai-soan-de-kiem-tra-1-tiet-li-9-co-ma-tran-va-dap-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP