giao an phát triển ngôn ngữ

2 1,820 27
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 11:11

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Chủ đề:động vật Hoạt động:Cho trẻ làm quen với chữ cái Đề tài:nhóm chữ b, d, đ Lớp lá Ngày soạn: Người dạy: A-YÊU CẦU - Trẻ nhận ra âm và biết phát âm đúng âm của các chữ:b, d, đ - Trẻ nhận ra âm và chữ trong từ trọn vẹn thuộc nội dung chủ đề động vật. - Biết vận dụng các kĩ năng của các môn học khác để củng cố kĩ năng và thực hành phát âm. B- CHUẨN BỊ - Tranh - Vở bé tập làm quen với chữ cái. - Bút chì, bút chì đen, bút chì màu, bút sáp, bút long cho cô. - Bàn ghế sắp xếp theo dãy. C- CÁCH TIẾN HÀNH Hoạt động của cô -Hoạt động 1:Ổn định lớp +Cho trẻ hát một bài hát trò chuyện lien quan đến chủ đề. - Hoạt động 2:Hướng dẫn trẻ làm quen với chữ cái. *Chữ b Cho trẻ xem tranh “con bò”và đọc từ dưới tranh từ “con bò”. cô hỏi tranh này có gí? Sau đó cô ghép thẻ chữ cái thành từ,cô hỏi trẻ từ dưới tranh và từ trong tranh có giống nhau không?cô hỏi chữ nào đã học sau đó cô rút ra chữ cần dạy là chữ b. Cô cho trẻ phát âm theo Phân tích ấu tạo chữ b gồm có mấy nét?, nét gì?, ở đâu?. Giới thiệu chữ b in hoa. *Chữ d, đ.(Tương tự) So sánh:3 chữ có gì giống và khác. - Hoạt động 3:Thực hành nhận biết và phát âm. Cho trẻ chơi 4 trò chơi: Trò chơi: “bác đưa thư” Luật chơi:cô phát cho mỗi trẻ một thẻ chữ cái đã chuẩn bị-giả làm số nhà.một cháu đóng vai bác đưa thư. Cháu đóng va bác đưa thư cầm phong bì thư vừa đi vừa nói: Hoạt động của trẻ - Trẻ hát theo cô -Trẻ xem tranh và đọc theo cô -Trẻ đọc -Trẻ trả lời -Trẻ trả lời -Trẻ chơi “các cháu ơi! Bác đưa thư Từ nơi xa Tới nơi này Các cháu hãy Cho bác biết Số nhà ….”(b, d, đ) Đọc đến câu cuối cúng, đúng chữ cái của cháu nào, cháu ấy giơ số nhà của mình ra để nhận thư.cháu đó giơ hai tay của mình để nhận thư và nói: “cháu cám ơn bác ạ!” *trò chơi: “Đố ai tim giỏi” *Trò chơi: “Ai nhanh tay hơn” *Trò chơi: “xem ai nói giỏi” . GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Chủ đề:động vật Hoạt động:Cho trẻ làm quen với chữ cái Đề tài:nhóm. lien quan đến chủ đề. - Hoạt động 2:Hướng dẫn trẻ làm quen với chữ cái. *Chữ b Cho trẻ xem tranh “con bò”và đọc từ dưới tranh từ “con bò”. cô hỏi tranh này
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an phát triển ngôn ngữ, giao an phát triển ngôn ngữ, giao an phát triển ngôn ngữ

Bình luận về tài liệu giao-an-phat-trien-ngon-ngu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP