câu chuyện qua đường

21 432 1 Gửi tin nhắn cho Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 10:11

Chào m ng các cô ừ Chào m ng các cô ừ và các cháu tham d ự và các cháu tham d ự thao gi ng tr ngả ườ thao gi ng tr ngả ườ L p 4 tu i 2ớ ổ L p 4 tu i 2ớ ổ Giáo viên: Nguy n Th H ng Thuễ ị ồ ỷ Giáo viên: Nguy n Th H ng Thuễ ị ồ ỷ Em t p lái ô tôậ • Nh c và l i: Nguy n Văn Týạ ờ ễ Kính cong kính cong Nghe v nghe veẻ Nghe vè cô đố Xe gì hai bánh Đ p ch y bon bonạ ạ Chuông kêu kính coong Đ ng yên là đứ ổ Đó là xe gì??? • Các cháu r t gi iấ ỏ • Nghe cô h i đâyỏ • Xe đ p là lo iạ ạ • Ph ng ti n giao thôngươ ệ • Đ ng b hay sông ườ ộ • Đoán nhanh có th ng!!!ưở Câu chuy nệ : QUA Đ NGƯỜ Ph ng theo chuy n c aT.Hỏ ệ ủ Các con đi đ ng ườ c n th n nhé!ẩ ậ Vâng !ạ Em xem kìa, trên cành cây có m t con ộ chim xinh đang nh y ả nhót b t sâu đ yắ ấ ch i, bên kia đ ng ị ơ ườ có v n hoa đ p quá, ườ ẹ ch e mình sang xem đi!ị Hai cháu kia! Đang có tín hi u đèn đ ệ ỏ sao l i ch y sang ạ ạ đ ng!ườ . giao thôngươ ệ • Đ ng b hay sông ườ ộ • Đoán nhanh có th ng!!!ưở Câu chuy nệ : QUA Đ NGƯỜ Ph ng theo chuy n c aT.Hỏ ệ ủ Các con đi đ ng ườ c n th n. thông !ạ Các cháu còn bé nên khi qua đ ng ườ ph i có ng i l n d t, n u không ả ườ ớ ắ ế r t d x y ra tai n n đ y!ấ ễ ả ạ ấ Câu chuy n đ n đây là k t thúc!ệ
- Xem thêm -

Xem thêm: câu chuyện qua đường, câu chuyện qua đường, câu chuyện qua đường

Bình luận về tài liệu cau-chuyen-qua-duong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP