câu chuyện qua đường

Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown (11477 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 415
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 21 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 10:11

Mô tả: Chào m ng các cô ừ Chào m ng các cô ừ và các cháu tham d ự và các cháu tham d ự thao gi ng tr ngả ườ thao gi ng tr ngả ườ L p 4 tu i 2ớ ổ L p 4 tu i 2ớ ổ Giáo viên: Nguy n Th H ng Thuễ ị ồ ỷ Giáo viên: Nguy n Th H ng Thuễ ị ồ ỷ Em t p lái ô tôậ • Nh c và l i: Nguy n Văn Týạ ờ ễ Kính cong kính cong Nghe v nghe veẻ Nghe vè cô đố Xe gì hai bánh Đ p ch y bon bonạ ạ Chuông kêu kính coong Đ ng yên là đứ ổ Đó là xe gì??? • Các cháu r t gi iấ ỏ • Nghe cô h i đâyỏ • Xe đ p là lo iạ ạ • Ph ng ti n giao thôngươ ệ • Đ ng b hay sông ườ ộ • Đoán nhanh có th ng!!!ưở Câu chuy nệ : QUA Đ NGƯỜ Ph ng theo chuy n c aT.Hỏ ệ ủ Các con đi đ ng ườ c n th n nhé!ẩ ậ Vâng !ạ Em xem kìa, trên cành cây có m t con ộ chim xinh đang nh y ả nhót b t sâu đ yắ ấ ch i, bên kia đ ng ị ơ ườ có v n hoa đ p quá, ườ ẹ ch e mình sang xem đi!ị Hai cháu kia! Đang có tín hi u đèn đ ệ ỏ sao l i ch y sang ạ ạ đ ng!ườ . giao thôngươ ệ • Đ ng b hay sông ườ ộ • Đoán nhanh có th ng!!!ưở Câu chuy nệ : QUA Đ NGƯỜ Ph ng theo chuy n c aT.Hỏ ệ ủ Các con đi đ ng ườ c n th n. thông !ạ Các cháu còn bé nên khi qua đ ng ườ ph i có ng i l n d t, n u không ả ườ ớ ắ ế r t d x y ra tai n n đ y!ấ ễ ả ạ ấ Câu chuy n đ n đây là k t thúc!ệ

— Xem thêm —

Xem thêm: câu chuyện qua đường, câu chuyện qua đường, câu chuyện qua đường

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu cau-chuyen-qua-duong

Đăng ký

Generate time = 0.526489019394 s. Memory usage = 18.41 MB