Tài liệu thực tập sư phạm : SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP

32 2,977 18
TRẦM TRƯƠNG

TRẦM TRƯƠNG Gửi tin nhắn

Tải lên: 21,494 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 3,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 08:41

MỤC LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM1 1. Họ và tên một số cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt của trường Tiểu Học Lý2 3. Sơ đồ chổ ngồi của học sinh lớp chủ nhiệm:4 4. Danh sách đội ngũ cán bộ lớp,đội của lớp chủ nhiệm và lớp giảng dạy:4 5. Danh sách học sinh giỏi và học sinh và học sinh cá biệt ở lớp chủ nhiệm và lớp giảng dạy:5 6. Thời khóa biểu của lớp chủ nhiệm:6 Ông cha ta có câu “ Trẻ em như búp trên cành23 2. Những cảm xúc về đồng nghiệp:24 3. Những cảm xúc về nghề nghiệp:26 4. Những cảm xúc khác:28 Sóc Trăng, ngày 21 tháng 03 năm 201130 Trang 32 SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT Tài liệu thực tập sư phạm GVHD: TRỊNH MỸ NHUNG SVTH: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Trang 32 SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT MỤC LỤC Tài liệu thực tập sư phạm 1 MỤC LỤC 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  GVHD: TRỊNH MỸ NHUNG SVTH: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Trang 32 SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT • Họ và tên Sinh Viên: Nguyễn Văn Chương • Ngày, tháng, năm sinh: 1986 • Trú quán: 150/2, ấp Hòa Lộc 2, Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng • Lớp đào tạo: Giáo Dục Tiểu Học • Khoa: Xã Hội • Hệ đào tạo: Cao đẳng • Khóa đào tạo: 2008 - 2011 • Thực tập dạy học ở lớp: 3/8 • Thực tập chủ nhiệm ở lớp: 3/8, Trường Tiểu Học Lý Thường Kiệt, P1, Thị Xã Sóc trăng, Thành phố Sóc Trăng. • Thời gian thực tập sư phạm từ: 14/2/2011 - 26/3/2011 1. Họ và tên một số cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt của trường Tiểu Học Lý GVHD: TRỊNH MỸ NHUNG SVTH: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Trang 32 SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT Thường Kiệt và một số giáo viên tiểu học có quan hệ chặt chẽ trong thời gian thực tập sư phạm. Cụ thể là: - Họ và tên Hiệu trưởng: Dương Thị Ngọc Diệp, là thủ cơ quan, chịu trách nhiệm chung, tổ trưởng tổ chủ nhiệm. - Họ và tên Phó hiệu trưởng chuyên môn: Lâm Thị Thu Liên, là người quản lí điều hành hoạt động dạy và học. - Họ và tên Phó hiệu trưởng: Ngô Thanh Tùng, là người quản lí điều hành hoạt động hành chính, đoàn thể và phổ cập công tác giáo dục. - Họ và tên Chủ Tịch Công Đoàn trường: Cô Hồ Thị Thanh Huyên - Họ và tên Bí Thư Đoàn TNCS : Thầy Kha Ứng Trung - Họ và tên tổng phụ trách Đội: Cô Trần Kim Hoa - Họ và tên GVCN lớp: Cô Trịnh Mỹ Nhung - Họ và tên giáo viên bộ môn dạy ở lớp chủ nhiệm và dạy chuyên môn cùng lớp: * Danh sách giáo viên bộ môn dạy lớp chủ nhiệm: + Giáo viên Thể dục: Cô Điền Thị Anh Đào + Giáo viên Âm nhạc: Cô Lê Thị Hồng Thắm + Giáo viên Mỹ thuật: Cô Võ Thị Tuyết Nhung + Giáo viên Anh văn: Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà * Danh sách giáo viên dạy chuyên môn cùng khoa : STT Họ và Tên STT Họ và tên 1 Cao Thị Hồng Loan 5 Trần Bửu Thạch 2 Trần Phát Minh 6 Võ Thị Phương Vân 3 Lê Thị Xuân Phượng 7 Phạm Thị Liên 4 Nguyễn Thị Phi 8 Mai Tuyết Hồng 2. Danh sách học sinh lớp chủ nhiệm: STT Họ và Tên STT Họ và tên 1 Nguyễn Dương Kiện An 21 Lê Minh Nhựt 2 Trần Mỹ Anh 22 Võ Minh Nhựt 3 Lê Ngọc Anh 23 Đặng Hoàng Phát GVHD: TRỊNH MỸ NHUNG SVTH: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Trang 32 SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT 4 Huỳnh Ngọc Ánh 24 Huỳnh Như Phong 5 Nguyễn Võ Ngọc Ánh 25 Lưu Minh Phúc 6 Hà Thủy Tiên 26 Nguyễn Đức Phương 7 Bùi Thế Chung 27 Lê Nhất Phương 8 Nguyễn Tuấn Dĩ 28 Phạm Tú Quỳnh 9 Hà Anh Duy 29 Nguyễn Thái Sơn 10 Đào Gia Đạt 30 Hà Nhất Thiên 11 Lý Thành Đạt 31 Trần Kim Thoa 12 Hồ Quốc Đạt 32 Phạm Huỳnh Anh Thư 13 Trần Hồng Hân 33 Đoàn Hưng Trực 14 Lê Nhà Hân 34 Nguyễn Trần Cát Tường 15 Trần Gia Huy 35 Lâm Mộc Văn 16 Nguyễn Gia Huy 36 Lê Hóc Vẹn 17 Hứa Đức Khanh 37 Lý Dương Anh Việt 18 Võ Thị Nhật Linh 38 Trần Linh Xuân 19 Lê Gia Luật 39 Lê Hoàng Vịnh Xuân 20 Nguyễn Huỳnh Diễm Nghi 40 3. Sơ đồ chổ ngồi của học sinh lớp chủ nhiệm: BẢNG LỚP MINH PHÚC VẠN XUÂN HÓC VẸN NHẤT PHƯƠNG TUẤN DĨ ANH THƯ HUỲNH ÁNH ĐỨC KHANH TÚ QUỲNH ANH VIỆT VÕ ÁNH NG GIA HUY GVHD: TRỊNH MỸ NHUNG SVTH: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Trang 32 SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT DIỄM NGHI QUỐC ĐẠT THẾ CHUNG NGỌC HÂN KIM THOA HỒNG HÂN TRẦN HUY NHẤT THIÊN CÁT TƯỜNG THÁI SƠN MỘC VĂN VỊNH XUÂN THỦY TIÊN ANH DUY HƯNG TRỰC NGỌC ANH PHONG LINH ĐỨC PHƯƠNG GIA LUẬT LÊ NHẬT THÀNH ĐẠT VÕ NHẬT GIA ĐẠT KIỆN AN ĐỨC PHƯƠNG GIA LUẬT MỸ ANH HOÀNG PHÁT 4. Danh sách đội ngũ cán bộ lớp,đội của lớp chủ nhiệm và lớp giảng dạy: - Đội ngũ cán bộ lớp: + Lớp trưởng: Nguyễn Trần Cát Tường + Lớp phó học tập: Nguyễn Huỳnh Diễm Nghi + Lớp phó phong trào: Lê Nhã Hân + Lớp phó lao động: Lê Gia Luật - Cán bộ chi đội: + Chi đội trưởng: Nguyễn Trần Cát Tường + Chi đội phó: Nguyễn Huỳnh Diễm Nghi và Lê Nhã Hân 5. Danh sách học sinh giỏi và học sinh và học sinh cá biệt ở lớp chủ nhiệm và lớp giảng dạy: * Danh sách học sinh giỏi: STT Họ và Tên STT Họ và tên 1 Trần Mỹ Anh 13 Đặng Hoàng Phát 2 Nguyễn Võ Ngọc Ánh 14 Lê Nhất Phương GVHD: TRỊNH MỸ NHUNG SVTH: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Trang 32 SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT 3 Hà Anh Duy 15 Phạm Tú Quỳnh 4 Đào Gia Đạt 16 Nguyễn Thái Sơn 5 Lý Thành Đạt 17 Trần Kim Thoa 6 Hồ Quốc Đạt 18 Hà Thủy Tiên 7 Lê Nhà Hân 19 Nguyễn Trần Cát Tường 8 Trần Gia Huy 20 Lâm Mộc Văn 9 Hứa Đức Khanh 21 Lê Hoàng Vịnh Xuân 10 Võ Thị Nhật Linh 11 Lê Gia Luật 12 Nguyễn Huỳnh Diễm Nghi * Danh sách học sinh cá biệt: STT Họ và Tên STT Họ và tên 1 Võ Minh Nhựt 3 Lê Hóc Vẹn 2 Hà Nhất Thiên 4 Nguyễn Gia Huy 6. Thời khóa biểu của lớp chủ nhiệm: Tiết/ thứ Hai Ba Tư Năm Sáu 1 Đạo đức Chính tả Tập đọc LTVC Chính tả 2 Mỹ thuật Toán Toán Toán Tập làm văn 3 Toán Tập viết Thể dục TNXH Toán 4 Tập đọc Anh văn Anh văn Thể dục 5 Tập đọc - KC TNXH Hát nhạc Thủ công 6 SHDC GVHD: TRỊNH MỸ NHUNG SVTH: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Trang 32 SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT Tuần Thời gian thực hiện Công viêc cụ thể Địa điểm tiến hành Người tham gia chứng kiến 13h thứ hai ngày 14/2/2011 Tập trung về trường thực tập Trường TH Lý Thường Kiệt Toàn đoàn 13h30 thứ Nghe báo cáo tình hình địa Hội trường Trưởng đoàn, GVHD: TRỊNH MỸ NHUNG SVTH: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Trang 32 SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT hai ngày 14/2/2011 phương và các hoạt động cơ bản của trường TH Lý Thường Kiệt Trường TH Lý Thường Kiệt Thầy Hiệu phó, toàn đoàn 13h50 thứ hai ngày 14/2/2011 Nghe báo cáo hoạt động Đội do cô Tổng phụ trách báo cáo Hội trường Trường TH Lý Thường Kiệt Trưởng đoàn, Thầy Hiệu phó, toàn đoàn 14h30 thứ hai ngày 14/2/2011 Nghe báo cáo về vai trò, nhiệm vụ của GV trong công tác Chủ nhiệm lớp Hội trường Trường TH Lý Thường Kiệt Trưởng đoàn, Thầy Hiệu phó, toàn đoàn 14h40 thứ hai ngày 14/2/2011 Cùng nhóm thự tập gồm 3 bạn về nhận lớp Lớp 3/8 GVCN, ba bạn trong nhóm 8 16h25 thứ hai ngày 14/2/2011 Dự Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần Sân trường TH Lý Thường Kiệt BGH, , GVCN toàn đoàn, HS các khối lớp từ 1- 5 17h thứ hai ngày 14/2/2011 Đưa HS về Cổng sau GVCN, ba bạn trong nhóm 12h30 thứ ba ngày 15/2/2011 Đến trường giúp các em vệ sinh lớp Lớp 3/8 GVCN, ba bạn trong nhóm 12h45 thứ ba ngày 15/2/2011 Xếp hàng vào lớp, truy bài đầu giờ Lớp 3/8 GVCN, ba bạn trong nhóm 13h thứ ba ngày 15/2/2011 Dự thao giảng toàn đoàn môn tập đọc lớp 1 bài “Trường em” Phòng học kế Trung tâm dạy tin học Toàn đoàn 13h48 thứ ba ngày 15/2/2011 Rút kinh nghiệm, làm hồ sơ thực tập Phòng học kế Trung tâm dạy tin học Toàn đoàn 15h thứ ba ngày 15/2/2011 Cho HS ra chơi, kèm HS yếu Lớp 3/8 GVCN, ba bạn trong nhóm, tập thể lớp 3/8 15h30 thứ ba ngày 15/2/2011 Tập dạy môn toán Lớp 3/8 GVCN, ba bạn trong nhóm, tập thể lớp 3/8 16h30 thứ ba ngày 15/2/2011 Cất đồ dùng - Đưa HS ra về Lớp 3/8 - Cổng sau GVCN, ba bạn trong nhóm, tập thể lớp 3/8 GVHD: TRỊNH MỸ NHUNG SVTH: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Trang 32 SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT 12h30 thứ tư ngày 16/2/2011 Đến trường giúp các em vệ sinh lớp Lớp 3/8 GVCN, ba bạn trong nhóm 12h45 thứ tư ngày 16/2/2011 Xếp hàng vào lớp, truy bài đầu giờ Lớp 3/8 GVCN, ba bạn trong nhóm 13h thứ tư ngày 16/2/2011 Dự thao giảng toàn đoàn môn toán lớp 2 bài “Bảng chia 4” Phòng học kế Trung tâm dạy tin học Toàn đoàn 13h45 thứ tư ngày 16/2/2011 Rút kinh nghiệm, làm hồ sơ thực tập Phòng học kế Trung tâm dạy tin học Toàn đoàn 15h20 thứ tư ngày 16/2/2011 Cất đồ dùng - Đưa HS ra về Lớp 3/8 - Cổng sau GVCN, ba bạn trong nhóm, tập thể lớp 3/8 12h45 thứ năm ngày 17/2/2011 Xếp hàng vào lớp, truy bài đầu giờ Lớp 3/8 GVCN, ba bạn trong nhóm 12h45 thứ năm ngày 17/2/2011 Xếp hàng vào lớp, truy bài đầu giờ Lớp 3/8 GVCN, ba bạn trong nhóm 13h thứ năm ngày 17/2/2011 Dự thao giảng toàn đoàn môn LTVC lớp 3 bài “Từ ngữ nghệ thuật. Dấu phẩy” Phòng học kế Trung tâm dạy tin học Toàn đoàn 13h43 thứ năm ngày 17/2/2011 Rút kinh nghiệm, làm hồ sơ thực tập Phòng học kế Trung tâm dạy tin học Toàn đoàn 15h thứ năm ngày 17/2/2011 Chấm điểm tập HS, phổ biến kế hoạch sinh hoạt ngoài trời vào thứ tư tuần sau Phòng 3/7 GVCN, ba bạn trong nhóm 16h thứ năm ngày 17/2/2011 Dự tiết sinh hoạt đội ngoài sân của cô Tổng phụ trách Sân trường Cô Tổng phụ trách Đội, toàn đoàn 16h33 thứ năm ngày 17/2/2011 Rút kinh nghiệm tiết sinh hoạt đội Phòng học kế Trung tâm dạy tin học Toàn đoàn 12h30 thứ sáu ngày 18/2/2011 Đến trường giúp các em vệ sinh lớp Lớp 3/8 GVCN, ba bạn trong nhóm GVHD: TRỊNH MỸ NHUNG SVTH: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG . TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KI T hai ngày 14/2/2011 phương và các hoạt động cơ bản của trường TH Lý Thường Ki t Trường TH Lý Thường Ki t Thầy Hiệu phó, toàn. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Trang 32 SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KI T Thường Ki t và một số giáo viên tiểu học có quan hệ chặt chẽ trong thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu thực tập sư phạm : SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP, Tài liệu thực tập sư phạm : SỔ NHẬT KÍ THỰC TẬP

Bình luận về tài liệu tai-lieu-thuc-tap-su-pham-so-nhat-ki-thuc-tap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP