Toan phan so lop 4

10 108 3
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2013, 22:04

Người thực hiện: Đỗ Văn Viên Trường Tiểu học Chu Điện II To¸n To¸n 6 5 §äc: n¨m phÇn s¸u Giíi thiÖu ph©n sè Ph©n sè 6 5 cã tö sè lµ 5, mÉu sè lµ 6 ViÕt: 2 1 ViÕt: 4 3 ViÕt: 7 4 6 5 Đọc: năm phần sáu Viết: 2 1 Đọc: một phần hai Viết: Đọc: 4 3 ba phần tư Viết: Đọc: bốn phần bảy 7 4 7 4 4 3 2 1 6 5 ;;; là những phân số Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. To¸n To¸n Bµi tËp 1 (107): ViÕt ph©n sè chØ phÇn t« mµu Bµi 2: ViÕt theo mÉu: Bµi 2: ViÕt theo mÉu: Ph©n sè Tö sè MÉu sè 6 - 11 6 11 8 - 10 5 - 12 Toán Toán Bài tập 3 (107):Viết các phân số a.Hai phần năm b,Mười một phần mười hai c, Bốn phần chín d,Chín phần mười e, Năm phần mười hai phần tám mươi tư To¸n To¸n Bµi tËp 4 (107): §äc c¸c ph©n sè 9 5 17 8 27 3 33 19 100 80 ; ; ; ; To¸n To¸n 9 4 10 9 5 ; Chän c¸c ph©n sè! ; 10 ; Cho Thiết kế Bài giảng & kỹ thuật vi tính Thầy Nguyễn Văn Thái Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Thực hiện tiết dạy Cô : Dương Thị Hương GV lớp 4A Trường TH Lương Thế Vinh XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO, HỌC SINH Đà GIÚP CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH BÀI GIẢNG NÀY Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cho thiÕt kÕ nµy! gãp ý kiÕn cho thiÕt kÕ nµy! . ViÕt: 2 1 ViÕt: 4 3 ViÕt: 7 4 6 5 Đọc: năm phần sáu Viết: 2 1 Đọc: một phần hai Viết: Đọc: 4 3 ba phần tư Viết: Đọc: bốn phần bảy 7 4 7 4 4 3 2 1 6 5 ;;;. hai phần tám mươi tư To¸n To¸n Bµi tËp 4 (107): §äc c¸c ph©n sè 9 5 17 8 27 3 33 19 100 80 ; ; ; ; To¸n To¸n 9 4 10 9 5 ; Chän c¸c ph©n sè! ; 10 ; Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan phan so lop 4, Toan phan so lop 4, Toan phan so lop 4

Bình luận về tài liệu toan-phan-so-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP