Mẫu bảng cân đối tài khoản

An Nhiên
An Nhiên(987 tài liệu)
(22 người theo dõi)
Lượt xem 717
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2012, 10:49

Mô tả: Mẫu bảng cân đối tài khoản. Bộ, Sở : … Mẫu số: B01-HĐơn vị : …(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢNTháng :…………….Chương: .Nguồn : .SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲSỐ PHÁT SINHKỲ NÀY LŨY KẾSỐ DƯ CUỐI KỲNợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ CóA B 1 2 3 4 5 6 7 8Lập, ngày … tháng … năm …Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) . Bộ, Sở : … Mẫu số: B01-HĐơn vị : …(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢNTháng :…………….Chương:...............Nguồn. KHOẢNTháng :…………….Chương:...............Nguồn :.....................SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲSỐ PHÁT SINHKỲ NÀY LŨY KẾSỐ DƯ CUỐI KỲNợ Có Nợ Có Nợ Có

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu bảng cân đối tài khoản, Mẫu bảng cân đối tài khoản

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.13689398765564 s. Memory usage = 17.72 MB