Mẫu bảng cân đối tài khoản

An Nhiên
An Nhiên(987 tài liệu)
(22 người theo dõi)
Lượt xem 1967
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2012, 10:49

Mô tả: Mẫu bảng cân đối tài khoản. Bộ, Sở : … Mẫu số: B01-HĐơn vị : …(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢNTháng :…………….Chương: .Nguồn : .SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲSỐ PHÁT SINHKỲ NÀY LŨY KẾSỐ DƯ CUỐI KỲNợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ CóA B 1 2 3 4 5 6 7 8Lập, ngày … tháng … năm …Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) . Bộ, Sở : … Mẫu số: B01-HĐơn vị : …(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢNTháng :…………….Chương:...............Nguồn. KHOẢNTháng :…………….Chương:...............Nguồn :.....................SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲSỐ PHÁT SINHKỲ NÀY LŨY KẾSỐ DƯ CUỐI KỲNợ Có Nợ Có Nợ Có

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu bảng cân đối tài khoản, Mẫu bảng cân đối tài khoản

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Ta Vo
Ta Vo Vào lúc 02:38 pm 04/03/2014

các bật tiền bối giúp với (lập giúp bản cân đối TK): có số liệu sau1562: 28.803.198.4003334: 9.589.5603338: 2.000.000334: 127.200.000642: 29.269.969.000

Trả lời

Ta Vo
Ta Vo Vào lúc 02:32 pm 04/03/2014

cac

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-bang-can-doi-tai-khoan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.28852200508118 s. Memory usage = 18.54 MB