Mẫu bảng cân đối tài khoản

1 2,109 12
An Nhiên

An Nhiên Gửi tin nhắn

Tải lên: 987 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2012, 10:49

Mẫu bảng cân đối tài khoản. Bộ, Sở : … Mẫu số: B01-HĐơn vị : …(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢNTháng :…………….Chương: .Nguồn : .SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲSỐ PHÁT SINHKỲ NÀY LŨY KẾSỐ DƯ CUỐI KỲNợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ CóA B 1 2 3 4 5 6 7 8Lập, ngày … tháng … năm …Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) . Bộ, Sở : … Mẫu số: B01-HĐơn vị : …(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢNTháng :…………….Chương:...............Nguồn. KHOẢNTháng :…………….Chương:...............Nguồn :.....................SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲSỐ PHÁT SINHKỲ NÀY LŨY KẾSỐ DƯ CUỐI KỲNợ Có Nợ Có Nợ Có
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu bảng cân đối tài khoản, Mẫu bảng cân đối tài khoản

Bình luận về tài liệu mau-bang-can-doi-tai-khoan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP