CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY CIENCO 5

26 430 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2013, 03:20

Luận văn khảo sát thực trạng lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty công trình giao thông 5. Từ ñó,vận dụng cơsởlý luận và các chuẩn mực kếtoán, ñể ñưa ra các giải pháp hoàn thiện ñểviệc cung cấp thông tin trên Báo cáo tài chính tại Tổng công ty công trình giao thông 5 một cách chính xác và hiệu quảhơn.
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY CIENCO 5, CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY CIENCO 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn