Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng

Hoa.vt
Hoa.vt(1609 tài liệu)
(20 người theo dõi)
Lượt xem 1122
43
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 16:54

Mô tả: Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng BÁO CÁO TUẦN(Từ ngày……………… đến ngày…………….tháng …………….năm 200… )1. DOANH THU: Shop : Lẻ: Sỉ: . Các khoản chi : 2. HÀNG HÓA:  Chi tiết:: Nhập: . Xuất bán : . Xuất kho: Tồn:  Các mặt hàng trong tuần (thống kê theo thứ tự):Mã SL Mã SL Mã SL Mã SL Mã SLMã SL Mã SL Mã SL Mã SL Mã SL Những mặt hàng đã hết tại Shop (mã số, màu, size):  Hàng lỗi, hàng hư (tại Shop, hay do kiểm phẩm):  Hàng sửa cho khách trong tuần:  Ý kiến khách hàng trong tuần:  Ý kiến trợ lý: 3. PROMOTION Khách hàng:Lượng khách vào: Lượng khách mua: . Báo cáo chương trình Promotion đang tiến hành – Kết quả: 4. NHÂN SỰ:  Lòch làm việc nhân viên:  Khen Thưởng: . Kỷ luật:  Công tác khác: 5. TÀI SẢN, CƠ SƠÛ VẬT CHẤT (mua mới hoặc tình trạng hỏng hóc): 6. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: NGƯỜI LÀM BÁO CÁO . BÁO CÁO TUẦN(Từ ngày………………..đến ngày…………….tháng …………….năm 200…..)1. DOANH THU:. ........................................ Các mặt hàng trong tuần (thống kê theo thứ tự):Mã SL Mã SL Mã SL Mã SL Mã SLMã SL Mã SL Mã SL Mã SL Mã SL Những mặt hàng đã hết tại Shop

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng, Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng, Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.093288898468 s. Memory usage = 17.68 MB