Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng

2 2,680 59
Hoa.vt

Hoa.vt Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,609 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 16:54

Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng BÁO CÁO TUẦN(Từ ngày……………… đến ngày…………….tháng …………….năm 200… )1. DOANH THU: Shop : Lẻ: Sỉ: . Các khoản chi : 2. HÀNG HÓA:  Chi tiết:: Nhập: . Xuất bán : . Xuất kho: Tồn:  Các mặt hàng trong tuần (thống kê theo thứ tự):Mã SL Mã SL Mã SL Mã SL Mã SLMã SL Mã SL Mã SL Mã SL Mã SL Những mặt hàng đã hết tại Shop (mã số, màu, size):  Hàng lỗi, hàng hư (tại Shop, hay do kiểm phẩm):  Hàng sửa cho khách trong tuần:  Ý kiến khách hàng trong tuần:  Ý kiến trợ lý: 3. PROMOTION Khách hàng:Lượng khách vào: Lượng khách mua: . Báo cáo chương trình Promotion đang tiến hành – Kết quả: 4. NHÂN SỰ:  Lòch làm việc nhân viên:  Khen Thưởng: . Kỷ luật:  Công tác khác: 5. TÀI SẢN, CƠ SƠÛ VẬT CHẤT (mua mới hoặc tình trạng hỏng hóc): 6. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: NGƯỜI LÀM BÁO CÁO . BÁO CÁO TUẦN(Từ ngày………………..đến ngày…………….tháng …………….năm 200…..)1. DOANH THU:. ........................................ Các mặt hàng trong tuần (thống kê theo thứ tự):Mã SL Mã SL Mã SL Mã SL Mã SLMã SL Mã SL Mã SL Mã SL Mã SL Những mặt hàng đã hết tại Shop
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng, Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng, Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-tuan-cua-hang-truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP