Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng

Hoa.vt
Hoa.vt(1609 tài liệu)
(20 người theo dõi)
Lượt xem 2380
51
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 16:54

Mô tả: Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng BÁO CÁO TUẦN(Từ ngày……………… đến ngày…………….tháng …………….năm 200… )1. DOANH THU: Shop : Lẻ: Sỉ: . Các khoản chi : 2. HÀNG HÓA:  Chi tiết:: Nhập: . Xuất bán : . Xuất kho: Tồn:  Các mặt hàng trong tuần (thống kê theo thứ tự):Mã SL Mã SL Mã SL Mã SL Mã SLMã SL Mã SL Mã SL Mã SL Mã SL Những mặt hàng đã hết tại Shop (mã số, màu, size):  Hàng lỗi, hàng hư (tại Shop, hay do kiểm phẩm):  Hàng sửa cho khách trong tuần:  Ý kiến khách hàng trong tuần:  Ý kiến trợ lý: 3. PROMOTION Khách hàng:Lượng khách vào: Lượng khách mua: . Báo cáo chương trình Promotion đang tiến hành – Kết quả: 4. NHÂN SỰ:  Lòch làm việc nhân viên:  Khen Thưởng: . Kỷ luật:  Công tác khác: 5. TÀI SẢN, CƠ SƠÛ VẬT CHẤT (mua mới hoặc tình trạng hỏng hóc): 6. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: NGƯỜI LÀM BÁO CÁO . BÁO CÁO TUẦN(Từ ngày………………..đến ngày…………….tháng …………….năm 200…..)1. DOANH THU:. ........................................ Các mặt hàng trong tuần (thống kê theo thứ tự):Mã SL Mã SL Mã SL Mã SL Mã SLMã SL Mã SL Mã SL Mã SL Mã SL Những mặt hàng đã hết tại Shop

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng, Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng, Mẫu báo cáo tuần cửa hàng trưởng

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-tuan-cua-hang-truong

Đăng ký

Generate time = 0.1152241230011 s. Memory usage = 18.57 MB