bai 9. Ve trang tri do vat co dang hinh chu nhat

13 1,294 5 Gửi tin nhắn cho Archimedes
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2013, 16:11

TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT I. Quan saùt, nhaän xeùt Tiết 9: Vẽ trang trí: Hộp quẹt Hộp trà Hộp bánh TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CĨ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 9: Vẽ trang trí: Cái khay Giấy khen Hộp bánh Hãy nêu một số đồ vật có dạng hình chữ nhật mà mình biết? Trong cuộc sống có rất nhiều đồ vật dạng hình chữ nhật. Cách trang trí trên mỗi đồ vật rất đa dạng và phong phú. Các đồ vật trên có dạng hình gì? Các đồ vật trên thuộc loại bài trang trí cơ bản hay ứng dụng? Trong các bài trên, bài nào được thể hiện theo nguyên tắc trang trí cơ bản? Bài nào được trang trí theo nguyên tắc tự do? Em có nhận xét gì về họa tiết chính, phụ? Cách sắp xếp và màu sắc? TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CĨ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT I. Quan sát, nhận xét Tiết 9: Vẽ trang trí: - Hoạ tiết chính đặt ở trọng tâm, họa - Hoạ tiết chính đặt ở trọng tâm, họa tiết phụ đặt ở xung quanh. tiết phụ đặt ở xung quanh. - Các họa tiết được sắp xếp theo cách - Các họa tiết được sắp xếp theo cách sắp xếp: Nhắc lại, xen kẽ, đối xứng, sắp xếp: Nhắc lại, xen kẽ, đối xứng, mảng hình khơng đều. mảng hình khơng đều. - Các hình trang trí có nội dung: hoa - Các hình trang trí có nội dung: hoa lá, mng thú, phong cảnh,… lá, mng thú, phong cảnh,… Các hình trang trí thường có nội dung gì? TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CĨ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT II. Cách trang trí Tiết 9: Vẽ trang trí:  Chọn đồ vật trang trí.  Em hãy nêu các bước tiến hành trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật?  Chọn họa tiết.  Chọn cách sắp xếp.  Vẽ họa tiết.  Vẽ màu. Các bước tiến hành trang trí Một số bài vẽ của HS năm trước Một số bài vẽ của HS năm trước Một số bài vẽ của HS năm trước Một số bài vẽ của HS năm trước Một số bài vẽ của HS năm trước . dung gì? TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CĨ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT II. Cách trang trí Tiết 9: Vẽ trang trí:  Chọn đồ vật trang trí.  Em hãy nêu các bước tiến hành trang trí. nguyên tắc trang trí cơ bản? Bài nào được trang trí theo nguyên tắc tự do? Em có nhận xét gì về họa tiết chính, phụ? Cách sắp xếp và màu sắc? TRANG TRÍ
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 9. Ve trang tri do vat co dang hinh chu nhat, bai 9. Ve trang tri do vat co dang hinh chu nhat, bai 9. Ve trang tri do vat co dang hinh chu nhat

Bình luận về tài liệu bai-9-ve-trang-tri-do-vat-co-dang-hinh-chu-nhat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP