De thi Lich su- Dia Li lop 4 cuoi ki I( co dap an)

3 24,836 127 Gửi tin nhắn cho Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2013, 14:11

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ- KHỐI 4 Năm học: 2010-2011 Thời gian: 60 phút I.PHẦN LỊCH SỬ: (5điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1. Tên nhà nước đầu tiên của nước ta là gì? (0,5đ) A. Văn Lang B. Âu Lạc C. Việt Nam D. Vạn Xuân 2. Hãy nối tên nước ở cột A ứng với tên các nhân vật lịch sử ở cột (2,5đ) 3. (2 điểm) a) Em hãy mô tả cách đách giặc của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng (năm 938) b)Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta? II. PHẦN ĐỊA LÍ: (5điểm) Khoanh tròn các chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1. Vùng trung du có đặc điểm gì? A. Có nhiều đồi núi B. Có nhiều đồi núi nối tiếp nhau C. Vùng có nhiều chè, cọ D. Vùng đồi có đỉnh tròn, sườn thoải 2. Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ? A. Vì đồng bằng Bắc Bộ rộng lớn, đất đai màu mỡ B. Vì đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, nhân dân có nhiều kinh nghiệm C. Vì có phù sa bồi đắp nên trồng lúa rất tốt D. Vì không thể trông cây công nghiệp được nên phải trồng lúa 3.Các dân tộc ít người sống lâu đời ở Tây Nguyên là: A. Dao, Mông, Thái B. Ê-đê, Tày, Nùng C. Gia-rai, Ê-đê, Ba –na, Xơ -đăng D. Kinh, Mông, Tày, Nùng A a. Văn Lang b. Đại Cồ Việt c. Âu Lạc d. Đại Việt e. Đại Ngu B 1. Đinh Bộ Lĩnh 2. An Dương Vương 3. Hùng Vương 4. Lý Thánh Tông 5. Hồ Quý Ly 4. a) Vì sao người dân miền núi thường làm nhà sàn để ở? b) Nêu một số nét về chợ phiên ở Hoàng Liên Sơn. c) Đà Lạt có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành một thành phố du lịch và nghỉ mát. HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4 I.PHẦN LỊCH SỬ: (5điểm) 1. Khoanh vào A. (0,5đ) 2. (2,5đ) Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm. 3. (2điểm,trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) a) Cách đách giặc của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng (năm 938) là: - Đóng cọc xuống lòng sông Bạch Đằng - Chờ thuỷ triều lên, cho thuyền nhẹ ra khiêu chiến nhử giặc - Thuỷ triều xuống, cho quân đánh quyết liệt - Giặc tháo chạy, thuyền va phải cọc gỗ bị thủng b) Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa đối với nước ta là: - Kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc. - Mở đầu thời kì độc lập lâu dài của đất nước ta. (Chú ý: học sinh có thể có nhiều cách trả lời khác nhưng có nội dung phù hợp các ý nêu trên vẫn đạt điểm tối đa.) II. PHẦN ĐỊA LÍ: (5điểm) 1.Khoanh vào D (0,5đ) 2. Khoanh vào B (0,5đ) 3. Khoanh vào C (0,5đ) 4. (3 điểm) A a. Văn Lang b. Đại Cồ Việt c. Âu Lạc d. Đại Việt e. Đại Ngu B 1. Đinh Bộ Lĩnh 2. An Dương Vương 3. Hùng Vương 4. Lý Thánh Tông 5. Hồ Quý Ly Tra li ung mụi cõu c 1 iờm. a) Ngi dõn min nỳi thng lm nh sn vi trỏnh m thp v thỳ d. b) Mụt sụ net vờ ch phiờn Hong Liờn Sn: Chợ phiên ở HLS họp vào những ngày nhất định. Đối với một số dan tộc, chợ phiên không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi giao lu kết bạn của nam, nữ thanh niên, c) Nhng iu kin thun li Lt tr thnh mt thnh ph du lch v ngh mỏt: Không khí trong lành, mát mẻ, thiên nhiên tơi đẹp . . ĐỀ KI M TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN: LI CH SỬ & ĐỊA LÍ- KHỐI 4 Năm học: 2010-2011 Thời gian: 60 phút I.PHẦN LI CH SỬ: (5điểm) Khoanh. của phong ki n phương Bắc. - Mở đầu thời kì độc lập lâu dài của đất nước ta. (Chú ý: học sinh co thể co nhiều cách trả lời khác nhưng co nội
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi Lich su- Dia Li lop 4 cuoi ki I( co dap an), De thi Lich su- Dia Li lop 4 cuoi ki I( co dap an), De thi Lich su- Dia Li lop 4 cuoi ki I( co dap an)

Bình luận về tài liệu de-thi-lich-su-dia-li-lop-4-cuoi-ki-i-co-dap-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP