bai an toàn giao thông

Max Born
Max Born(11376 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 39
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 53 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2013, 09:11

Mô tả: TRƯỜNG THCS HỢP THÀNH NGO I KHOÁẠ NGO I KHOÁẠ Giáo viên thực hiện: Hoàng Anh Tuấn Quan sát kỹ đoạn băng sau đây GIÁO DỤC CÔNG DÂN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 1. Th 1. Th ông tin: ông tin: Tiết 16 Tiết 16 THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG N N ăm ăm Số vụ tai nạn Số vụ tai nạn S S ố người chết ố người chết S S ố người bị ố người bị thương thương 1990 1990 6, 1110 6, 1110 2.268 2.268 4.956 4.956 1996 1996 19, 638 19, 638 5.932 5.932 21.718 21.718 2001 2001 25, 831 25, 831 10.866 10.866 29.449 29.449 2007 2007 14. 600 14. 600 13. 200 13. 200 10. 500 10. 500 Quan sát b ng th ng kêả ố Quan sát b ng th ng kêả ố v tình hình tai n n giao thông trong nh ng năm ề ạ ữ v tình hình tai n n giao thông trong nh ng năm ề ạ ữ g n đây.ầ g n đây.ầ Theo số liệu của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia 29/01/ 2008 . Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia 29/01/ 2008 1. 1. Thông tin: Thông tin: - Tai nạn giao thông tăng lên - Tai nạn giao thông tăng lên nhanh chóng. nhanh. GIAO THÔNG THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 1. Th 1. Th ông tin: ông tin: Tiết 16 Tiết 16 THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

— Xem thêm —

Xem thêm: bai an toàn giao thông, bai an toàn giao thông

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-an-toan-giao-thong

Đăng ký

Generate time = 0.285523891449 s. Memory usage = 18.42 MB