ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 8

Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú(11627 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 27
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2013, 00:11

Mô tả: Câu 1 (1,5 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử: a. x - y + x 2 - xy b. x 2 + 4xy - 16 + 4y 2 Câu 2 (2,5 điểm). Tính : a. (5x -y).(x 2 - xy +1) b. (3x2 + 10x 2 - 1):(3x +1) c. + Câu 3 (2,5 điểm). Cho biểu thức : 3 2 3 2x x x A x x + + = − a. Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức A xác định ? b. Rút gọn biểu thức A. c. Tìm giá trị của x để A = 2. Câu 4 (2,5 điểm). Cho tứ giác ABCD. Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. a. Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao? b. Để MNPQ là hình vuông thì ABCD cần có điều kiện gì? Câu 5 (1 điểm). Tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật biết bình phương độ dài một cạnh là 25 cm và diện tích là 40 cm 2 . -- Hết -- . (2,5 i m). Cho biểu thức : 3 2 3 2x x x A x x + + = − a. V i giá trị nào của x thì giá trị của phân thức A xác định ? b. Rút gọn biểu thức A. c. Tìm giá. (2,5 i m). Cho tứ giác ABCD. Hai đường chéo AC và BD vuông góc v i nhau. G i M, N, P, Q lần lượt là trung i m của các cạnh AB, BC, CD, DA. a. Tứ giác MNPQ

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 8, ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 8, ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 8

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-ki-i-toan-8

Đăng ký

Generate time = 0.58799982070923 s. Memory usage = 18.52 MB