ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 8

1 42 0 Gửi tin nhắn cho Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2013, 00:11

Câu 1 (1,5 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử: a. x - y + x 2 - xy b. x 2 + 4xy - 16 + 4y 2 Câu 2 (2,5 điểm). Tính : a. (5x -y).(x 2 - xy +1) b. (3x2 + 10x 2 - 1):(3x +1) c. + Câu 3 (2,5 điểm). Cho biểu thức : 3 2 3 2x x x A x x + + = − a. Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức A xác định ? b. Rút gọn biểu thức A. c. Tìm giá trị của x để A = 2. Câu 4 (2,5 điểm). Cho tứ giác ABCD. Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. a. Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao? b. Để MNPQ là hình vuông thì ABCD cần có điều kiện gì? Câu 5 (1 điểm). Tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật biết bình phương độ dài một cạnh là 25 cm và diện tích là 40 cm 2 . -- Hết -- . (2,5 i m). Cho biểu thức : 3 2 3 2x x x A x x + + = − a. V i giá trị nào của x thì giá trị của phân thức A xác định ? b. Rút gọn biểu thức A. c. Tìm giá. (2,5 i m). Cho tứ giác ABCD. Hai đường chéo AC và BD vuông góc v i nhau. G i M, N, P, Q lần lượt là trung i m của các cạnh AB, BC, CD, DA. a. Tứ giác MNPQ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 8, ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 8, ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 8

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-ki-i-toan-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP