Truyện "Chú vịt xám"

8 541 8
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2013, 16:11

Một buổi sáng đẹp trời, Vịt mẹ dẫn các chú vịt con đi chơi, cả đàn thích lắm. Trước khi đi, Vịt mẹ dặn : - Các con phải đi theo mẹ, theo đàn, không được đi một mình kẻo Cáo bắt đấy ! Vịt mẹ đi trước dẫn đường các chú vịt con líu tíu theo sau. Chỉ riêng Vịt Xám là không nghe lời mẹ dặn. Đi được một quãng, Vịt xám đã tách khỏi đàn để đi chơi một mình. Vịt xám la cà hết chhỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, chú đi đến bên bờ ao. Thấy dưới ao có nhiều tôm cá, Vịt Xám nhảy ào xuống nước để mò tôm, bắt cá. Khi đã no bụng, Vịt Xám lên bờ và vội vàng đi tìm mẹ, tìm đàn. Vịt Xám vừa đi vừa gọi : - Vít ! Vít ! Vít ! Mẹ ơi ! Mẹ ơIi! Con Cáo ở bụi rậm gần đó nghe thấy tiếng vịt kêu chạy ra bờ ao để bắt vịt về ăn thịt. May quá, Vịt mẹ cũng đang đi tìm con cũng vừa tới nơi. Vịt mẹ vội dẫn Vịt Xám bơi ra xa bờ. Cáo tức tối đứng trên bờ nhìn theo. Vịt Xám rất hối hận, chú tự giác nhận lỗi với mẹ và hứa sẽ luôn nghe lời mẹ. ? C¸c c©u hái dµnh cho BÐ TÊn truyện là gì ? Trong truyện có những nhân vật nào ? vịt mẹ dặn các con làm gì ? Chú vịt nào không nghe lời mẹ ? Cáo đã định làm gì vịt xám ? Ai đã cứu vịt xám ? Từ đó trở đI vịt xám có làm sai lời mẹ dặn không ? . bắt vịt về ăn thịt. May quá, Vịt mẹ cũng đang đi tìm con cũng vừa tới nơi. Vịt mẹ vội dẫn Vịt Xám bơi ra xa bờ. Cáo tức tối đứng trên bờ nhìn theo. Vịt. cho BÐ TÊn truyện là gì ? Trong truyện có những nhân vật nào ? vịt mẹ dặn các con làm gì ? Chú vịt nào không nghe lời mẹ ? Cáo đã định làm gì vịt xám ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện "Chú vịt xám", Truyện "Chú vịt xám", Truyện "Chú vịt xám"

Bình luận về tài liệu truyen-chu-vit-xam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP