Những bài toán Tiểu học hay

Jeff Bezos
Jeff Bezos(9524 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 22
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 11:11

Mô tả: NHỮNG BÀI TOÁN TIỂU HỌC HAY Bài 1: Nếu các phép cộng trong tổng sau cứ kéo dài mãi thì giá trị của tổng là bao nhiêu? 1 1 1 1 1 1 2 4 8 16 32 64 + + + + + + . Bài 2: Điền dấu (>,<,=) vào ô trống: 1 1 1 1 1 . 31 32 33 89 90 + + + + + 5 6 Bài 3: Nếu các phép cộng trong tổng sau cứ kéo dài mãi thì giá trị của tổng là bao nhiêu? S= 1+ 1 1 1 1 1 1 . 3 9 27 81 243 729 + + + + + + Bài 4: Một người đi bộ từ A đến B rồi lại trở về A mất 4 giờ 40 phút. Đường từ A đến B lúc đầu là xuống dốc, tiếp đó là đoạn đường bằng, rồi lại lên dốc. Khi xuống dốc người đó đi với vận tốc 5km/giờ, trên đoạn đường bằng với vận tốc 4km/giờ và lên dốc với vận tốc 3km/giờ. Hỏi đoạn đường bằng dài bao nhiêu km? Biết quảng đường AB dài 9km. L ? km A B . NHỮNG BÀI TOÁN TIỂU HỌC HAY Bài 1: Nếu các phép cộng trong tổng sau cứ kéo dài mãi thì giá. 1 2 4 8 16 32 64 + + + + + + . Bài 2: Điền dấu (>,<,=) vào ô trống: 1 1 1 1 1 . 31 32 33 89 90 + + + + + 5 6 Bài 3: Nếu các phép cộng trong tổng

— Xem thêm —

Xem thêm: Những bài toán Tiểu học hay, Những bài toán Tiểu học hay, Những bài toán Tiểu học hay

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.230405807495 s. Memory usage = 17.66 MB