Những bài toán Tiểu học hay

1 174 1
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 11:11

NHỮNG BÀI TOÁN TIỂU HỌC HAY Bài 1: Nếu các phép cộng trong tổng sau cứ kéo dài mãi thì giá trị của tổng là bao nhiêu? 1 1 1 1 1 1 2 4 8 16 32 64 + + + + + + . Bài 2: Điền dấu (>,<,=) vào ô trống: 1 1 1 1 1 . 31 32 33 89 90 + + + + + 5 6 Bài 3: Nếu các phép cộng trong tổng sau cứ kéo dài mãi thì giá trị của tổng là bao nhiêu? S= 1+ 1 1 1 1 1 1 . 3 9 27 81 243 729 + + + + + + Bài 4: Một người đi bộ từ A đến B rồi lại trở về A mất 4 giờ 40 phút. Đường từ A đến B lúc đầu là xuống dốc, tiếp đó là đoạn đường bằng, rồi lại lên dốc. Khi xuống dốc người đó đi với vận tốc 5km/giờ, trên đoạn đường bằng với vận tốc 4km/giờ và lên dốc với vận tốc 3km/giờ. Hỏi đoạn đường bằng dài bao nhiêu km? Biết quảng đường AB dài 9km. L ? km A B . NHỮNG BÀI TOÁN TIỂU HỌC HAY Bài 1: Nếu các phép cộng trong tổng sau cứ kéo dài mãi thì giá. 1 2 4 8 16 32 64 + + + + + + . Bài 2: Điền dấu (>,<,=) vào ô trống: 1 1 1 1 1 . 31 32 33 89 90 + + + + + 5 6 Bài 3: Nếu các phép cộng trong tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những bài toán Tiểu học hay, Những bài toán Tiểu học hay, Những bài toán Tiểu học hay

Bình luận về tài liệu nhung-bai-toan-tieu-hoc-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP