Tập đọc lớp 5 Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Đặng Thị Hoàng Phượng
(12 người theo dõi)
Lượt xem 270
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 05:11

Mô tả: Giáo viên : Lê Thế Vũ Trường tiểu Học Hồng Lộc Thứ hai, ngày 13 tháng 12 năm 2010 Đọc thuộc lòng bài :Hạt gạo làng ta. 1.Vì sao tác giả gọi hạt gạo là “hạt vàng”? Thứ hai ,ngày 13 tháng 12 năm 2010 Buôn Chư Lênh đón cô giáo. Tập đọc Theo Hà Đình Cẩn Thứ hai, ngày 13tháng 12 năm 2010 Tập đọc Buôn Chư Lênh đón cô giáo Theo Hà Đình Cẩn Chia đoạn: 4 đoạn Đoạn 1 :Từ đầu…khách quý. Đoạn2: từ Y Hoa…nhát dao. Đoạn 3:Già Rok… cái chữ nào. Đoạn 4: Từ Y Hoa cho đến hết. Thứ hai, ngày 13 tháng 12 năm 2010 Tập đọc Buôn Chư Lênh đón cô giáo Theo Hà Đình Cẩn - Buôn Luyện đọc Tìm hiểu bài -chật ních - chém -Y Hoa -già Rok Thứ hai, ngày 13 tháng 12 năm 2010 Tập đọc Buôn Chư Lênh đón cô giáo Theo Hà Đình Cẩn - Buôn Luyện đọc Tìm hiểu bài -chật ních - chém -Y Hoa -già Rok - Nghi thức - Gùi . 2010 Tập đọc Buôn Chư Lênh đón cô giáo Theo Hà Đình Cẩn 1 .Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh làm gì? Cô giáo đến buôn để mở trường dạy học 2.Người dân Chư Lênh. tháng 12 năm 2010 Buôn Chư Lênh đón cô giáo. Tập đọc Theo Hà Đình Cẩn Thứ hai, ngày 13tháng 12 năm 2010 Tập đọc Buôn Chư Lênh đón cô giáo Theo Hà Đình

— Xem thêm —

Xem thêm: Tập đọc lớp 5 Buôn Chư Lênh đón cô giáo, Tập đọc lớp 5 Buôn Chư Lênh đón cô giáo, Tập đọc lớp 5 Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.25405812263489 s. Memory usage = 17.72 MB