DE KIEM TRA HOC KY I_VAT LY 8_2

4 65 0
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 03:11

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 8 Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Trắc nghiệm Tự luận Trắc nghiệm Tự luận Trắc nghiệm Tự luận Chuyển động cơ học 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 4 2 Sự cân bằng lực. Quán tính 1 0,5 1 0,5 Lực ma sát 1 0,5 1 0,5 Áp suất 1 0,5 1 0,5 1 0,5 3 1,5 Lực đẩy Acsimet 1 0,5 1 2 2 2,5 Công cơ học 1 0,5 1 0,5 1 2 3 3 Câu Tống : Điểm 4 2 2 1 3 1,5 1 2 3 1,5 1 2 14 10 Họ&Tên:………………………. Lớp: 8/… Điểm Nhận xét của giáo viên Đề chẵn I/ TRẮC NGHIỆM: (4đ) A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng. Câu 1: Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng. a. Người lái đò đứng yên so với dòng nước. b. Người lái đò chuyển động so với dòng nước. c. Người lái đò đứng yên so với bờ sông. d. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền. Câu 2: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo vận tốc? a. m/s. b. km. c. m 2 d. m 3 Câu 3: Một quả bóng đang lăn trên mặt sân cỏ. Lực ma sát giữa cỏ và bóng có ảnh hưởng gì tới chuyển động của quả bóng ? a. Không ảnh hưởng gì. b. Làm giảm khối lượng quả bóng. c. Làm quả bóng lăn chậm lại. d. Làm quả bóng lăn nhanh hơn. Câu 4: Áp lực là : a. Lực có phương song song với mặt nào đó. b. Lực ép vuông góc với mặt bị ép. c. Lực kéo vuông góc với mặt bị kéo. d. Tất cả các loại lực trên. Câu 5: Một bể chứa nước có độ cao 1,2m chứa đầy nước. Tính áp suất tác dụng lên đáy bể? a. 12.000 Pa. b. 12.500 Pa. c. 8.000 Pa. d. 120 Pa. Câu 6: Độ lớn của lực đẩy Acsimet bằng: a. Khối lượng của vật. b. Trọng lượng của vật. c. Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. d. Trọng lượng riêng của vật. THI HỌC KÌ I MÔN Vật lý Thời gian: 60 Phút. ( Không kể thời gian phát đề) Đề chẵn B. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Câu 7: Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, ……… nằm trên cùng một đường thẳng,……………ngược nhau. Câu 8: Chỉ có công cơ học khi có ……… tác dụng vào vật và làm cho vật ………… II/ TỰ LUẬN: (6đ) Câu 1: Khi kéo nước từ dưới giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn ngập trong nước nhẹ hơn khi đã kéo lên khỏi mặt nước. Em hãy giải thích tại sao? Câu 2: Đổi đơn vị sau: a. 12km = ………. m. b. 1Pa = ………. N/m 2 . c. 72km/h = …… . m/s. d. 1J = …… . Nm Câu 3: Một con bò đang kéo xe với lực kéo F = 1500N làm xe đi được một quãng đường dài 500m. Hãy tính công của lực kéo xe. ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I VẬT LÝ 8 ( Đề chẵn ) I/ Trắc nghiệm: (4đ) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. A. Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng. 1 2 3 4 5 6 a a c b a c B. Điền vào chỗ trống. Câu 7: - phương - chiều Câu 8: - lực - dịch chuyển II/Tự luận: (6đ) Câu 1: (2đ) Khi kéo gàu nước lúc ngập trong nước ta cảm thấy nhẹ hơn khi kéo trong không khí (lên khỏi mặt nước), vì khi chìm trong nước gàu nước bị nước tác dụng một đẩy Acsimet hướng từ dưới lên, lực này có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị gàu chiếm chỗ. Câu 2: Đổi đơn vị sau đây: (2đ) Mỗi đáp án đúng được 0,5đ a. 12km = 12000m b. 1Pa = 1N/m c. 72kh/h = 72000m/3600s = 20m/s. d. 1J = 1Nm Câu 3: (2đ) Tóm tắt: Bài giải : F = 1500N Công của lực kéo xe bò là: s = 800m A = F. s = 1500.500 = 750000J A = ?J . 1 0,5 1 2 3 3 Câu Tống : i m 4 2 2 1 3 1,5 1 2 3 1,5 1 2 14 10 Họ&Tên:………………………. Lớp: 8/ … i m Nhận xét của giáo viên Đề chẵn I/ TRẮC NGHIỆM: (4đ). yên so v i dòng nước. b. Ngư i l i đò chuyển động so v i dòng nước. c. Ngư i l i đò đứng yên so v i bờ sông. d. Ngư i l i đò chuyển động so v i chiếc thuyền.
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA HOC KY I_VAT LY 8_2, DE KIEM TRA HOC KY I_VAT LY 8_2, DE KIEM TRA HOC KY I_VAT LY 8_2

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hoc-ky-i-vat-ly-8-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP