Bai 23 MOI TRUONG VUNG NUI dia li 8

22 194 1
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2013, 20:11

KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ GIÁO TIẾT 25 Bài 23: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI 1. Đặc điểm môi trường vùng núi: -Khí hậu và thực vật thay đổi theo độ cao và -Khí hậu và thực vật thay đổi theo độ cao và hướng của sườn núi: hướng của sườn núi: Trọng tâm: 1. Đặc điểm môi trường vùng núi 2. Cư trú của con người vùng núi Dựa vào hình 23.1 sách giáo khoa Dựa vào hình 23.1 sách giáo khoa cho biết trong hình có những cây gì? cho biết trong hình có những cây gì? TL: Có những cây TL: Có những cây thấp lùn, hoa thấp lùn, hoa màu đỏ, càng màu đỏ, càng lên cao thực vật lên cao thực vật càng nghèo nàn, càng nghèo nàn, thưa thớt, lên tới thưa thớt, lên tới đỉnh không có đỉnh không có thực vật, chỉ có thực vật, chỉ có tuyết vĩnh viễn. tuyết vĩnh viễn. Càng lên cao không khí càng loãng. Càng lên cao không khí càng loãng. Cứ lên cao 100m nhiệt độ không khí Cứ lên cao 100m nhiệt độ không khí giảm 0.6 độ c . Hãy áp dụng thông tin giảm 0.6 độ c . Hãy áp dụng thông tin trên làm các bài tập sau: trên làm các bài tập sau: Trên đỉnh núi đo được 26 độ c, dưới Trên đỉnh núi đo được 26 độ c, dưới chân núi đo được 20 độ c. Hỏi ngọn chân núi đo được 20 độ c. Hỏi ngọn núi đó cao bao nhiêu mét? núi đó cao bao nhiêu mét? TL: TL: Sự chênh lệch nhiệt độ giữa đỉnh núi và chân Sự chênh lệch nhiệt độ giữa đỉnh núi và chân núi là: 26-20=6 (độ c) núi là: 26-20=6 (độ c) Quả núi đó cao số mét là: Quả núi đó cao số mét là: (6 x 100) : 0.6=600 : 0.6=1000m (6 x 100) : 0.6=600 : 0.6=1000m Cách tính nhiệt độ ở nơi có băng Cách tính nhiệt độ ở nơi có băng tuyết. tuyết. TL: TL: Ở độ cao 3000 m thuộc đới ôn hoà co băng Ở độ cao 3000 m thuộc đới ôn hoà co băng tuyết, vậy nhiệt độ đó là: tuyết, vậy nhiệt độ đó là: 3000m =>(3000 x 0.6):100=1800:100=18 độ c 3000m =>(3000 x 0.6):100=1800:100=18 độ c TIẾT 25 Bài 23: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI 1. Đặc điểm môi trường vùng núi: -Khí hậu và thực vật thay đổi theo độ cao -Khí hậu và thực vật thay đổi theo độ cao và hướng của sườn núi: và hướng của sườn núi: +Thay đổi theo độ cao: Càng lên cao +Thay đổi theo độ cao: Càng lên cao không khí càng loãng. Cứ lên cao 100m không khí càng loãng. Cứ lên cao 100m nhiệt độ không khí giảm 0.6 độ c nhiệt độ không khí giảm 0.6 độ c Trọng tâm: 1. Đặc điểm môi trường vùng núi 2. Cư trú của con người vùng núi Làng NAM BẮC Hình 23.2 - Sơ đồ phân tầng thực vật theo độ cao ở dãy núi An-pơ thuộc Châu Âu Làng NAM BẮC Hình 23.2 - Sơ đồ phân tầng thực vật theo độ cao ở dãy núi An-pơ thuộc Châu Âu Vùng An-pơ có mấy vành đai? Giới hạn mỗi vành đai? +Vành đai lá rộng lên cao 900m. +Vành đai lá kim:900 – 2200m. +Vành đai đồng cỏ: 2200- 3000m. +Vành đai tuyết lớn hơn 3000m Có 4 Vành đai: . độ đó là: 3000m =>(3000 x 0.6):100= 180 0:100= 18 độ c 3000m =>(3000 x 0.6):100= 180 0:100= 18 độ c TIẾT 25 Bài 23: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI 1. Đặc điểm môi. trường vùng núi 2. Cư trú của con người vùng núi Dựa vào hình 23. 1 sách giáo khoa Dựa vào hình 23. 1 sách giáo khoa cho biết trong hình có những cây gì? cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 23 MOI TRUONG VUNG NUI dia li 8, Bai 23 MOI TRUONG VUNG NUI dia li 8, Bai 23 MOI TRUONG VUNG NUI dia li 8

Bình luận về tài liệu bai-23-moi-truong-vung-nui-dia-li-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP