Bảng các số từ 1 đến 100.

11 229 2
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2013, 01:11

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim MÔN: TOÁN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Trường tiểu học Trần Phước Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2008. Môn: Toán Kiểm tra bài cũ: 1/ Điền vào chỗ chấm: ( <, >, = ) a. 34 … 50 b. 47 … 45 78 … 69 81 … 82 > > < < 2/ Viết vào chỗ chấm: 59 gồm … chục và … đơn vị. 20 gồm … chục và . đơn vị. 0 95 2 Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2008. Môn : Toán Bài : Bài : Bảng các số từ 1 đến 100 Bảng các số từ 1 đến 100 1/ Số liền sau của 97 là … Số liền sau của 98 là … Số liền sau của 99 là … 98 99 100 Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2008. Môn : Toán Bài : Bài : Bảng các số từ 1 đến 100 Bảng các số từ 1 đến 100 100 đọc là một trăm 2/ Viết số còn thiếu vào ô trống trong bảng các số từ 1 đến 100: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 21 23 25 27 29 31 32 34 36 38 40 41 43 45 47 49 51 52 54 56 58 60 61 63 65 67 69 71 74 76 78 80 81 83 85 87 89 91 92 94 96 98 30 28 26 2422 19 171513 50 48 46 44 42 39 3735 33 66 64 62 59 57 55 53 84 82 79 77 75 72 73 70 68 100 99 97 9593 90 86 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Bảng các số từ 1 đến 100 77 Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2008. Môn : Toán Bài : Bảng các số từ 1 đến 100 Bảng các số từ 1 đến 100 3/ Trong bảng các số từ 1 đến 100: a, Các số có một chữ số là: …………………………… b, Các số tròn chục có hai chữ số là:…………………………… c, Số bé nhất có hai chữ số là:………………………… d, Số lớn nhất có hai chữ số là:………………………… đ, Các số có hai chữ số giống nhau là : 11, 22, … ………………………………………………………… . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 10 99 55, 66, 77, 88, 99. 33 , 44 , 100 99 9897969594939291 90898887868584838281 80797877767574737271 70696867666564636261 60595857565554535251 50494847464544434241 40393837363534333231 30292827262524232221 20191817161514131211 10987654321 Bảng các số từ 1 đến 100 TRÒ CHƠI ĐỐ BẠN ĐOÁN ĐÚNG ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Bảng các số từ 1 đến 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng các số từ 1 đến 100., Bảng các số từ 1 đến 100., Bảng các số từ 1 đến 100.

Bình luận về tài liệu bang-cac-so-tu-1-den-100

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP