Đề thi học kì I-Công nghệ 8

3 72 0 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 19:11

Trường THCS Tân Yên ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Công nghệ 8 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I.Mục đích yêu cầu: - Nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh về chương trình cơ bản của kì I - Là cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học tập cho học kì II - Giải được các câu hỏi và bài tập của đề. II.Mục tiêu cơ bản: 1.Nắm chắc được các bản vẽ kĩ thuật, vận dụng xác định hình dạng của các hình chiếu. 2.Nắm được các loại mối ghép cơ khí và vận dụng tính được tỉ số truyền động i 3.Mở đầu biết phân loại vật liệu và đồ dùng điện III.Ma trận 2 chiều: Chủ đề Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL 1.Vẽ kĩ thuật 1 0,5 1 1 3 1,5 2.Cơ khí 1 0,5 2 7 3 7,5 3.Kĩ thuật điện 1 0,5 1 0,5 1 2 2 1 Tổng điểm: 2 1 3 2 2 7 7 10 IV.Đề bài: I. Trắc nghiệm khách quan: ( 2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: Câu 1 (0,5đ): Có bao nhiêu bản vẽ kĩ thuật ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 2 (0,5đ): Có mấy loại mối ghép cơ khí ? A. 2 B.3 C. 4 D. 5 Câu 3 (0,5đ): Vật liệu kĩ thuật điện được phân làm mấy loại ? A. 2 loại B.3 loại C. 4 loại D. 5 loại Câu 4 (0,5đ): Đồ dùng điện được chia làm mấy loại ? A. 2 loại B.3 loại C. 4 loại D. 5 loại II. Trắc nghiệm tự luận: ( 8 điểm) Câu 1 (1đ): Cho hình trụ và các hình chiếu của nó. Hãy điền vào bảng sau: Hình chiếu Hình dạng Kích thước Đứng Bằng Cạnh d h Câu 2 (3đ): Có mấy loại khớp động ? Hãy kể tên từng loại và nêu ví dụ minh họa ? Câu 3 (4đ): Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn bao nhiêu lần ? *ĐÁP ÁN: I. Trắc nghiệm khách quan: ( 2 điểm) Câu 1 2 3 4 Đáp án C B B B Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 II. Trắc nghiệm tự luận: ( 8 điểm) Câu 1 (1đ): Lập bảng, điền đúng. Hình chiếu Hình dạng Kích thước Đứng Hình chữ nhật h.d Bằng Hình tròn d Cạnh Hình chữ nhật h.d Câu 2 (3đ): Mỗi ý đúng 1,5 điểm. - Có 2 loại khớp động: + Khớp tịnh tiến: Ví dụ mối ghép Pít tông-Xi lanh, trong động cơ. + Khớp quay: Ví dụ bản lề cửa trong xe dạp, xe máy . Câu 3 (4đ): Trình bày tóm tắt đúng: (1đ) Viết công thức đúng: (1đ) Tính toán đúng: (1đ) Trả lời đúng: (1đ) Tóm tắt: Z 1 = 50 Z 2 = 20 ?i = Công thức 1 2 Z i Z = Tính và trả lời 50 2,5 20 i = = TRả lời: + 2,5i = + Líp quay nhanh hơn 2,5 lần . Trường THCS Tân Yên ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Công nghệ 8 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I.Mục đích yêu cầu:. đánh giá chất lượng học tập của học sinh về chương trình cơ bản của kì I - Là cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học tập cho học kì II - Giải được các
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì I-Công nghệ 8, Đề thi học kì I-Công nghệ 8, Đề thi học kì I-Công nghệ 8

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-ki-i-cong-nghe-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP