Biên bản tử kiểm tra công đoàn

4 771 2 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 14:11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------------------------ BIÊN - BẢN Tự Chấm điểm Hoạt động Công đoàn Năm học 2007 – 2008 I/- THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM- THÀNH PHẦN: Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 / 2 /2008, tại: Phòng Hội đồng giáo viên, chúng tôi tiến hành tự kiểm tra hoạt động Công đòan năm học 2007- 2008 của CĐCS trường THPT Hòn Đất. Thành phần kiểm tra gồm các đồng chí : + Ông : Vũ Mạnh Cẩn Chủ tịch Công đoàn; + Ông : Phan Văn Kiêm Đại diện lãnh đạo đơn vị; + Bà: Phạm Thị Kim Mai Đại diện Đoàn TNCS HCM; + Bà: Nguyễn Thị Mai Đại diện Ban Nữ công; + Ông: Phan Văn Tuấn Đại diện Ban TTND; + Ông: Trần Thi Thơ Chủ nhiệm UBKT; + Bà : Nguyễn Kim Khánh UV BCH, thư ký; + Bà : Trịnh Thị Yến UV BCH; II/- NỘI DUNG KIỂM TRA: + Đoàn kiểm tra nghe đồng chí Chủ tịch Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn và xây dựng CĐCS Vững mạnh năm học 2007- 2008. + Căn cứ tình hình hình hoạt động thực tế của đơn vị, đối chiếu với quy định về nội dung chấm điểm hoạt động Công đoàn Ngành Giáo dục (được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phê chuẩn kèm theo đề nghị số 133a – BĐN/ CĐGD ngày 06/ 11/ 2007 ), tập thể đã thống nhất số điểm cụ thể như sau: SỐ TT NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM SỐ ĐIỂM Chuẩn Tự chấm 1. TIÊU CHUẨN I : CĐCS đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà giáo, CB – CC, VC và lao động và tham gia quản lý cơ quan, đơn vị. 60 59 1.1 -Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, trường học tổ chức tốt hội nghị CB – CC hàng năm đúng thời gian và qui trình hướng dẫn. Phối hợp tốt, tổ chức đúng thời gian và qui trình. 4 4 - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế ( QC nội bộ, QC dân chủ, QC phối hợp công tác giữa CĐ với chính quyền đồng cấp… ), nội qui của cơ quan đơn vị giám sát thực hiện các chế độ chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của nhà giáo và người lao động. Hằng năm tập hợp ý kiến nhà giáo và người lao động đánh giá việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung các qui chế, nội dung cần thiết . Ngay đầu năm học, BCH phối hợp BGH xây dựng và triển khai các qui chế, nội qui cơ quan. BCH luôn giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho CBCC và lao động như: Thời hạn xét lên lương, chuyển ngạch công chức, nghỉ hậu sản, nghỉ dưỡng sức… 7 7 1.2 - Cử đại diện tham gia vào các hội đồng được thành lập ở cơ quan, trường học theo qui định của pháp luật Trong BCH, các đ/c được tín nhiệm và tham gia trong các tổ chức đoàn thể khác như : Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, Chi Bộ, Đoàn Thanh niên, Ban thanh tra nhân dân… 2 2 1.3 - Tham gia cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chăm lo điều kiện làm việc của nhà giáo và người lao động. Cùng chính quyền xét tạo điều kiện cho các đồng chí có năng lực trình độ để đi thi giáo viên giỏi cấp tỉnh ( đạt 4/6 đ/c), đi thi cao học 3 đ/c) và các giáo viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên hàng năm … 4 4 1.4 - Phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong ngành đã được Bộ GD & ĐT, Công đoàn Giaó dục Việt Nam và địa phương phát động. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua cho CB – CC tham gia như : Đăng ký chiến sĩ thi đua các cấp( cấp tỉnh đạt 1 đ/c, cấp cơ sở đạt 4 đ/c), Lao động tiên tiến 36 đ/c , giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 4 đ/c), tổ chức họp mặt, các phong trào thể dục thể thao tại trường vào các dịp 20/10, 20/11, nhân dịp mừng xuân, tham gia giao lưu thể thao cùng một số cơ quan ban ngành khác như Huyện đội, Thị trấn tham gia giải các trường THPT trong huyện hàng năm… 6 6 - Tham gia cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị vận động nhà giáo và người lao động tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Thực hiện tốt việc sắp xếp thời gian công tác như Trong tuần các giáo viên đều được nghỉ tổng thời gian 2 ngày, trực cơ quan trong giờ hành chính… 3 3 1.5 - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức và giám sát thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm trong cơ quan, đơn vị; có biện pháp không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông , sự cố cháy nổ, nhiễm độc thực phẩm nghiêm trọng. Mặc dù năm qua khuôn viên nhà trường còn chật hẹp, công trình đang thi công nhưng luôn đảm bảo được vệ sinh an toàn lao động. Thành lập tổ ATGT hoạt động hàng ngày, sinh hoạt các chuyên đề…. Từ đó công tác ATGT được đảm bảo. 5 5 1.6 - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác Nữ công. Trong hoạt động công tác nữ công thực hiện đúng theo kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua, họp mặt trong các dịp kỷ niệm luôn thu hút được nữ công chức tham gia. 5 5 - Tổ chức và thực hiện tốt các nhiệm vụ UBKT Công đoàn. Chỉ đạo UBKT thực hiện đúng theo chức năng, có kế hoạch, qui chế hoạt động, báo cáo định kỳ nhưng chất lượng chưa cao vì cán bộ phụ trách chưa qua tập huấn, lần đầu tiên phụ trách mảng này. 5 4,5 - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị Tổ chức và thực hiện tốt công tác Thanh tra nhân dân. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan chỉ đạo TTND thực hiện đúng theo chức năng, có kế hoạch, qui chế hoạt động, báo cáo định kỳ nhưng trong công tác còn bị động cũng như có sai sót nhỏ. 5 4,5 1.7 - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, có nhiều biện pháp không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và lao động. Làm tốt công tác thi đua – khen thưởng. Tạo mọi điều kiện cho CB – CC và lao động được vay vốn ngân hàng bằng hình thức trả dần hàng tháng theo lương để CB – CC và lao động giải quyết những khó khăn trước mắt, mua sắm phương tiện, 5 5 - Trang 2 - thiết bị cá nhân để làm tốt công tác giảng dạy, công tác. Công tác thi đua luôn đảm bảo tính công bằng, thực hiện đúng theo hướng dẫn công tác thi đua năm 2007 của Sở GD & ĐT. 1.8 - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công chức và lao động tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn, thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình. Mặc dù không thành lập quĩ hỗ trợ nhưng toàn thể CB, CC và lao động luôn thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ nhau trong khi gặp khó khăn như : Thăm hỏi nhau lúc ốm đau nằm viện, gia đình có hiếu, hỷ…. Toàn thể CB, CC đều thực hiện tốt công tác KHHGĐ. 5 5 - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị đấu tranh chống tham nhũng; luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đấu tranh chống tham nhũng và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Cùng kết hợp với thủ trưởng đơn vị triển khai đến toàn thể CB, CC và lao động các công văn hướng dẫn thực hiện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục từ đó không phát hiện CB, CC và lao động nào có biểu hiện hay vi phạm. 4 4 2. TIÊU CHUẨN II: Tổ chức, vận động CB – CC và lao động tham gia các hoạt động công đoàn, tham gia xây dựng Đảng. 40 39 2.1 - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước có liên quan đến nhà giáo và lao động; tuyên truyền về tổ chức công đoàn. Luôn xác định triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng , pháp luật nhà nướclà nhiệm vụ quan trọng nên đã tổ chức cho 100% CB, CC và lao động học tập bằng nhiều hình thức như Tiếp thu trong sinh hoạt chính trị hè, các cuộc họp hội đồng và nhất là thực hiện ký cam kết về thực hiện cuộc vận động “ Hai không” với bốn nội dung, 3 3 - Vận động nhà giáo và người lao động chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui chế của cơ quan, đơn vị. CB, CC và lao động đều chấp hành tốt chính sách pháp luật nhà nước, nội qui, qui định của cơ quan. 3 3 2.2 - Triển khai đầy đủ các nội dung công tác Công đoàn. Có chương trình công tác hàng năm và tổ chức sinh hoạt điều lệ Công Đoàn Việt Nam. Có hồ sơ sổ sách về hoạt động công đoàn của đơn vị. Hoạt động công đoàn đều có đủ các nội dung, có chương trình công tác năm, họp BCH định kỳ, đầy đủ hồ sơ sổ sách hoạt động. 7 7 2.3 - Phát triển đoàn viên đạt tỷ lệ 95% trong nhà giáo và lao động có đủ điều kiện gia nhập công đoàn của đơn vị. 100% CB, CC và lao động đều đủ điều kiện và gia nhập tổ chức công đoàn trong đơn vị. 2 2 - Xây dựng 70% trở lên số tổ công đoàn và công đoàn bộ phận vững mạnh. Các tổ Công đoàn đều hoạt động tốt, đạt vững mạnh. 3 3 2.4 - Tổ chức tập huấn, hoặc cử cán bộ tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Tổ công đoàn. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội thao do cấp trên triệu tập. Cán bộ CĐ chưa được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như chưa được tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thao do cấp trên tổ chức. 5 4,5 - Trang 3 - 2.5 - Bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, chăm bồi kết nạp. Trong năm đã giới thiệu cho chi bộ xem xét và kết nạp được 02 đoàn viên. 4 4 2.6 - Thu chi,trích nộp kinh phí Công đoàn, lập dự toán, quyết toán và quản lý tài chính, tài sản Công đoàn theo đúng qui định của nhà nước và tổng liên Đoàn Lao Động Việt Nam. Thực hiện tốt công tác thu chi quĩ công đoàn, lập dự toán, quyết toán theo đúng thời gian qui định. 5 5 2.7 - Phối hợp với thủ trưởng đơn vị cùng tham gia và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhà giáo và người lao động theo đúng trình tự của Luật khiếu nại, tố cáo. Trong năm không có trường hợp nào phải giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 4 4 2.8 - Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với Công đoàn cấp trên. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin với đoàn cấp trên nhưng chế độ báo cáo đôi lần còn bị chậm. 4 3,5 TỔNG CỘNG 100 98 Căn cứ vào kết quả kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện, tập thể đã thống nhất xếp loại hoạt động của đơn vị đạt loại: VỮNG MẠNH với tổng số điểm là : 98 /100 điểm. Biên bản kết thúc hồi 17 giờ 20 phút cùng ngày, tập thể thống nhất thông qua./. TM CẤP ỦY CƠ SỞ TM BCH CĐCS BÍ THƯ CHỦ TỊCH UBKT TTND THƯ KÝ - Trang 4 - . UV BCH; II/- NỘI DUNG KIỂM TRA: + Đoàn kiểm tra nghe đồng chí Chủ tịch Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn và xây dựng CĐCS. tự kiểm tra hoạt động Công đòan năm học 2007- 2008 của CĐCS trường THPT Hòn Đất. Thành phần kiểm tra gồm các đồng chí : + Ông : Vũ Mạnh Cẩn Chủ tịch Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản tử kiểm tra công đoàn, Biên bản tử kiểm tra công đoàn, Biên bản tử kiểm tra công đoàn

Bình luận về tài liệu bien-ban-tu-kiem-tra-cong-doan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP